Ruszyła budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analiz danych e-KRN+. S&T zintegruje prowadzony od blisko 70 lat rejestr medyczny z największymi systemami centralnymi oraz z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne.

Krajowy Rejestr Nowotworów to najstarszy polski rejestr medyczny, prowadzony przez Narodowy Instytut Onkologii na zlecenie Ministra Zdrowia. System gromadzi dane o każdym nowym wykryciu choroby nowotworowej oraz informacje na temat przebiegu leczenia przypadków odnotowanych wcześniej. Obecnie baza ta jest tylko częściowo zasilana informacjami w formacie elektronicznym.

W ramach współpracy z firmą Gabos Software, S&T zintegruje Szpitalne Systemy Informacyjne HIS partnerów objętych projektem z bazą e-KRN+. Pozwoli to usprawnić i w pełni zautomatyzować proces tworzenia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. Integracja ta ułatwi także dostęp i bieżące aktualizacje KZNZ.

Dla budowy e-KRN+ kluczowe będzie połączenie już istniejących rejestrów funkcjonujących w polskim systemie opieki zdrowotnej, z zachowaniem standardów przekazywania informacji medycznych IHE i HL7. Istotną częścią projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa i anonimowości przetwarzanych danych. S&T będzie również odpowiedzialne za zapewnienie weryfikacji i walidacji KZNZ spływających z placówek medycznych poprzez połączenie systemu e-KRN+ z rejestrem PESEL, rejestrem danych terytorialnych Teryt, , Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej i systemem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Integrator zajmie się też przeprowadzeniem szkoleń dla Użytkowników i Administratorów Narodowego Instytutu Onkologii z działów utrzymania oprogramowania.

– Zespół S&T ma bogate doświadczenie w integracji danych pochodzących z różnych systemów centralnych. Posiadamy unikalne know how zdobyte w największych polskich projektach cyfryzacyjnych, takich jak budowa i rozwój platformy eZdrowie, wspierającej funkcjonowanie takich systemów jak: eRecepta, eSkierowanie, ePacjent, eGabinet czy eDokumentacja Medyczna.

Avatar
Marcin Karpiński

Business Solution Architect, S&T

Celem platformy e-KRN+ jest:

 • Zebranie w jednym miejscu danych o wszystkich przypadkach nowotworów złośliwych w Polsce,
 • Zapewnienie dostępu do kompleksowej bazy wszystkich przypadków nowotworów w Polsce lekarzom, pracownikom medycznym, studentom medycyny oraz naukowcom,
 • Umożliwienie przetwarzania i agregowania danych, przeprowadzania analiz, tworzenie i generowanie raportów oraz statystyk, na bazie zmodernizowanego rejestru KRN oraz nowo tworzonych rejestrów narządowych,
 • Możliwość kompleksowej pracy na dużej ilości danych,
 • Udostępnienie pacjentom platformy wiedzy o chorobach nowotworowych, gdzie zamieszczane będą materiały mające na celu edukację zdrowotną i prewencję chorób nowotworowych, analizy epidemiologiczne oraz badania naukowe w tym obszarze.

Platformę e-KRN+ zbuduje firma Gabos Software Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej WASKO. Jest to spółka działająca od blisko 30 lat w sektorze ochrony zdrowia, zajmująca się głównie wytwarzaniem i rozwojem oprogramowania dla placówek medycznych. Posiada też swój własny, nowoczesny szpital w Piekarach Śląskich.

S&T ma duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów cyfryzacyjnych dla sektora medycznego w Polsce. Firma jest jednym z głównych wykonawców projektu eZdrowie – elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która obejmuje m.in. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) czy systemy eRecepty i eSkierowania.

Zobacz podobne

20.09.2021

Kontynuacja współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego

Wiosną podpisaliśmy nową umowę na dalszy rozwój portalu internetowego dla klientów UDT. Kontrakt obejmuje także świadczenie opieki utrzymaniowo-serwisowej i hosting w okresie 36 miesięcy. Zespół S&T przeprowadzi również audyt bezpieczeństwa i dostępności według standardu WCAG 2.0.
01.09.2021

S&T zaangażowane w projekt zwiększający poziom bezpieczeństwa na polskiej kolei

S&T wygrało 23-milionowy przetarg dla UTK. W ramach kontraktu powstanie nowy, elektroniczny rejestr maszynistów centralnie zarządzany przez Urząd Transportu Kolejowego.
17.05.2021

S&T dostosuje najnowsze wersje oprogramowania Infor do wymogów polskiego rynku

Trzeci największy dostawca oprogramowania biznesowego na świecie przedłużył z S&T umowę lokalizacyjną. S&T będzie odpowiadać za aktualizację polskiej lokalizacji systemów Infor LN w latach 2021–2024 r.

Zapisz się na newsletter S&T

  Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.
  Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.