S&T wygrało 23-milionowy przetarg dla UTK. W ramach kontraktu powstanie nowy, elektroniczny rejestr maszynistów centralnie zarządzany przez Urząd Transportu Kolejowego.

Celem projektu jest wdrożenie elektronicznego Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy, który ma za zadanie usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa pracy pracowników kolei a tym samym nas – podróżnych.

Centralna Baza Danych, zarządzana przez Urząd Transportu Kolejowego, będzie zawierać odpowiednio ustrukturyzowane i aktualne informacje w zakresie uprawnień prowadzących pojazdy, które do tej pory były rozproszone w różnych systemach u różnych dysponentów.

Oprogramowanie umożliwi stopniową cyfryzację, a ostatecznie likwidację dotychczasowych baz danych, prowadzonych przez prezesa UTK, ośrodki kolejowej medycyny pracy, przewoźników czy zarządców infrastruktury. Dodatkowo system wspierać będzie proces organizacji i przeprowadzania egzaminów państwowych na licencję i świadectwo maszynisty.

– Zespół S&T ma bogate doświadczenie w realizacji tak złożonych przedsięwzięć gdzie integracja danych pochodzących z różnych systemów centralnych ma kluczowe znaczenie funkcjonalne. Jednak największym wyzwaniem w budowie Krajowego Rejestru Maszynistów jest czas, który determinuje harmonogram dostaw poszczególnych artefaktów przedsięwzięcia. Zapewnienie płynności łańcucha logistyki dostaw produktów infrastruktury technicznej i komponentów pomieszczenia bezpieczeństwa IT od naszych dostawców i podwykonawców będzie wymagało szczególnej atencji i to będzie miejsce do potwierdzenie kompetencji naszego zespołu.

Avatar
Andrzej Ożóg

Dyrektor Sprzedaży, S&T

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie systemu, dostawę infrastruktury technicznej niezbędnej oraz zaprojektowanie i budowę pomieszczenia bezpieczeństwa IT. W ramach realizacji kontraktu także będą przeprowadzone szkolenia oraz świadczenie usługi utrzymania systemu przez okres 5 lat.

Zobacz podobne

20.09.2021

Kontynuacja współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego

Wiosną podpisaliśmy nową umowę na dalszy rozwój portalu internetowego dla klientów UDT. Kontrakt obejmuje także świadczenie opieki utrzymaniowo-serwisowej i hosting w okresie 36 miesięcy. Zespół S&T przeprowadzi również audyt bezpieczeństwa i dostępności według standardu WCAG 2.0.
17.05.2021

S&T dostosuje najnowsze wersje oprogramowania Infor do wymogów polskiego rynku

Trzeci największy dostawca oprogramowania biznesowego na świecie przedłużył z S&T umowę lokalizacyjną. S&T będzie odpowiadać za aktualizację polskiej lokalizacji systemów Infor LN w latach 2021–2024 r.
31.03.2021

Polska Agencja Atomistyki modernizuje system do monitorowania poziomu radiacji

Firma S&T wygrała blisko dwumilionowy przetarg na wdrożenie oprogramowania oraz narzędzia do analizy i raportowania dla Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych.

Zapisz się na newsletter S&T

    Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.
    Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
    Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.