Systemy wspomagania decyzji to dedykowane oprogramowanie opracowane od podstaw przez zespół programistów S&T. Rozwiązanie dzięki dużej automatyzacji procesów, minimalizuje ryzyko popełnienia błędu w obszarze podejmowania decyzji zarówno na poziomie strategicznym, taktycznym jak i operacyjnym. Jego nadrzędnym celem jest maksymalne skrócenie czasu od momentu wpłynięcia zgłoszenia do systemu do dotarcia odpowiednich jednostek na miejsce zdarzenia. Oprogramowanie wytwarzane przez S&T może zostać zintegrowane z zewnętrznymi aplikacjami , bazami danych oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi, w szczególności z systemami mapowymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego, siecią OST112. Rozwiązanie wraz z dostępnymi modułami przeznaczone jest dla służb mundurowych i ratowniczych oraz jednostek wspomagających działających zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i ogólnopolskim.

Unikalne cechy

Rozwiązanie S&T znacząco usprawnia, automatyzuje i skraca proces podejmowania decyzji, co w konsekwencji prowadzi do podjęcia optymalnej decyzji w możliwie najkrótszym czasie i znacznego zmniejszenia ryzyka popełnienia błędu. System pozwala na zarządzanie całą organizacją z poziomu centralnego oraz poszczególnymi jednostkami podległymi z niższych stopni organizacji. Umożliwia to łatwą i skuteczną koordynację zarówno niewielkich lokalnych akcji np. pożary, jak i dużych krajowych przedsięwzięć np. powodzi, katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych zarówno z poziomu Centrum Dowodzenia Komendy Głównej jak i na miejscu wydarzeń w ramach poszczególnych stadium akcji.

Rozwiązanie posiada rozbudowany moduł do raportowania i analiz – zbiera bieżące informacje o stanie poszczególnych jednostek i pozwala na zautomatyzowane wyciąganie wniosków o stanie sił i środków oraz o skuteczności działań i czasie reakcji. Ukazuje ono pełne spektrum wszystkich dostępnych zasobów sprzętowych, logistycznych czy kadrowych wraz z ich umiejętnościami i uprawnieniami. Dzięki temu z wyprzedzeniem można reagować na zapotrzebowanie osobowe oraz na braki w wyposażeniu.

Rozwiązanie może zostać zintegrowane z systemami mapowymi np. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, co umożliwia wizualizację na mapie aktualnego położenia jednostek w terenie oraz połączenie systemu z tabletami w pojazdach operacyjnych. Dzięki temu można wyznaczyć i przesłać do kierowcy najszybszą i najbardziej optymalną trasę dojazdu na miejsce zdarzenia, co skraca kluczowy czas dotarcia na miejsce akcji oraz ułatwia jej koordynację. Rozwiązanie można zintegrować również z systemem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zapewniając całkowicie zautomatyzowany obieg informacji oraz z dowolnymi systemami zewnętrznymi lub wewnętrznymi.

Korzyści biznesowe

 • Poprawienie parametrów szybkiego i zautomatyzowanego podejmowania trafnych decyzji w skoordynowany sposób z minimalizacją ryzyka,
 • Maksymalne skrócenie czasu od przyjęcia zdarzenia do dotarcia na miejsce akcji,
 • Centralizacja systemu – pełne zarządzanie i kontrola jednostek podległych na terenie całego kraju w czasie rzeczywistym na każdym poziomie zarządzenia i podejmowania decyzji,
 • Usprawnienie procesu raportowania i analizy zdarzeń po przeprowadzonej akcji,
 • Możliwość wdrożenia on premises oraz przekazania pełnego kodu i praw do oprogramowania Klientowi lub współpraca na zasadzie abonamentu licencyjnego,
 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa zarządzania danymi wrażliwymi i ich anonimizacja.
SnT White Logo Pełen zakres wsparcia IT i wysokie standardy obsługi Zobacz więcej

Dlaczego S&T

 • Duże doświadczenie w realizacji podobnych implementacji i projektów IT dla służb mundurowych – dobre zrozumienie i rozpoznanie potrzeb Klienta,
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu pełnych integracji z rozwiązaniami instytucjonalnymi które charakteryzują się wysoką hermetycznością i specyficznymi wymaganiami,
 • Zespół programistów o szerokich kompetencjach IT – wyspecjalizowany software house, budowanie rozwiązań w formule end-to-end, zapewnienie pełnego dopasowania produktu do potrzeb Klienta,
 • Doświadczenie w łączenia modelu kaskadowego i programowania zwinnego, zapewniające najbardziej sprawne i dostosowane do potrzeb Klienta opracowanie i wdrożenie projektu,
 • Dostosowanie się do rzeczywistych potrzeb Klienta i bieżące reagowanie na zachodzące zmiany,
 • Wysoki poziom komunikacji z Klientem, współpraca na zasadzie doradztwa, elastyczność,
 • Ogólnopolska sieć serwisowa umożliwiająca utrzymanie systemu według zdefiniowanych, bardzo rygorystycznych parametrów SLA.

Technologie z jakich budujemy rozwiązanie

W zakresie tworzenia dedykowanych aplikacji biznesowych S&T korzysta z szerokiego spektrum technologii aplikacyjnych, w zależności od preferencji Klienta i specyfikacji systemu. Stawiamy na tworzenie rozwiązań otwartych, w pełni modyfikowalnych oraz niezależnych od konkretnego producenta. W razie potrzeby tworzone przez nas narzędzia mogą zostać zintegrowane z zewnętrznymi rozwiązaniami instytucjonalnymi oraz z systemami infrastrukturalnymi już występującymi u Klienta. Dzięki temu Klient posiada pełny zasób informacji o wykorzystywanym narzędziu i uzyskuje najwyższy transparentny poziom bezpieczeństwa.

A może wolałbyś od razu uzyskać spersonalizowaną ofertę? Zostań naszym klientem już dziś

Nasze realizacje

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego

Projekt realizowany przez S&T na rzecz UPRP obejmuje budowę i wdrożenie Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).

Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie portalu internetowego e-UDT

Budowa platformy obsługującej proces pełnej inwentaryzacji maszyn i ich przeglądów oraz badań technicznych.

Kontakt

  Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do wysłania zapytania.

  Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy Kontron AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.
  Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy Kontron AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.

  Zapisz się na newsletter S&T

   Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.
   Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
   Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

   Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.