Avatar Andrzej Ożóg Key Account Manager

Epidemia koronawirusa spowodowała znaczne zmiany w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19, zwłaszcza gospodarczym, przyjęte zostały przepisy, które mają pomóc prywatnym przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym.

Zmiany w wyjątkowej sytuacji

Niecodzienne okoliczności sprawiają, że konieczne są szczególne regulacje, które pozwolą poradzić sobie z najpoważniejszymi problemami. Wprowadzona niedawno ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa dot. COVID-19) umożliwia m.in. odstąpienie od ustalonych procedur w zakresie prowadzenia zamówień publicznych. W ten sposób można znacznie przyspieszyć prowadzone działania, jeśli ich celem jest zabezpieczenie zdrowia publicznego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby. Ustawodawca przyjął bowiem, że w tej sytuacji liczy się efektywne udzielenie zamówienia, a bezdyskusyjną i kluczową rolę w realizacji takich zamówień odgrywa czas.

Licencje na oprogramowanie i zakup infrastruktury IT

Oprócz elementów niezbędnych do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, w tym środków ochrony osobistej czy sprzętu medycznego, które w naturalny sposób należą do tej kategorii, zaliczają się do niej także elementy infrastruktury IT. Dzięki ich niezwłocznemu nabyciu możliwe jest m.in. podjęcie pracy zdalnej, która w tym przypadku jest istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo pracowników, a także możliwość funkcjonowania poszczególnych jednostek w sposób jak najmniej zakłócony.

Na rynku dostępnych jest wiele technologii pozwalających tworzyć wirtualny odpowiednik fizycznego miejsca pracy (Digital Workplace). Aplikacje te pozwalają na wykonywanie zadań w dowolnej lokalizacji i czasie, korzystając z zasobów danych organizacji oraz doświadczenia i wsparcia zespołu. Wymaga to nie tylko wykorzystania niezawodnych platform do komunikacji, lecz także odpowiedniego zabezpieczenia wymiany rozproszonej wiedzy organizacyjnej i zarządzania nią.

Co może wchodzić w ten zakres?

img
W ramach możliwości, które daje specustawa o COVID-19, nabyć można nie tylko sprzęt i aplikacje bezpośrednio służące do realizacji obowiązków służbowych w trybie zdalnym, jak np. laptopy, lecz także oprogramowanie do organizacji wideokonferencji czy urządzenia IT, które służą do uruchomienia, utrzymania i rozbudowy cyfrowych miejsc pracy. Tym samym zakupem mogą zostać objęte niezbędne elementy infrastruktury sieciowej potrzebne do organizacji pracy zdalnej, takie jak:

  • serwery, konieczne do zwiększenia mocy obliczeniowych i poprawienia wydajności,
  • macierze, potrzebne do rozbudowy przestrzeni dyskowej m.in. dla wykonywania zadań w modelu zasobów współdzielonych, z których korzystają pracownicy i kontrahenci,
  • switche, usprawniające transmisję danych,
  • biblioteki, zarówno taśmowe, jak i wirtualne, przyspieszające proces wyszukiwania określonych informacji,
  • firewalle, zabezpieczające komputery przed włamaniem.

Efektem inwestycji jest podniesienie wydajności i dostępności usług świadczonych przez organizacje. Dotyczy to w równym stopniu pracowników korzystających z zasobów wewnętrznych i zwiększenia dostępności usług, jakie dana instytucja świadczy dla obywateli.

Każdą sytuację należy potraktować indywidualnie i ocenić, czy zostały spełnione przesłanki do skorzystania z możliwości zakupu oprogramowania czy też infrastruktury IT. Jak potwierdza jednak Urząd Zamówień Publicznych, takie możliwości istnieją, dlatego warto z nich skorzystać.

 

Zobacz podobne

18.05.2020

Cyfryzacja odegra kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw utilities

Skala wyzwań o charakterze gospodarczym i społecznym spowodowana przez wybuch globalnej epidemii znacznie uwypukliła potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej w branży utilities.
13.05.2020

Po co firmie strategia bezpieczeństwa?

Wielu przedsiębiorców zgodnie uznaje, że bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności prowadzonych przez nich firm.
05.05.2020

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na administrację publiczną w Polsce?

Zwalczenie epidemii koronawirusa wiąże się z ograniczeniami bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Jak to wpływa na tryb procedowania spraw w urzędach państwowych? Jakie skutki w tym obszarze możemy zaobserwować?

Zapisz się na newsletter S&T

Dane są podawane dobrowolnie.
Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.


Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.