Projekt objął wdrożenie systemu Infor LN oraz przeniesienie danych z użytkowanego dotychczas oprogramowania klasy Enterprise. W ramach realizacji kontraktu uruchomiono także narzędzia optymalizacyjne systemu oraz zapewniono zgodność z najnowszymi regulacjami prawnymi.
Klient

Węglokoks SA

Data wykonania

czerwiec, 2021

Technologie

Infor LN

Węglokoks SA to lider grupy zrzeszającej przedsiębiorstwa z sektorów górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego. Firma posiada 70 letnie doświadczenie, pierwotnie budowane na rynku handlu węglem. Zmieniające się przez lata otoczenie biznesowe stworzyło szerokie możliwości rozwoju oraz poszukiwania nowych rynków. Aktualnie działający holding Węglokoks SA to nowoczesna grupa kapitałowa działająca w wielu branżach na międzynarodowych rynkach. To także największy w Polsce eksporter węgla energetycznego, operator logistyczny i handlowy.

Głównym celem wdrożenia systemu było wprowadzenie nowoczesnego i elastycznego rozwiązania, które zwiększy stopień informatyzacji spółki oraz zapewni udoskonalenie i rozwój istniejących procesów biznesowych. Kluczowym było także zapewnienie narzędzi informatycznych wspierających ekspansję rynkową i osiąganie celów strategicznych zarówno na poziomie spółki jak i całej Grupy kapitałowej. Firma poszukiwała rozwiązania ergonomicznego i intuicyjnego, wykorzystującego najnowsze technologie i pozwalającego sprawnie wdrażać nowe procesy. Istotnym wymaganiem Węglokoks było również zwiększenie komfortu pracy dla użytkowników systemu oraz ułatwienie im codziennej obsługi procesowanych dokumentów.

Umowa na wdrożenie nowego systemu ERP została podpisana w kwietniu 2020 roku. Start projektu zbiegł się w czasie z wprowadzaniem silnych obostrzeń, związanych z pandemią. Spowodowało to, iż wszystkie prace realizowane były w modelu zdalnym. Bardzo duży nacisk został położony na właściwą komunikację pomiędzy zespołem konsultantów wdrożeniowych ze strony S&T, a kluczowymi użytkownikami systemu w spółce Węglokoks. Po 6 miesiącach pracy, zespół projektowy przekazał oprogramowanie do fazy testów. Mimo ogromnego wyzwania czasowego i organizacyjnego, z początkiem w 2021 roku udało się uruchomić aż 14 podstawowych obszarów biznesowych. W ciągu dwunastu miesięcy od rozpoczęcia projektu wszystkie główne i wspierające procesy biznesowe były obsługiwane już przez nowy system informatyczny. Pierwszy etap uruchomienia objął między innymi procesy: rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, obsługi środków trwałych i leasingu, kadrowe i rachuby płac, sprzedaży i dystrybucji, zarządzania relacjami z klientami, zarządzania zakupami, gospodarki magazynowej.

Zastosowana technologia

W projekcie wykorzystano platformę integracji Infor ION, która umożliwia płynne połączenie w jednym środowisku wielu różnorodnych rozwiązań. W zakresie funkcjonalności Infor zaimplementowano m.in. narzędzia Infor d/EPM klasy EPM/BI (Enterprise Performance Management, Business Intelligence) zapewniające obsługę budżetowania, wymagań kontrolingowych oraz raportowania. Wśród kluczowych komponentów architektury rozwiązania wymienić należy także systemy Infor OS i Infor OS Grid pozwalające na stworzenie innowacyjnego środowiska pracy, obejmującego między innymi business social media czy zarządzanie dokumentacją i obiegami informacji.

– Mimo wielkiego wyzwania jakim było wdrożenie, prowadzone od początku do końca w warunkach pracy zdalnej, udało nam się stworzyć razem z S&T zespół wdrożeniowy, który był świadomy wspólnego celu i współpracował z wielkim zaangażowaniem nad jego osiągnięciem. Jako kierownik projektu doceniam pracę konsultantów S&T, wyrozumiałość i otwartość na zrozumienie naszych procesów biznesowych oraz potrzeb, a także wzorowy transfer wiedzy, natomiast całemu zespołowi wdrożeniowemu powołanemu przez Zarząd Węglokoks SA dziękuję za ogromne zaangażowanie, proaktywną postawę, okazywaną pomoc i współpracę międzyobszarową.

Avatar
Łukasz Stajer

Dyrektor ds. IT, Grupa Kapitałowa Węglokoks

Korzyści dla klienta

 • Standaryzacja procesów: obrotu towarami i materiałami, składowania i przeładunków, realizacji dostaw, zakupu i sprzedaży usług logistycznych, leasingu finansowego i zarządzania ryzykiem walutowym oraz reguł biznesowych,
 • Zwiększenie efektywności kosztowej dzięki obsłudze wszystkich procesów w jednej aplikacji biznesowej i eliminacji rozwiązań firm trzecich,
 • Dostęp do systemu z każdego urządzenia posiadającego podłączenie do Internetu,
 • Ułatwienie przepływu pracy i kontroli zadań dzięki wykorzystaniu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i portalu pracowniczego,
 • Zwiększenie nadzoru nad realizacją i rozliczaniem umów dzięki wykorzystaniu funkcjonalności kontraktów,
 • Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, dzięki zestawowi dedykowanych raportów controllingowych i budżetowych,
 • Zwiększenie elastyczności wprowadzania nowych pomysłów biznesowych.
SnT White Logo Pełen zakres wsparcia IT i wysokie standardy obsługi Więcej

Kontakt

  Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do wysłania zapytania.

  Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy Kontron AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.
  Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy Kontron AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.

  Nasze najnowsze realizacje

  Aktualizacja oprogramowania ERP w spółce SIPMA

  Spółka SIPMA przy wsparciu S&T zaktualizowała swój system ERP do wersji Infor LN 10.7. Podniesienie to jest znaczącym projektem migracyjnym w ciągu ponad 20 lat wykorzystywania przez spółkę oprogramowania Infor (wcześniej Baan 4).

  Podniesienie wersji systemu ERP w LTG Poland

  Wdrożenie systemu LN 10.7, w ramach projektu globalnej wymiany oprogramowania ERP w międzynarodowej grupie Luminator.

  Ogólnopolska hurtownia danych o zdarzeniach medycznych

  W ramach projektu realizowanego na rzecz Centrum e-Zdrowia S&T zbudowało jedną z największych w Polsce hurtowni danych, zasilanej informacjami z wielu systemów centralnych.

  Kontakt

   Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do wysłania zapytania.

   Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy Kontron AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.
   Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

   Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

   Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy Kontron AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.

   Zapisz się na newsletter S&T

    Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.
    Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
    Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.