Spółki PKP Cargo i S&T zawarły umowę w zakresie świadczenia usług SAP Enterprise Support dla modułów SAP ERP na okres 12 miesięcy.

W ramach zamówienia S&T zapewni dostępność wsparcia technicznego dla modułów SAP ERP posiadanych przez PKP Cargo, a także będzie dla nich świadczyć usługi serwisowe w ramach programu SAP Enterprise Support. PKP Cargo uzyska też dostęp do nowych wersji oprogramowania SAP oraz nowych pakietów uwzględniających korekty oprogramowania i aktualne regulacje prawne. Spółka otrzymała również uprawnienia do korzystania z narzędzi monitorujących i serwisowych oraz bazy wiedzy SAP. PKP Cargo zyskało także dostęp do całodobowego wsparcia dla problemów krytycznych rozwiązywanych przez specjalistów międzynarodowej sieci SAP.

– S&T wygrało postępowanie na utrzymanie SAP ERP w PKP Cargo prowadzone w trybie licytacji elektronicznej dzięki swoim kompetencjom i doświadczeniu – powiedział Rafał Piórkowski, Sales Director w S&T. – To już trzeci przewoźnik kolejowy, który w ciągu ostatniego roku zdecydował się powierzyć S&T zadanie wsparcia i utrzymania dopasowanego branżowo informatycznego systemu ERP, uznając ofertę S&T za najkorzystniejszą. Realizowane projekty referencyjne na bieżąco potwierdzają, że S&T posiada wysokie kompetencje w zakresie systemów ERP w branży kolejowej – podsumował Rafał Piórkowski.

Postępowanie przeprowadzone w PKP Cargo było prowadzone w trybie licytacji elektronicznej. O udzielenie zamówienia mogli się ubiegać wyłącznie autoryzowani przedstawiciele lub partnerzy SAP upoważnieni do sprzedaży produktów SAP na terenie Polski oraz posiadający certyfikat SAP PCOE. Dostawcy przystępujący do przetargu musieli wykazać się doświadczeniem podpartym odpowiednimi referencjami w zakresie usług serwisowych SAP Enterprise Support, a także byli zobowiązani udowodnić, że wykonane usługi zostały wykonane należycie. Tylko Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania i spełnili warunki udziału w postępowaniu, mogli złożyć ofertę. Zamawiający zaprosił zakwalifikowanych Wykonawców do złożenia ofert w licytacji elektronicznej. W wyniku zakończonej aukcji jako najkorzystniejszą wybrano ofertę S&T Services Polska.

Zobacz podobne

01.09.2021

S&T zaangażowane w projekt zwiększający poziom bezpieczeństwa na polskiej kolei

S&T wygrało 23-milionowy przetarg dla UTK. W ramach kontraktu powstanie nowy, elektroniczny rejestr maszynistów centralnie zarządzany przez Urząd Transportu Kolejowego.
17.05.2021

S&T dostosuje najnowsze wersje oprogramowania Infor do wymogów polskiego rynku

Trzeci największy dostawca oprogramowania biznesowego na świecie przedłużył z S&T umowę lokalizacyjną. S&T będzie odpowiadać za aktualizację polskiej lokalizacji systemów Infor LN w latach 2021–2024 r.
31.03.2021

Polska Agencja Atomistyki modernizuje system do monitorowania poziomu radiacji

Firma S&T wygrała blisko dwumilionowy przetarg na wdrożenie oprogramowania oraz narzędzia do analizy i raportowania dla Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych.

Zapisz się na newsletter S&T

    Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.
    Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
    Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.