Konsorcjum S&T i ABAKUS Systemy Teleinformatyczne odebrało końcowy protokół dla systemu zrealizowanego dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Oprogramowanie wraz z dostępnymi modułami wykorzystywane będzie przez służby mundurowe i ratownicze oraz jednostki wspomagające ich działanie zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i ogólnopolskim. Aktualnie trwają wewnętrzne szkolenia dla pracowników PSP z użytkowania nowego Systemu Wspomagania Decyzji (SWD).

W ramach realizowanego kontraktu przygotowana została nowa scentralizowana architektura Systemu Wspomagania Decyzji PSP. Wyeliminowanie rozproszonej konfiguracji pozwoli usprawnić wiele procesów obsługi zdarzeń oraz umożliwił łatwiejszą integrację z zewnętrznymi aplikacjami teleinformatycznymi, w szczególności z systemem powiadamiania ratunkowego. Nowe SWD PSP to także zbudowanie wspólnej platformy do współpracy z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, które otrzymają dostęp do odpowiednich modułów systemu.

– Wymiana i gromadzenie danych elektronicznych o tak dużej skali jest skomplikowanym projektem informatycznym. O jego złożoności najlepiej świadczy fakt, iż uprawnionych do korzystania z wypracowanych przez S&T rozwiązań będzie około 2000 jednoczesnych użytkowników Państwowej Straży Pożarnej i osób zatrudnionych w jednostkach z nią współpracujących.

Avatar
Dariusz Wtykło

Project Manager

Rozwiązanie przygotowane przez S&T, dzięki dużej automatyzacji procesów, minimalizuje ryzyko popełnienia błędu w obszarze podejmowania decyzji zarówno na poziomie strategicznym, taktycznym jak i operacyjnym. Jego nadrzędnym celem jest maksymalne skrócenie czasu od momentu wpłynięcia zgłoszenia alarmowego do systemu, do dotarcia odpowiednich jednostek na miejsce zdarzenia. Oprogramowanie wytwarzane przez S&T zintegrowane jest z zewnętrznymi aplikacjami, bazami danych oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi, w szczególności z systemami mapowymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego, siecią OST112.

– Konfiguracja narzędzi informatycznych o ogólnopolskim zasięgu i tak dużym stopniu złożoności zawsze jest wyzwaniem. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż wspólnie z naszym kooperantem dostarczyliśmy oprogramowanie, które będzie wspierać ratowanie życia i zdrowia wielu tysięcy osób. Realizacja tak złożonego przedsięwzięcia w wymagającym środowisku oraz trudnych pandemicznych czasach wymagała skorzystania z najlepszych praktyk w obszarze zarządzania projektami i organizacji pracy. Nie udałoby nam się ukończyć tego projektu, gdyby nie udział naszych wyspecjalizowanych programistów oraz bezpośredniego wsparcia naszego zarządu oraz Komendantów PSP.

Avatar
Dariusz Wtykło

Project Manager

System posiada rozbudowany moduł do raportowania i analiz – zbiera bieżące informacje o stanie poszczególnych jednostek straży pożarnej i pozwala na zautomatyzowane wyciąganie wniosków o stanie sił i środków oraz o skuteczności działań i czasie reakcji. Ukazuje on pełne spektrum wszystkich dostępnych zasobów sprzętowych, logistycznych czy kadrowych wraz z ich umiejętnościami i uprawnieniami. Dzięki temu z wyprzedzeniem można reagować na zapotrzebowanie osobowe oraz na braki w wyposażeniu.

Rozwiązanie zostało zintegrowane z systemami mapowymi np. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, co umożliwia wizualizację na mapie aktualnego położenia jednostek w terenie oraz połączenie systemu z tabletami w pojazdach operacyjnych. Dzięki temu można wyznaczyć i przesłać do kierowcy najszybszą i najbardziej optymalną trasę dojazdu na miejsce zdarzenia, co skraca kluczowy czas dotarcia na miejsce akcji oraz ułatwia jej koordynację. Bardzo istotnym elementem systemu jest także możliwość integracji z systemem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zapewniając całkowicie zautomatyzowany obieg informacji oraz z dowolnymi systemami zewnętrznymi lub wewnętrznymi.

Nowe SWD PSP w ramach swoich funkcjonalności umożliwia między innymi:

 • Obsługę przyjęcia zgłoszeń i rejestracji zdarzeń,
 • Alarmowanie i powiadamianie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • Dysponowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego​ do działań ratowniczych,
 • Nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych,
 • Wspomaganie procesu dysponowania poprzez wizualizację propozycji zestawu SiS* (Sił i Środków) właściwych ze względu na lokalizację i rodzaj zdarzenia,
 • Wspomaganie procesu organizowania lub prowadzenia działań ratowniczych poprzez wizualizację obszarów, obiektów lub infrastruktury właściwej dla lokalizacji miejsca zdarzenia,
 • Sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań,
 • Wymianę informacji i danych między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi PSP,
 • Prowadzenie ewidencji Sił i Środków PSP,
 • Prowadzenie ewidencji zasobów rzeczowych i osobowych zgłoszonych do SWD PSP przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • Prowadzenie ewidencji dostępnych sił i środków pochodzących z instytucji i organizacji wspierających z instytucji i organizacji wspierających PSP,
 • Współpracę z urządzeniami łączności oraz z urządzeniami umożliwiającymi śledzenie pojazdów, nadzór, alarmowanie i powiadamianie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także sterowanie automatyką przemysłową wykorzystywaną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
 • Generowanie analiz, raportów, zestawień i statystyk,
 • Korzystanie z danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnionych za pośrednictwem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Wymianę informacji z Centrum Powiadamiania Ratunkowego za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego,
 • Pozyskiwanie i prezentację danych dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, oraz danych dotyczących abonenta, który wykonał połączenie,
 • Współpracę z innymi systemami teleinformatycznymi.

*SiS (Siły i Środki) – zasoby osobowe, samochody, sprzęt ratowniczy oraz środki (np. gaśnicze) niezbędne do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych

Zobacz podobne

09.12.2022

S&T dostosuje oprogramowanie Infor do aktualnych przepisów

Infor, jeden z największych dostawców systemów ERP, po raz kolejny powierzył S&T obsługę 30 swoich globalnych klientów. Kontrakt został zawarty na 12 miesięcy.
06.12.2022

Teczka Rewidenta. Kolejny etap transformacji cyfrowej PKP Intercity

S&T zbuduje nowoczesne rozwiązanie informatyczne dla kolejnej spółki należącej do Grupy PKP. Umowa obejmuje budowę i wdrożenie nowej aplikacji Teczka Rewidenta, jak również jej integrację z innymi systemami przewoźnika. W ramach kontraktu integrator dostarczy blisko 600 tabletów przemysłowych dla zespołów rewizji technicznych.
21.10.2022

S&T wygrało przetarg na utrzymanie i rozwój systemu Pobyt

Przez najbliższe 3 lata S&T będzie wspierało Urząd ds. Cudzoziemców w zakresie modernizacji, utrzymania i wsparcia technicznego systemu Pobyt oraz Modułu Obsługi Spraw. To kluczowe rozwiązania IT wspierające realizację założeń polskiej polityki migracyjnej.
A MOŻE WOLAŁBYŚ OD RAZU UZYSKAĆ SPERSONALIZOWANĄ OFERTĘ? Zostań naszym klientem już dziś

Kontakt

  Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do wysłania zapytania.

  Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy Kontron AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.
  Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy Kontron AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.

  Zapisz się na newsletter S&T

   Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.
   Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
   Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

   Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.