Avatar Przemysław Nowak In-house Lawyer

W związku z wprowadzeniem w życie kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej przedsiębiorców i zamawiających czekają dalsze zmiany. Przyjrzeliśmy się najważniejszym z nich.

W ubiegłym tygodniu wprowadzona została w życie czwarta odsłona rządowej tarczy antykryzysowej. Niesie za sobą bardzo istotne zmiany, związane zwłaszcza z udzielaniem zamówień publicznych, w tym zamówień IT.

Do najważniejszych zaliczyliśmy następujące:

 • Nie ma obowiązku żądania wniesienia przez wykonawców wadium, nawet jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. „progi unijne”.
 • Jeżeli umowa jest zawierana na dłużej niż 12 miesięcy, zamawiający jest zobowiązany do dokonywania płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek.
 • Zmniejsza się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nowy standard (jako maksimum) to 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. jedynie wyjątkowo można zastosować wartość 10%.
 • Zamawiający jest zobowiązany do dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne, jeżeli okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy. Dotychczas była to jedynie możliwość a nie obowiązek zmiany.
 • Co bardzo istotne dla wykonawców, wprowadzono zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Zakaz ten obowiązuje w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 a także przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W naszej ocenie zmiany te istotnie uelastyczniają wymagania, które mogą zostać postawione wykonawcom (w szczególności
w aspekcie finansowym), zmniejszając ich obciążenia oraz ryzyka formalne jak i biznesowe. W pewnych aspektach kwestie te mogą być również korzystne dla samych zamawiających, gdyż zmiany związane z samym kosztem złożenia oferta ulegają istotnemu zmniejszeniu, co samo w sobie może wygenerować większe zainteresowanie danym postępowaniem

Zobacz podobne

04.06.2021

Dzień Informatyka 2021

Nie ma wątpliwości, że informatyka, internet oraz branża technologiczna to obecnie najprężniej rozwijający się sektor. W związku z tym nie dziwi, że w kalendarzu pojawił się specjalny Dzień Informatyka.
13.04.2021

Bezpieczne przechowywanie i udostępnianie danych

W dobie pracy w rozproszonym środowisku ochrona przed utratą zamówień klientów, opóźnieniami w produkcji czy przestojem pracy w firmie stają się kluczowe dla utrzymania ciągłości biznesu.
31.03.2021

Światowy Dzień Backupu

Statystyki wskazują, że każdego roku około 60 tysięcy komputerów ulega awariom, których nawet najbardziej doświadczeni informatycy nie są w stanie odwrócić.

Zapisz się na newsletter S&T

  Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.
  Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.