Avatar Przemysław Nowak In-house Lawyer

W związku z wprowadzeniem w życie kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej przedsiębiorców i zamawiających czekają dalsze zmiany. Przyjrzeliśmy się najważniejszym z nich.

W ubiegłym tygodniu wprowadzona została w życie czwarta odsłona rządowej tarczy antykryzysowej. Niesie za sobą bardzo istotne zmiany, związane zwłaszcza z udzielaniem zamówień publicznych, w tym zamówień IT.

Do najważniejszych zaliczyliśmy następujące:

  • Nie ma obowiązku żądania wniesienia przez wykonawców wadium, nawet jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. „progi unijne”.
  • Jeżeli umowa jest zawierana na dłużej niż 12 miesięcy, zamawiający jest zobowiązany do dokonywania płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek.
  • Zmniejsza się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nowy standard (jako maksimum) to 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. jedynie wyjątkowo można zastosować wartość 10%.
  • Zamawiający jest zobowiązany do dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne, jeżeli okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy. Dotychczas była to jedynie możliwość a nie obowiązek zmiany.
  • Co bardzo istotne dla wykonawców, wprowadzono zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Zakaz ten obowiązuje w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 a także przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W naszej ocenie zmiany te istotnie uelastyczniają wymagania, które mogą zostać postawione wykonawcom (w szczególności
w aspekcie finansowym), zmniejszając ich obciążenia oraz ryzyka formalne jak i biznesowe. W pewnych aspektach kwestie te mogą być również korzystne dla samych zamawiających, gdyż zmiany związane z samym kosztem złożenia oferta ulegają istotnemu zmniejszeniu, co samo w sobie może wygenerować większe zainteresowanie danym postępowaniem

Zobacz podobne

16.12.2020

Strategie cyberbezpieczeństwa – jakie czynniki będą miały na nie wpływ?

Przyspieszenie cyfryzacji i wzrost popularności pracy zdalnej spowodowały szereg zjawisk, które będą szczególnie ważne dla bezpieczeństwa cybernetycznego administracji publicznej.
02.12.2020

Transformacja cyfrowa musi być przede wszystkim bezpieczna

Doświadczyliśmy niespodziewanego przyspieszenia procesu transformacji cyfrowej. Jakie standardy bezpieczeństwa powinny rządzić tym zjawiskiem?
02.12.2020

Cyberbezpieczeństwo w dobie pandemii

Przyspieszona transformacja na skutek pandemii koronawirusa i związany z nią kryzys jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym.

Zapisz się na newsletter S&T

Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.
Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.