Avatar Dariusz Wtykło Project Manager

Jedną z kluczowych decyzji, którą należy podjąć przed rozpoczęciem przedsięwzięcia projektowego jest wybór metodyki pracy. Wymaga to dogłębnej analizy potrzeb i specyfiki projektu oraz zapoznania się z dostępnymi rozwiązaniami.

Metodyka zarządzania projektami IT określa nie tylko wewnętrzną organizację pracy zespołów zaangażowanych w realizację, ale również sposób komunikacji pomiędzy Klientem a Wykonawcą (w tym nierzadko projektantem, analitykiem czy developerem oprogramowania) podczas całego okresu trwania kontraktu. Dlatego przed jej wyborem bardzo ważne jest sformułowanie swoich potrzeb i dokładne zdefiniowanie oczekiwań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych i organizacyjnych dla mającego powstać oprogramowania. Aktualnie na rynku usług wdrożeniowych z zakresu oprogramowania dominują dwa główne podejścia do zarządzania projektami IT – model kaskadowy (waterfallowy) i programowania zwinnego agile.

Model kaskadowy

Starszą i bardziej tradycyjną metodą organizacji pracy nad projektami informatycznymi jest metodyka kaskadowa. Opiera się ona na jasno określonych przed rozpoczęciem projektu etapach, które najczęściej następują bezpośrednio po sobie. Zazwyczaj zawierają się w nich takie fazy jak analiza, przygotowanie projektu technicznego, opracowanie oprogramowania, testy oraz wdrożenie. Jest to model statyczny – już na początku definiowane są cele i koncepcja systemu z zasady nie powinien się znacznie zmienić aż do jego finalizacji. W trakcie projektu istnieje jednakże możliwość skorygowanie jego założeń i wdrożenie poprawek poprzez wypracowane procedury zarządzania zmianą.

Zaletami tej metody jest jej przejrzystość, jasno zdefiniowanie ramy czasowe, koszty oraz efekty końcowe i założenia całego projektu. W tej metodyce odpowiedzialność za każdy jej etap jest jasno zdefiniowana, a cele każdego z etapów powinny być z założenia mierzalne celem podejmowania decyzji strategicznych projektu. Wadami tej techniki jest niska dynamika procesu oraz zdecydowanie mniejszy udział Klienta podczas całego procesu realizacji projektu i wypracowywania oprogramowania – Klient najczęściej nie ma wystarczającej możliwości kontrolowania na bieżąco pracy zespołu, testowania prototypów ani wprowadzania zmian w procesie powstawania projektu.

Metoda waterfallowa bardzo dobrze sprawdza się szczególnie w przypadku dużych projektów, gdzie bardzo ważne jest uporządkowanie i zrealizowanie założonych celów w określonym czasie za określone środki pieniężne.

Programowanie zwinne

Drugą, nowszą metodą jest organizacja prac projektowych w modelu zwinnym (agile) w metodyce scrum. Jest to dynamiczne podejście do pracy projektowej – wiele czynności odbywa się w jej ramach jednocześnie, a plan pracy określany jest krótkoterminowo zgodnie z bieżącymi potrzebami projektu. Odbywają się częste spotkania zespołowe, koordynowane przez scrum mastera, na których przedstawiane jest, co udało się osiągnąć w ubiegłym okresie i wyznaczane są priorytetowe cele do zrealizowania do następnego spotkania. Postęp wytwórczy oprogramowania i pracy programistów jest codziennie kontrolowany i na jego podstawie określane są dalsze założenia pracy nad projektem.

Zaletą tej metodyki niewątpliwie jest jej duża elastyczność oraz dynamiczne podejście do zmian – na bieżąco określa się zadania do wykonania, ocenia efekty i definiuje najlepsze rozwiązania. Klient ma ciągły wgląd w postęp prac i może na każdym etapie projektu dodawać swoje sugestie i wprowadzać zmiany. Natomiast najczęstszą wadą tego typu rozwiązania jest brak jasno ustalonych ram czasowych oraz kosztów.

Metoda ta bardzo dobrze sprawdza się w średnich i mniejszych kreatywnych projektach lub przy rozbudowie i udoskonalaniu większych, już istniejących przedsięwzięć, gdzie ważne jest dynamiczne odpowiadanie na zmieniające się potrzeby Klienta, a czas i koszty wykonania nie grają kluczowej roli.

Wybór odpowiedniego modelu

Wybór odpowiedniej metodyki zarządzania projektem jest bardzo istotny dla skutecznej realizacji projektów IT. Dlatego też S&T podczas przygotowywania konceptu rozwiązania informatycznego oferuje również kompleksowe doradztwo w tym zakresie. Posiadamy długoletnie doświadczenie w pracy w obydwu modelach organizacji pracy i dogłębnie je rozumiemy. Współpracowaliśmy w tym okresie z setkami Klientów z dziesiątek różnych branż, dlatego sprawnie możemy pomóc w zidentyfikowaniu i określeniu rzeczywistych potrzeb Klienta oraz doradzić co do wyboru optymalnej dla danego projektu metodyki.

Skuteczne zarządzanie projektami w S&T opiera się na elastyczności i słuchaniu potrzeb Klienta, co finalnie skutkuje znalezieniem optymalnej strategii realizacji projektu, który w pełni spełni oczekiwania zamawiającego.

S&T potrafi bardzo dobrze i skutecznie łączyć elementy z obu metodyk i wypracowywać szyte na miarę rozwiązania dla danego Klienta oraz projektu, w którym obie te metody się dopełniają. Dzięki elastycznemu podejściu S&T nawet w trakcie trwania projektu możliwe jest wprowadzenie do niego elementów drugiej metody zarządzania, żeby uzupełnić tę pierwszą. Takie podejście pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału zespołu i dostępnych zasobów projektowych, a także ekspresową adaptację do zmieniającego się otoczenia organizacyjnego czy społecznego, tak jak po wybuchu pandemii COVID-19.

Z perspektywy Klienta to gwarancja dopasowania trybu pracy do organizacji Klienta i zmiennych warunków, w jakich realizowany jest projekt oraz gwarantowanych efektów projektowych.

Zobacz podobne

27.10.2022

Czy system ECM może pomóc w ochronie własności intelektualnej?

Wiele biznesów utrzymuje swoją przewagę konkurencyjną dzięki samodzielnie wypracowanym rozwiązaniom. Zarządzanie i ochrona tych zasobów to wyzwanie, z którym pomagają systemy ECM.
24.10.2022

Instytucje publiczne stawiają na certyfikaty takie jak ISO 27001

Państwowe systemy IT są na celowniku cyberprzestępców. W ubiegłym roku aż 80% podmiotów nadzorujących infrastrukturę krytyczną doświadczyło ataku ransomware. W efekcie rośnie znaczenie kompetencji związanych z przetwarzaniem i zabezpieczaniem informacji.
17.10.2022

Jak system ERP może pomóc zoptymalizować łańcuch dostaw w dobie rosnących cen?

Ostatnie dwa lata były trudnym okresem dla menedżerów zajmujących się utrzymaniem łańcuchów dostaw. Nie zdążyli oni jeszcze odpowiedzieć na wszystkie wyzwania stworzone przez pandemię, a już muszą radzić sobie z kolejną sytuacją kryzysową na rynku.
A MOŻE WOLAŁBYŚ OD RAZU UZYSKAĆ SPERSONALIZOWANĄ OFERTĘ? Zostań naszym klientem już dziś

Kontakt

  Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do wysłania zapytania.

  Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy Kontron AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.
  Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy Kontron AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.

  Zapisz się na newsletter S&T

   Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.
   Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
   Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

   Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.