Raport Dojrzałość Technologiczna Polskich Firm jest próbą przyjrzenia się rodzimemu środowisku biznesowemu przez pryzmat zaawansowania digitalizacji procesów, gotowości do ich przeprowadzenia czy planów inwestycyjnych. 

Stworzony przez S&T, Hewlett Packard Enterprise i Infor raport “Dojrzałość technologiczna polskich firm” powstał w oparciu o badanie opinii menedżerów w polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzone przez firmę IDG we wrześniu i październiku 2019 roku. Publikacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej www.snt.ottimoapps.pl/raport. Jej celem jest przyjrzenie się polskiemu środowisku biznesowemu przez pryzmat zaawansowania w digitalizację procesów, rozumienia i gotowości do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, preferowanych modeli konsumpcji usług IT, organizacji zasobów ludzkich czy planów inwestycyjnych i podejścia do kwestii bezpieczeństwa informatycznego. Opracowanie uwzględnia również korzyści, jakie menedżerowie przypisują cyfryzacji procesów.

– Mając na uwadze, iż cyfryzacja jest kluczowym czynnikiem wpływającym na globalny wzrost gospodarczy oraz że Polska według indeksu DESI (The Digital Economy and Society Index), określającego poziom informatyzacji państw członkowskich UE, zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie, postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu zjawisku.- mówi Piotr Staszczak, Prezes Zarządu S&T w Polsce.

Transformacja cyfrowa to coś więcej niż nowe narzędzia informatyczne

Transformacja cyfrowa to głęboka i kompleksowa przemiana firmy na wielu płaszczyznach, dotykająca całych procesów i struktur organizacyjnych. Z praktyki rynkowej S&T wynika, że w polskich przedsiębiorstwach gotowość na tak głęboką redefinicję sposobu funkcjonowania organizacji jest wciąż ograniczona. Przyczyn jest wiele, od świadomości i mentalności począwszy, poprzez opór organizacji, na możliwościach budżetowych skończywszy. Jak jest naprawdę? Co wspiera, a co blokuje polskie przedsiębiorstwa w wykorzystaniu nowych technologii?

– W badaniu widać, że menedżerowie podchodzą do benefitów informatyzacji w sposób zróżnicowany, często prezentując podejście selektywne, dotyczące wąskich obszarów – mówi Maurycy Pałkiewicz, Członek Zarządu w S&T. – To błąd. Transformacja cyfrowa jest bowiem głęboką i kompleksową przemianą firmy na wielu płaszczyznach, a korzyści z informatyzacji rozpatrywane tylko przez pryzmat wybranych wdrożeń gubią synergię wynikającą z podejścia całościowego – dodaje.

Główne wyniki Raportu dojrzałaość technologiczna polskich firm:

 • 61% badanych transformacja cyfrowa kojarzy się z “przeprowadzoną na poziomie strategicznym zmianą sposobu działalności firmy w celu pełnego wykorzystania potencjału technologii cyfrowych”
 • Dla 51% respondentów najważniejszą obawą i barierą związaną z wdrażaniem narzędzi cyfrowych jest “brak wymaganych kompetencji pracowniczych i wewnętrznych zasobów ludzkich do obsługi procesu zmiany”
 • Ponad połowa badanych deklaruje, że ich firmy NIE korzystają z outsourcingu usług IT i infrastruktury
 • Menedżerowie wskazali obszary, w których firmy planują informatyzować procesy w ciągu najbliższych dwóch lat: to logistyka i realizacja sprzedaży oraz bezpieczeństwo i ochrona informacji

Więcej na https://snt.pl/raport/

O badaniu

Raport powstał w oparciu o badanie opinii przeprowadzone przez firmę IDG we wrześniu i październiku 2019 roku. Grupa respondentów to menedżerowie IT różnego szczebla oraz przedstawiciele pionów biznesowych w średnich (zatrudniających od 100 do 250 osób) i dużych firmach (zatrudnienie powyżej 250 osób). Kwestionariusz wypełniła grupa 251 reprezentantów firm, które prowadzą swoją działalność w Polsce. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI – respondenci samodzielnie wypełniali ankietę online lub udzielali odpowiedzi na pytania podczas wywiadu telefonicznego.
Pomysłodawca i inicjator projektu: S&T, Partnerzy projektu: Hewlett Packard Enterprise oraz Infor.

Zobacz podobne

04.06.2021

Dzień Informatyka 2021

Nie ma wątpliwości, że informatyka, internet oraz branża technologiczna to obecnie najprężniej rozwijający się sektor. W związku z tym nie dziwi, że w kalendarzu pojawił się specjalny Dzień Informatyka.
13.04.2021

Bezpieczne przechowywanie i udostępnianie danych

W dobie pracy w rozproszonym środowisku ochrona przed utratą zamówień klientów, opóźnieniami w produkcji czy przestojem pracy w firmie stają się kluczowe dla utrzymania ciągłości biznesu.
31.03.2021

Światowy Dzień Backupu

Statystyki wskazują, że każdego roku około 60 tysięcy komputerów ulega awariom, których nawet najbardziej doświadczeni informatycy nie są w stanie odwrócić.

Zapisz się na newsletter S&T

  Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.
  Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.