Epidemia koronawirusa jest trudnym testem dla społeczeństw i obywateli, gospodarek i firm oraz państw i ich struktur.

Wynikające z walki z rozprzestrzenianiem wirusa obostrzenia i ograniczenia w funkcjonowaniu dotknęły administrację publiczną, uniemożliwiając lub utrudniając wielu jej jednostkom świadczenie usług dla obywateli.
Instytucje publiczne i procesy administracyjne można uodpornić na tego typu wyzwania. Kluczem jest dalsza cyfryzacja administracji – światowy trend, w którym bierzemy udział jako S&T, wdrażając projekty cyfryzacyjne w wielu państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także i w Polsce.
Czy polskie instytucje są gotowe na funkcjonowanie w warunkach izolacji społecznej i ograniczenia mobilności ludzi? Jak przygotować je na nowe wyzwania? Jakie obszary w administracji publicznej działają już „cyfrowo”? Dlaczego cyfryzacja jest przyszłością administracji publicznej? Zapraszamy do serwisu poświęconego praktyce S&T we wdrożeniach projektów cyfryzacyjnych kategorii e-government.

Epidemia koronawirusa jest trudnym testem dla społeczeństw i obywateli, gospodarek i firm oraz państw i ich struktur.

Wynikające z walki z rozprzestrzenianiem wirusa obostrzenia i ograniczenia w funkcjonowaniu dotknęły administrację publiczną, uniemożliwiając lub utrudniając wielu jej jednostkom świadczenie usług dla obywateli.
Instytucje publiczne i procesy administracyjne można uodpornić na tego typu wyzwania. Kluczem jest dalsza cyfryzacja administracji – światowy trend, w którym bierzemy udział jako S&T, wdrażając projekty cyfryzacyjne w wielu państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także i w Polsce.
Czy polskie instytucje są gotowe na funkcjonowanie w warunkach izolacji społecznej i ograniczenia mobilności ludzi? Jak przygotować je na nowe wyzwania? Jakie obszary w administracji publicznej działają już „cyfrowo”? Dlaczego cyfryzacja jest przyszłością administracji publicznej? Zapraszamy do serwisu poświęconego praktyce S&T we wdrożeniach projektów cyfryzacyjnych kategorii e-government.

Case Studies

Wdrożenie nowych standardów wsparcia IT w grupie Atalian

Projekt modernizacji informatycznej w polskich oddziałach holdingu Atalian realizowany przez S&T obejmował uporządkowanie przez dedykowany zespół specjalistów standardów wsparcia IT w firmie, dokonanie migracji sieci oraz wdrożenie nowych narzędzi świadczenia usług wsparcia.

InfoKiosk – system do planowania produkcji

Zespół S&T we współpracy z działem planowania produkcji spółki Chemet S.A. zaprojektował rozwiązanie oparte na technologii Digital Signage, które zostało zintegrowane z używanym przez firmę systemem SAP oraz SQL Server.

Utrzymanie platformy e-zdrowie

Rozwój platformy e-zdrowie, wspierającej funkcjonowanie takich systemów jak: eRecepta, eSkierowanie, ePacjent, eGabinet czy eDokumentacja Medyczna, to przykład realizacji S&T w obszarze utrzymania systemów dedykowanych.

Budowa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej

W ramach projektu realizowanego dla firmy Euronet Polska S&T zbudowało infrastrukturę transmisyjną dla bankomatów opartą o bezprzewodowe sieci GSM. S&T od wielu lat odpowiada także za jej utrzymanie.

Rozbudowa macierzy dyskowych

Przedmiotem zamówienia realizowanego przez S&T na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego była dostawa sprzętu i licencji potrzebnych do stworzenia nowoczesnej infrastruktury do przechowywania danych.

Serwis sieciowy placówek handlowych

Projekt realizowany przez firmę S&T dla jednej z największych sieci handlowych obejmował opiekę serwisową nad sklepami rozmieszczonymi w ponad 200 lokalizacjach na terenie Polski oraz nad centralą i trzema centrami dystrybucyjnymi.

Automatyzacja rozmieszczenia kopii filmowych

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy Cinema City to przykład realizacji z zakresu wdrażania rozwiązań w obszarze Data Center. W ramach kontraktu zautomatyzowano proces rozmieszczania cyfrowych kopii filmowych na projektorach kinowych.

Opieka informatyczna i serwisowa sieci restauracji

W ramach projektu, realizowanego na rzecz firmy Max Premium Burgers, S&T odpowiada za implementację centralnych standardów informatycznych, a także za przygotowanie od strony technicznej wszystkich otwieranych na naszym rynku lokali gastronomicznych, a także za utrzymanie systemów IT oraz usługę serwisowej urządzeń POS.

Wsparcie i rozwój systemu ERP

Projekt realizacji usług serwisowych, aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia w zakresie wdrożonego systemu ERP świadczony był przez S&T na rzecz CBA bezpośrednio w biurze klienta.

Migracja systemu klasy ERP z wdrożeniem produktów dodatkowych

Migracja używanego do tej pory przez Klienta systemu Infor LN do najnowszej wersji, przy jednoczesnym wdrożeniu polskiej lokalizacji oprogramowania i optymalizacji obsługiwanych procesów.

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego

Projekt realizowany przez S&T na rzecz UPRP obejmuje budowę i wdrożenie Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).

E-zdrowie: ogólnopolska platforma gromadzenia i udostępniania danych medycznych

Projekt realizowany przez S&T na rzecz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia obejmował budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która umożliwia gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

Wdrożenie nowych standardów wsparcia IT w grupie ATALIAN

Projekt modernizacji informatycznej w polskich oddziałach holdingu ATALIAN realizowany przez S&T obejmował uporządkowanie przez dedykowany zespół specjalistów standardów wsparcia IT w firmie, dokonanie migracji sieci oraz wdrożenie nowych narzędzi świadczenia usług wsparcia.

Utrzymanie platformy do rozwoju e-usług w obszarze publicznej ochrony zdrowia

Utrzymanie i rozwój platformy e-zdrowie wspierającej rozwój e-usług w obszarze publicznej ochrony zdrowia to przykład realizacji S&T w obszarze utrzymania systemów dedykowanych.

Wdrożenie hurtowni danych SAP BW

Projekt realizowany przez S&T na potrzeby Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol to przykład realizacji z zakresu Business Intelligence, której celem było stworzenie środowiska raportowo-analitycznego przedsiębiorstwa.

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

W ramach projektu realizowanego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej firma S&T oddała do użytkowania System PIT – rozwiązanie, które zapewnia operatorom telekomunikacyjnym szybki dostęp do informacji w obszarze dostępności infrastruktury sieciowej na danym obszarze geograficznym.

Zaprojektowanie i wdrożenie Platformy Usług Elektronicznych

Projekt realizowany przez S&T na rzecz UKE obejmował zaprojektowanie, wykonanie, skonfigurowanie, dostarczenie, wdrożenie, rozwój i serwis „Platformy Usług Elektronicznych” (PUE).

Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie portalu internetowego e-UDT

Budowa platformy obsługującej proces pełnej inwentaryzacji maszyn i ich przeglądów oraz badań technicznych.

Wsparcie budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Firma S&T dostarczyła urządzenia oraz licencje na oprogramowanie niezbędne do budowy bezprzewodowych sieci internatowych w 20 tys. polskich szkół w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Budowa platformy wspierającej rozwój e-usług w obszarze ochrony zdrowia

Budowa platformy P1 wspierającej rozwój e-usług w obszarze publicznej ochrony zdrowia to przykład dedykowanej aplikacji biznesowej przygotowanej przez S&T na potrzeby administracji centralnej. To narzędzie informatyczne niezbędne dla sprawnego przepływu danych i racjonalnego planowania opieki zdrowotnej oraz prowadzenia kompleksowych analiz.

Wdrożenie dedykowanego dashboardu dla pionu IT

Celem projektu wdrożenia dashboardu dla pionu IT w PERN S.A. było stworzenie spójnego środowiska do raportowania i analiz w obszarach realizacji planu inwestycji, realizacji remontów, realizacji budżetu centrum kosztów oraz wykonania rzeczowego zadań.

Migracja SAP BW do SAP BW on HANA, wdrożenie SAP Business Objects

Realizacja projektu migracji hurtowni danych SAP BW na platformę SAP HANA oraz wdrożenie analizy obszaru akcyzy na nowej platformie w spółce PERN miało na celu wyposażenie klienta w wydajne i spójne środowisko raportowo-analityczne z obszaru Business Intelligence.

Budowa kokpitów menedżerskich dla systemu SAP

Zadaniem projektu budowy kokpitów menedżerskich dla spółki PERN było stworzenie środowiska do raportowania i analiz typu Business Intelligence dla danych pochodzących ze wskazanych obszarów oprogramowania SAP ERP oraz zewnętrznych aplikacji planistycznych.

Wdrożenie hurtowni danych SAP BW

Projekt wdrożenia hurtowni danych SAP BW w jednej z największych spółdzielni mleczarskich, to realizacja z obszaru Business Intelligence. Jej celem było stworzenie środowiska do raportowania i prowadzenia analiz w obszarze rachunkowości finansowej oraz controllingu.

Modernizacja data center GUS – rozbudowa sieci LAN

Firma S&T zrealizowała projekt wdrożenia urządzeń sieciowych na potrzeby modernizacji sieci LAN, stworzenia systemu monitorującego oraz bezprzewodowej sieci Wi-Fi w jednostkach podległych Głównemu Urzędowi Statystycznemu, na potrzeby projektu systemu informacyjnego statystyki publicznej.

Centralny system zarządzania i monitoringu sieci LAN i WAN

Projekt przeprowadzony przez S&T na rzecz Najwyższej Izby Kontroli obejmował działania z zakresu dostarczenia oprogramowania kontroli dostępu stacji roboczych do sieci (NAC). Realizacja miała na celu doprowadzenie do modernizacji sieci LAN klienta i zapewnienie jej odpowiedniego monitoringu.

Modernizacja infrastruktury IT wraz z migracją systemu ERP Infor LN

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy Grupy Kęty to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP i projektowania infrastruktury sprzętowej.

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy RAFAKO to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na migracji używanego do tej pory przez Klienta systemu Infor LN do najnowszej wersji, przy jednoczesnej optymalizacji obsługiwanych procesów. Zmiana była związana z rozwojem firmy i nowymi oczekiwaniami dotyczącymi oprogramowania informatycznego obsługującego spółkę.

Projekt wdrożenia systemu SAP ECC 6.0

S&T zrealizowało na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego projekt wdrożenia systemu SAP ECC 6.0., przeznaczonego dla około 400 użytkowników. Oprogramowanie wsparło także proces naliczania płac dla ponad 7000 pracowników UW. Zlecenie obejmowało również usługi utrzymania i rozwoju zaimplementowanego systemu.

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby Agencji Rozwoju Przemysłu to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na implementacji oprogramowania ERP Infor LN w celu zwiększenia konkurencyjności spółki przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy AWECO Polska Appliance to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na migracji używanego do tej pory przez Klienta systemu Infor LN do najnowszej wersji przy jednoczesnej optymalizacji obsługiwanych procesów. Zmiana była związana z potrzebą zwiększenia efektywności działalności przedsiębiorstwa przy pomocy nowoczesnych narzędzi IT.

Dostawa zapór sieciowych Cisco wraz z migracją WAN

Projekt z zakresu migracji urządzeń i technologii, jaki firma S&T zrealizowała na zlecenie Prokuratury Krajowej, polegał na wprowadzeniu rozwiązań sieciowych (urządzeń, oprogramowania oraz usług) zwiększających bezpiecznego podłączenia sieci lokalnych jednostek organizacyjnych do działającej w prokuraturze krajowej sieci WAN. Kontraktem zostało objętych 400 lokalizacji.

Dostawa macierzy dyskowej oraz rozbudowa rozwiązania Hitachi Data Systems

W 2016 r. firma S&T wyposażyła Bibliotekę Narodową w Warszawie w macierz dyskową niezbędną do realizacji zadań związanych z zarządzeniem zbiorami cyfrowymi placówki. Rok później znacząco ją rozbudowano.

Migracja systemu klasy ERP Infor LN

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy ZPU JOŃCA to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na migracji używanego do tej pory przez Klienta systemu Infor LN do najnowszej wersji, przy jednoczesnej optymalizacji obsługiwanych procesów. Zmiana była związana z rozwojem firmy i nowymi oczekiwaniami dotyczącymi oprogramowania informatycznego obsługującego spółkę.

Migracja systemu klasy ERP Infor LN wraz z wdrożeniem produktów uzupełniających

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy AWECO Polska Appliance to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na migracji używanego do tej pory przez Klienta systemu Infor LN do najnowszej wersji, przy jednoczesnym wdrożeniu polskiej lokalizacji oprogramowania i optymalizacji obsługiwanych procesów. Zmiana była związana z rozwojem międzynarodowego holdingu, do którego należy polska spółka.

Migracja techniczna systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy HYVA Polska to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na migracji używanego do tej pory przez Klienta systemu Infor LN do najnowszej wersji, przy jednoczesnej optymalizacji obsługiwanych procesów. Zmiana była związana z rozwojem międzynarodowego holdingu, do którego należy polska spółka.

Wdrożenie systemu klasy ERP- Infor LN i jego utrzymanie

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy z sektora obronnego to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na implementacji oprogramowania ERP Infor LN i rozwiązań towarzyszących. Wdrożenie objęło integrację z systemami firm trzecich.

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Projekt realizowany przez S&T na potrzeby firmy MESKO to przykład z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na implementacji oprogramowania ERP Infor LN w celu zwiększenia konkurencyjności spółki przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych.

e-GOV BLOG

Eksperci

Napisali o nas

Źródło:

XXXIX SAMBA, czyli wymiana praktycznych doświadczeń i wirtualny networking

Każdy chyba menedżer zna to uczucie: „najlepiej / najszybciej / najdokładniej* zrobię to sam(a) (*niepotrzebne skreślić)”. Dlaczego więc nie zrobiliśmy w ten sposób XXXIX SAMBY?

Źródło:

Sektor publiczny potrzebuje IT w modelu usługowym

Negatywny wpływ pandemii na gospodarkę oprócz bezpośrednich skutków takich jak recesja, czy zmiany w systemach łańcuchów dostaw i produkcji nie oszczędził również sektora publicznego.

Źródło:

Zasoby IT: nie musisz inwestować, by rozwijać firmę

Kryzys COVID-19 wciąż budzi wiele obaw wśród menedżerów. Jednym z ważniejszych zadań było (i wciąż jest) – zapewnienie efektywności organizacji, które nowa rzeczywistość zmusiła do przejścia na pracę zdalną.

Źródło:

Nowa struktura JPK V7M dla systemu SAP w aplikacja S&T

Od 1 października 2020 r. wszystkich podatników VAT obowiązuje nowy Jednolity Plik Kontrolny – JPK V7. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, S&T rozbudowało swoje autorskie rozwiązanie „Kreator JPK dla SAP” o strukturę JPK V7M.

Źródło:

Zmiana modelu pracy wymaga zmiany w konsumpcji IT

Masowe i długotrwałe przejście na pracę zdalną to jedna z tych konsekwencji epidemii koronawirusa, która wywarła największe piętno na rzeczywistości biznesowej.

Źródło:

Home office, a efektywność pracy. Czy istnieją narzędzia, które pozwolą nam ją mierzyć?

Mierzenie efektywności pracy zdalnej to wyzwanie przed którym stajemy nie tylko na poziomie technologicznym, ale przede wszystkim ustawodawczym.

Źródło:

Workspace One – cyfrowa organizacja w jednym miejscu

W jaki sposób objąć środowisko IT w firmie pomocą techniczną oraz zapewnić komfort użytkowania i zabezpieczenia, a tym samym zoptymalizować koszty? Z pomocą przychodzi nowoczesne oprogramowanie do zarządzania cyfrową organizacją.

Źródło:

Jak zarządzać urządzeniami końcowymi w erze „zero trust security”?

Praca w rozproszonym środowisku, a także coraz częstsze przechowywanie danych poza korporacyjnymi centrami danych narażają użytkowników i organizacje na ataki cybernetyczne zarówno z zewnątrz, jaki wewnątrz sieci.

Źródło: ITwiz.pl

Blisko 90 proc. Polaków chce pozostać na home office, ale efektywność pracy w tym modelu spada

Praca zdalna może być równie wydajna, jak ta świadczona w trybie stacjonarnym. Wymaga to jednak wypracowania nowych kompetencji managerskich, odpowiedniego dostosowania procesów i wsparcia ich nowoczesnymi narzędziami IT.

Źródło:

Praca zdalna zostanie z nami na dłużej, czas na systemowe podejście do organizacji

Badanie przeprowadzone przez CIONET, Deloitte i VMware pokazało, że aż 88 proc. firm zamierza zwiększyć możliwości pracy zdalnej na stałe, nawet po zakończeniu pandemii.

Źródło:

Cyfrowe miejsce pracy – jak zbudować profesjonalny scenariusz wdrożenia?

Stworzenie cyfrowej organizacji wymaga wielopoziomowej współpracy. Pierwszym etapem jest nakreślenie dokładnego scenariusza wdrożenia.

Źródło:

Helpdesk IT w cyfrowym miejscu pracy. Dlaczego jest tak ważny?

Wydolność i sprawne działanie narzędzi informatycznych to kluczowe kwestie w funkcjonowaniu cyfrowej organizacji – odpowiednio dobrany zakres wsparcia to realne korzyści, wpływające na efektywność pracy i procesów.

Źródło:

S&T wspiera cyberbezpieczeństwo w Ministerstwie Finansów

Firma S&T zrealizuje kontrakt o wartości blisko 20 mln zł na dostawę i wdrożenie Centralnego Systemu Zarządzania i urządzeń bezpieczeństwa sieci WAN dla jednostek organizacyjnych resortu finansów.

Źródło:

Modele finansowania infrastruktury i zasobów. Praca zdalna w ujęciu kosztowym

Wybór modelu finansowania IT w przedsiębiorstwie to istotny element, który może odegrać znaczącą rolę w realizacji cyfrowej transformacji organizacji.

Źródło:

Kompetencje wdrożeniowe zespołu sieciowego docenione przez Splunk

S&T podnosi poziom w programie partnerskim firmy Splunk i uzyskuje tytuł Premier Authorized Reseller.

Źródło:

S&T poprowadzi proces digitalizacji Prokuratury Krajowej

Kolejny organ administracji publicznej zaufał S&T i powierzył jej zadanie przeprowadzenia cyfryzacji swoich procedur. Na zlecenie Prokuratury Krajowej S&T zrealizuje wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych.

Źródło: ITwiz.pl

Rozwiązania S&T sprawdziły się w czasie pandemii

W czasie pandemii szczególnie ważne jest utrzymanie ciągłości funkcjonowania organów administracji publicznej. Dzięki licznym wdrożeniom, które S&T przeprowadziło dla instytucji państwowych, mogą one sprawnie funkcjonować w nowej pandemicznej rzeczywistości.

Źródło:

E-administracja: czas na przygotowania jest teraz

Z powodu lockdownu wiele urzędów i instytucji zostało zmuszonych do zawieszenia lub znaczącego zminimalizowania swojej działalności. Jako czwarty dostawca usług IT dla administracji w Polsce wg rankingu Computerworld widzimy, że podmioty, które zdecydowały się na transformację cyfrową, zachowały ciągłość działania.

Źródło:

Nowe e-usługi w Urzędzie Patentowym

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP) zbudowana od podstaw przez zespół programistów S&T to kolejny krok w obszarze informatyzacji administracji publicznej.

Źródło:

Platforma eUDT sprawdziła się w czasie największych obostrzeń

W czasie pandemii UDT przeprowadził kilkaset tysięcy badań urządzeń technicznych. Było to możliwe m.in dzięki wdrożonej przez S&T platformie elektronicznej współpracy z klientami – eUDT, w której zarejestrowanych jest już ponad pół miliona urządzeń.

Źródło:

Tarcza antykryzysowa 4.0: najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych

W związku z wprowadzeniem w życie kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej przedsiębiorców i zamawiających czekają dalsze zmiany. Przyjrzeliśmy się najważniejszym z nich.

Źródło:

Tablety S&T dla szkół

Po przeniesieniu całej polskiej edukacji do sieci okazało się, że dostęp do odpowiednio skonfigurowanego sprzętu i oprogramowania jest zupełnie kluczowy dla płynnego procesu nauczania. I nie da się tego zrobić bez odpowiednich narzędzi informatycznych. Zobaczcie jak poradzono sobie z tym wyzwaniem w Chorwacji.

Źródło:

93 proc. ankietowanych przez nas Klientów poleciłoby usługi S&T

Jak wynika z badania satysfakcji, które zostało przeprowadzone w kwietniu br., zdecydowana większość klientów biorących udział w badaniu pozytywnie ocenia współpracę z S&T i rekomendowałaby nasze usługi innym firmom.

Źródło:

Nowe rozwiązanie SmartCheckout dla sektora retail w ofercie S&T

S&T nawiązało współpracę z firmą Xhockware w zakresie wdrażania nowych rozwiązań SmartCheckout, YouBeep i Self-Services Solution, które pomagają zapewnić bezpieczne alternatywy dla tradycyjnych zakupów.

Źródło:

Zespół S&T wspiera Ministerstwo Zdrowia

W czerwcu programiści S&T dołączyli do zespołów wspierających budowę Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, platformy do udostępniania cyfrowych zasobów rejestrów medycznych, a także systemu do obsługi działań związanych z transplantacjami.

Źródło:

Od początku stycznia zarządzany przez S&T system e-zdrowie zarejestrował już 200 mln e-recept

Panująca pandemia wymaga szybkości działania i skuteczności od wszystkich – w tym od sektora publicznego. Nowa rzeczywistość pokazuje, jak istotną rolę odgrywa w tym obszarze cyfryzacja.

Źródło: WNP.PL

Cyfryzacja w UP: polskie wynalazki stały się bardziej online

Blisko 3 tysiące wniosków o ochronę własności intelektualnej złożono w Urzędzie Patentowym RP drogą elektroniczną w okresie od lutego do maja. Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych w lutym br. składany jest już co trzeci wniosek.

Źródło:

Nowy globalny projekt w portfolio S&T

W czerwcu rozpoczął się nowy projekt wsparcia IT realizowany na rzecz jednostek Alstom w Polsce, serwisujących pociągi Pendolino oraz produkujących pociągi regionalne i składy metra. 

Źródło:

Wszystko o wdrożeniach S&T dla sektora publicznego w Polsce

Kluczem do postępującej modernizacji i optymalizacji działań administracji publicznej jest jej cyfryzacja. S&T uruchomiło serwis poświęcony dobrym praktykom we wdrożeniach projektów cyfryzacyjnych kategorii e-government.

Źródło:

Jak zapewnić ciągłość świadczenia usług obywatelom w warunkach społecznej izolacji?

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19, kontakt człowiek-człowiek został uznany przez WHO za podstawowy czynnik rozprzestrzeniania się patogenu.

Źródło:

Nowy Raport Grupy S&T opublikowany

Grupa S&T opublikowała coroczny raport dotyczący kondycji biznesowej spółki. Został przygotowany z myślą o podsumowaniu osiągnięć roku 2019 i zaprezentowaniu prognoz na lata nadchodzące.

Źródło:

Wyniki finansowe za 2019 rok Grupy technologicznej S&T AG

Grupa S&T AG, do której należą spółki działające na polskim rynku: S&T Poland i S&T Services, w 2019 r. odnotowała 13% wzrost sprzedaży do poziomu 1 122,9 mln EUR w stosunku do roku poprzedniego.

Źródło: ITwiz.pl

Epidemia pozytywnie zweryfikowała zasadność wdrożenia e-recepty

Od 8 stycznia w Rządowym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zarejestrowano już 200 milionów e-recept. Wg ekspertów epidemia COVID-19 pozytywnie zweryfikowała zasadność rozwiązania i wskazała na ważną rolę cyfryzacji w działaniu sektora publicznego.

Źródło:

Doświadczenie w cyfryzacji administracji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Zintegrowane systemy wymiany informacji, zarządzania zasobami czy rozbudowa infrastruktury IT to tylko nieliczne przykłady rozwiązań wdrażanych przez S&T. Zapraszamy do zapoznania się z przykładami realizacji Grupy S&T dla administracji centralnej . 

Źródło:

Cyfryzacja odegra kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw utilities

Skala wyzwań o charakterze gospodarczym i społecznym spowodowana przez wybuch globalnej epidemii znacznie uwypukliła potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej w branży utilities.

Źródło:

Po co firmie strategia bezpieczeństwa?

Wielu przedsiębiorców zgodnie uznaje, że bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności prowadzonych przez nich firm.

Źródło:

Kolejny audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania zakończyliśmy z sukcesem

Pod koniec kwietnia w obu spółach S&T w Polsce, zostały przeprowadzone audyty ponownej certyfikacji Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ZSZ).

Źródło: Puls Biznesu

GITD podpisał umowę z budżetem 63 mln zł ośmioma spółkami

Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego z ośmioma spółkami informatycznymi podpisał umowę ramową na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.

Źródło: CRN.pl

120 mln zł na P1. Na informatyzację ochrony zdrowia pójdą nowe środki.

Dodatkowe 120 mln zł zostanie przeznaczone na Projekt P1, czyli budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Wykonawcami wybrano konsorcja spółek S&T Poland, S&T Services i EC2 (cz. 1), oraz Pentacomp i JWA

Źródło: infoWire.pl

Epidemia koronawirusa: jak najlepiej uodpornić państwo?

Obok zagrożenia biologicznego, jakie niesie COVID-19, cieniem na funkcjonowaniu społeczeństwa kładzie się długotrwała izolacja, nieunikniony kryzys ekonomiczny oraz częściowy paraliż działalności administracji publicznej.

Źródło: Portal Samorządowy

Cyfryzacja administracji publicznej. Jak wypada Polska?

Epidemia COVID-19 spowodowała znaczne ograniczenie funkcjonowania administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i samorządowej. Załatwianie wielu spraw jest obecnie przeniesione do internetu. Według ekspertów z firmy S&T…

Źródło:

Webinair: VMware w nowej odsłonie

Podczas spotkania w wersji online eksperci S&T i VMware zaprezentowali nowości jakie pojawiły się w vSphere oraz vSAN 7.0, a także VCF 4.0.

Źródło:

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na administrację publiczną w Polsce?

Zwalczenie epidemii koronawirusa wiąże się z ograniczeniami bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Jak to wpływa na tryb procedowania spraw w urzędach państwowych? Jakie skutki w tym obszarze możemy zaobserwować?

Źródło:

Zakup oprogramowania i infrastruktury IT w ramach specustawy dot. COVID-19

Epidemia koronawirusa spowodowała znaczne zmiany w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19, zwłaszcza gospodarczym, przyjęte zostały przepisy, które mają pomóc prywatnym przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym.

Źródło:

Działalność S&T w kontekście pandemii COVID-19

Jesteśmy gotowi do wypełnienia wszystkich podjętych wcześniej zobowiązań biznesowych. Ze swojej strony oferujemy także dodatkową pomoc i wsparcie w zakresie rozwiązywania pojawiających się trudności w obszarze IT.

Źródło:

Rozwiązania IT w firmach produkcyjnych – inwestycja w przyszłość

Inwestowanie w branżę produkcyjną to działanie nie tylko opłacalne, lecz także niezbędne, by móc utrzymać pozycję na rynku, a także korzystać z możliwości zapewniających bezpieczne i efektywne wykorzystanie posiadanych danych.

Źródło:

Targi Euroshop 2020 w Düsseldorfie. Cyfryzacja w branży retail

Cyfryzacja to słowo klucz, który ma otworzyć wszystkie drzwi przed branżą retail. Taki główny wniosek płynie z zakończonych 10 dni temu światowych targów handlu detalicznego EuroShop 2020.

Źródło:

S&T na VI Konferencji Zarządzania Przedsiębiorstwem WOD-KAN

S&T po raz kolejny znalazło się na liście prelegentów Konferencji Zarządzania Przedsiębiorstwem WOD-KAN w Szczyrku skierowanej do przedstawicieli branży wodno-kanalizacyjnej.

Źródło:

Obsługujemy jeden z 5 największych stadionów w Polsce!

Firma S&T zakończyła główny etap wdrożenia zintegrowanego systemu POS (Point Of Sales) na Stadionie Poznań.  W sobotę, 8 lutego odbył się pierwszy mecz, podczas którego kibice korzystający ze stadionowej strefy gastronomicznej zostali obsłużeni przy pomocy nowego rozwiązania informatycznego.

Źródło:

Sprzęt dla Centrum Informatyki Resortu Finansów dostarczony

W ramach umowy z Centrum Informatyki Ministerstwa Finansów S&T dostarczyło infrastrukturę IT za ponad 2 mln zł brutto.

Źródło:

Świąteczna pomoc i impuls do zmiany

W tym roku ponad 40 pracowników S&T zaangażowało się w akcję. Zebraliśmy 3,5 tyś zł! Za tę kwotę kupiliśmy łóżko dla trójki dzieci, chemię, produkty spożywcze, odzież w tym także buty.

Źródło:

Max Premium Burgers przy wsparciu S&T otwiera nowe lokale

W styczniu sieć restauracji Max Premium Burger przy wsparciu technicznym S&T otworzyła w Warszawie dwie nowe restauracje – w Złotych Tarasach i na terenie Centrum Handlowego Arkadia.

Źródło:

S&T zaopiekuje się serwerownią Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

S&T wygrało przetarg na administrowanie i utrzymanie serwerowni MRPiPS. Łączna wartość zamówienia wynosi 2,92 mln zł. Spółka okazała się najlepsza spośród sześciu firm technologicznych, starających się o zawarcie kontraktu.

Źródło:

11 tysięcy kilometrów w ramach akcji Rowerem do Pracy!

Pracownicy krakowskiego oddziału S&T wzięli udział w inicjatywie „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca…i tak w kółko”. Łącznie w ramach akcji udało im się przejechać na rowerach ponad 11 tys. km.

Źródło:

Jak rozsądnie inwestować w bezpieczeństwo w IT?

Z raportu „Dojrzałość technologiczna polskich firm” wynika, że na liście priorytetów inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw w latach 2020-2021 znajdują się  kwestie bezpieczeństwa oraz analityki danych.

Źródło:

Intensywny rozwój kompetencji S&T w zakresie bezpieczeństwa sieciowego

Rok 2019 upłynął w S&T pod znakiem poszerzania kompetencji technicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Firma zrealizowała kilka znaczących kontraktów w obszarze bezpieczeństwa sieciowego. Do najbardziej zaawansowanych wdrożeń w tym zakresie należą realizacje dla Prokuratury Krajowej, Centrum Informatyki Ministerstwa Finansów oraz MSWiA.

Źródło:

Inwestycje w IT – co planują polskie przedsiębiorstwa w 2020 roku?

Z raportu „Dojrzałość technologiczna polskich firm”, wydanego przez S&T, HPE i Infor wynika, że polskie przedsiębiorstwa w latach 2020-2021 będą inwestować przede wszystkim w informatyzację procesów logistycznych i obsługę realizacji sprzedaży.

Źródło:

Stadion w Poznaniu powierza instalację systemu gastronomicznego S&T

Operator Stadionu w Poznaniu spółka „Marcelin Management” Sp. z o.o. nawiązała współpracę z firmą S&T, która jako główny dystrybutor systemów Zucchetti w Polsce dostarczy sprzęt i zintegrowany system sprzedaży gastronomicznej dla obiektu.

Źródło:

Kolejna uczelnia wyższa powierza opiekę serwisową S&T

S&T i Uniwersytet Śląski podpisały umowę na dostawę wsparcia serwisowego SAP Enterprise Support. Kontrakt obejmuje okres od 01.11.2019 do 31.10.2020

Źródło:

S&T wraca do utrzymywania systemu viaTOLL

S&T i Główny Inspektorat Transportu Drogowego zawarły umowę, w ramach której S&T świadczyć będzie usługę utrzymania wybranych elementów elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL. Kontrakt podpisano na 12 miesięcy.

Źródło:

S&T wchodzi w rok 2020 z kolejnym złotym partnerstwem

S&T współpracuje z kluczowymi dostawcami technologii na rynku. W naszym zespole znaleźć można specjalistów, którzy posiadają kompetencje w bardzo różnych obszarach.

Źródło:

S&T zbadało dojrzałość technologiczną polskich firm

Raport Dojrzałość Technologiczna Polskich Firm jest próbą przyjrzenia się rodzimemu środowisku biznesowemu przez pryzmat zaawansowania digitalizacji procesów, gotowości do ich przeprowadzenia czy planów inwestycyjnych. 

Źródło:

Spotkania Techniczne z platformą Splunk Enterprise

Podczas całodniowego szkolenia nasi eksperci pokazywali skuteczne możliwości wykrywania i reagowania na ataki wewnętrzne i zewnętrzne za pomocą platformy Splunk Enterprise.

Źródło:

Skuteczne projekty w centrum zainteresowania

7-8 listopada w Warszawie odbyła się XXII Konferencja IPMA Polska, poświęcona zarządzaniu projektami i wyzwaniom, które niesie ze sobą ewolucja technologii.

Źródło:

Spotkania Techniczne w S&T

Kolejne warsztaty w ramach Spotkań Technicznych w S&T już za nami. Podczas całodniowego szkolenia nasi eksperci pokazywali skuteczne możliwości wykrywania i reagowania na ataki wewnętrzne i zewnętrzne za pomocą platformy Splunk Enterprise.

Źródło:

Wyróżnienie w kategorii zintegrowane systemy zarządzania

Przyznane wyróżnienie potwierdza dojrzałość oraz właściwe funkcjonowanie i doskonalenie naszego zintegrowanego systemu zarządzania, a także bardzo dobrą współpracę z jednostką certyfikującą.

Źródło:

XXXVII SAMBA już za nami

14-15 października w biurze S&T w Krakowie odbyła się XXXVII SAMBA – Konferencja Użytkowników Infor LN/BAAN.

Źródło:

Nowoczesna firma wodno-kanalizacyjna 2019

Miejsce: Warszawa, Biuro s&T Data: 26-30 sierpnia 2019 Technologia: Kodu […]

Źródło:

Czy da się wdrożyć system ERP szybko i bez ryzyka?

Długoletnia, niekończąca się droga pełna przeszkód, na której każdy zakręt da się pokonać tylko przy pomocy worka pieniędzy: tak w większości przypadków kojarzy się proces wdrożenia oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

Źródło:

Spotkajmy się na SAP Utilities Day – PowerStorm 2019

S&T po raz kolejny partnerem SAP Utilities Day – PowerStorm 2019. Zapraszamy do Krakowa 22 października 2019.

Źródło:

XXXVII SAMBA: Integrujmy się z naszymi Klientami!

14-15 października odbędzie się XXXVII SAMBA – Konferencja Użytkowników Infor LN/BAAN.

Źródło:

GUS WYBRAŁ S&T

S&T po raz kolejny udowodniło, że jest wiodącym dostawcą usług IT dla sektora publicznego w Polsce.

Źródło:

Umowa na wsparcie SAP z PKP Cargo

Spółki PKP Cargo i S&T zawarły umowę w zakresie świadczenia usług SAP Enterprise Support dla modułów SAP ERP na okres 12 miesięcy.

Źródło:

S&T jeszcze silniejsze w consultingu IT

S&T na drugim miejscu wśród największych firm informatycznych świadczących usługi doradcze w Polsce.

Źródło:

Wakacyjny konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Znamy już zwycięzcę wakacyjnego konkursu fotograficznego zorganizowanego przez S&T.

Źródło:

S&T po raz kolejny na konferencji SAP NOW

Eksperci S&T reprezntowali naszą firmę na konferencji SAP NOW „Becoming an Intelligent Enterprise”, odbywającej się między 11 a 12 września w Sopocie.

Źródło:

S&T w Polsce 4 firmą o największej sprzedaży do sektora transportu

Spółka S&T w Polsce zajęła czwarte miejsce w kategorii sprzedaży do sektora transportu, logistyki i spedycji. Największy wzrost w stosunku do roku poprzedniego firma zanotowała w zysku brutto (73 proc.) i sprzedaży oprogramowania (37 proc.).

Źródło:

Pierwsze kursy kodowania dla dzieci pracowników S&T

Z sukcesem udało się nam zakończyć pierwszą zorganizowaną przez S&T Akademię Programowania dla dzieci!

Źródło:

Umowa serwisowa z CBA przedłużona o kolejne 3 lata!

S&T podpisało umowę na usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie konsultantów w zakresie wdrożonego w CBA systemu ERP. Kontrakt obejmuje także dostawę licencji systemu SAP.

Źródło:

Kolejne 3 lata S&T będzie świadczyć usługę serwisową SAP w CBA!

S&T podpisało umowę na usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie […]

Źródło:

Kolejny projekt w obszarze BI zrealizowany przez zespół S&T

Zakończyła się właśnie (trwająca 20 tygodni) budowa kokpitów menedżerskich dla spółki PERN, zrealizowanej w ramach umowy ramowej na rozwój i utrzymanie systemu SAP.

Źródło:

S&T potwierdza swoje kompetencje w obszarze rozwiązań Hitachi Vantara

S&T po raz trzeci została uhonorowana tytułem najlepszej w Polsce firmy serwisowej Hitachi Vantara.

Źródło:

XXXVI SAMBA: Między Ziemią a Chmurą z S&T

12-13 czerwca 2019 r. na Zamku w Baranowie Sandomierskim i […]

Źródło:

Nowe standardy wsparcia IT w grupie ATALIAN wdrożone

S&T z sukcesem zakończyło projekt modernizacji informatycznej w polskich oddziałach holdingu ATALIAN. W ramach podpisanego wiosną kontraktu serwisanci S&T objęli swoją opieką ponad 400 lokalnych pracowników koncernu.

Źródło:

Czym się kierować przy wyborze systemu BI?

Systemy Business Intelligence (BI) są istotnym wsparciem w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki nim, możliwa jest integracja danych z różnych systemów informatycznych i zachowanie kontroli nad procesami zachodzącymi w obrębie firmy.

Źródło:

Między Ziemią a Chmurą z S&T

XXXVI SAMBA – Konferencja Użytkowników Infor LN/BAAN, czyli największe wydarzenie polskiej społeczności Klientów S&T i Infor.

Źródło:

XXXVI SAMBA – Konferencja dla użytkowników Infor LN/BAAN

Program konferencji obejmuje warsztaty, wykłady, panele dyskusyjne, indywidualne konsultacje, a także wizytę studyjną u jednego z naszych Klientów.

Źródło:

ZUS powierza obsługę serwisową systemu klasy ERP firmie S&T

S&T i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały kontrakt, w ramach którego integrator będzie świadczyć usługi opieki serwisowej na oprogramowanie SAP ERP wspierające funkcjonowanie Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu.

Źródło:

Jakie parametry oferty dostawcy usług serwisowych są najbardziej istotne?

Decydując się na outsourcing procesów IT w firmie, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, które pozwolą nam na rzetelną ocenę dostawcy usług serwisowych. Kluczowe jest odpowiednie przeanalizowanie naszych potrzeb i dobranie optymalnego dla nas modelu współpracy z zewnętrznym podmiotem.

Źródło:

S&T Platynowym partnerem firmy Dell EMC

S&T podnosi status partnerski w programie Dell EMC i uzyskuje tytuł Platynowego Partnera.

Źródło:

Nowy Segment Director w strukturach S&T

Do zespołu Business Solutions dołączył Jarosław Szerszenowicz, który odpowiadać będzie m.in za opracowanie strategii działania Segmentu SAP.

Źródło:

S&T wzmacnia swoją pozycję na polskim rynku usług IT

Segment „IT services”, w którym konsolidowane są wyniki spółek S&T w Polsce, wzrósł o 16 proc. i był jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w ramach całego międzynarodowego holdingu.

Źródło:

Innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania majątkiem technicznym

Prezentacja S&T, podczas tegorocznego turne SAP Intelligent Enterprise Truck w Katowicach. Wszystkich przedstawicieli przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych zapraszamy 10 kwietnia o godz. 9.00.

Źródło:

Nagroda za największy wzrost sprzedaży licencji systemów klasy ERP

S&T uhonorowana została nagrodą za największy wzrost sprzedaży licencji SAP na terytorium General Business w 2018 r. Osiągnęliśmy też pod względem wartości sprzedanych licencji jeden z najlepszych wyników na polskim rynku.

Źródło:

Czym jest system CRM?

Aby firma mogła odnosić sukcesy w obszarze sprzedaży, musi posiadać odpowiednie narzędzia. Jednym z nich jest CRM – Customer Relationship Managment, pozwalający na efektywne zarządzanie relacjami z klientami i dostosowywanie działań w taki sposób, aby zapewniać im jak największą satysfakcję ze współpracy z firmą.

Źródło:

S&T partnerem konferencji Cloud Security Summit

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób można uprościć i zabezpieczyć cyfrową transformację firmy związaną z wdrażaniem nowych technologii i migracją do chmury. Zarejestruj się na konferencję już dziś.

Źródło:

S&T nawiązuje nowe partnerstwo technologiczne

Do grona partnerów S&T dołącza firma Ciena, lider dostawców urządzeń sieciowych do transmisji optycznej, ogłosiły nawiązanie współpracy.

Źródło:

Jak skrócić czas tworzenia kopii zapasowej systemu z 75 do 8 godzin?

S&T dysponuje wieloma narzędziami wspierającymi tworzenie profesjonalnych backupów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak skrócić czas tworzenia kopii zapasowej z 75 do 8 godzin? Przeczytaj

Źródło:

S&T Partnerem Konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN

W dniach 20-22 lutego 2019 r., na V Konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN, przedstawiciele S&T opowiedzą o nowych wyzwaniach dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

Źródło:

Czy systemy księgowe są gotowe na E-sprawozdania i JPK-VDEK?

2019 to kolejny rok, w którym czekają nas zmiany prawne związane z informatyzacją rozliczeń finansowych. Wiele z nich będzie wiązało się z modyfikacją procesów w systemach księgowych – są to m.in. e-sprawozdania JPK_VDEK.

Źródło:

Kompetencje wdrożeniowe w obszarze wirtualizacji Data Center potwierdzone!

Osiągnięcie statusu VMware Master Services, potwierdza, że S&T posiada najbardziej doświadczony zespół wdrożeniowy w Polsce, w obszarze projektowania i implementacji technologii VMware oraz produktów uzupełniających.

Źródło:

S&T wspiera technologicznie otwarcie nowej sieci restauracji

S&T zapewni opiekę informatyczną i serwisową nowej restauracji Max Premium Burgers w warszawskim Wilanowie.  To czwarta w tym roku lokalizacja, wchodzącej na polski rynek skandynawskiej sieci szybkiej obsługi.

Źródło:

E-Skierowanie: kolejny krok w informatyzacji polskiej ochrony zdrowia

S&T zakończyło kolejny etap prac związanych z budową ogólnopolskiej platformy gromadzenia i udostępniania danych medycznych.

Źródło:

Nieodkryty potencjał w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej

S&T zaprasza na konferencję dla branży Utilities- PowerStorm 2018, którą współorganizujemy z firmą SAP.  Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy wystąpienie „Cyfryzacja jest już i otacza nas.”

Źródło:

S&T jedną z 3 najlepszych firm w obszarze consultingu IT w Polsce

W najnowszym rankingu „Book of Lists 2018/2019”, firma S&T znalazła się wśród trzech największych w Polsce firm informatycznych świadczących usługi doradcze.

Źródło:

GreenFit – adaptacyjna ścieżka wdrożenia systemu klasy ERP

Metodyka GreenFit stworzona przez firmę S&T, dla dużych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają przed nowym systemem wysokie wymagania.

Źródło:

S&T wspiera AWECO Polska Appliance w aktualizacji oprogramowania Infor LN

AWECO Polska Appliance zaktualizowało oprogramowanie Infor LN do najnowszej przy wsparciu S&T.

Źródło:

Master Services Competency Data Center Virtualization dla S&T

S&T Poland jako pierwsza spółka w Polsce uzyskała kompetencję Master Services Competency Data Center Virtualization.

Źródło:

S&T Poland Gold Partner of the 2017

Hitachi Vantara uhonorowało S&T Poland tytułem – Gold Partner of the 2017

Źródło:

Polish Business Extensions dla Infor LN

W produktowym portfolio Inforu pojawiła się nowa pozycja: Polish Business Extensions dla Infor LN. Jest to produkt Inforu, zaprojektowany i zaprogramowany przez S&T w standardach kodowania Infor.

Źródło:

Eksperci S&T zakwalifikowani do programu Cisco Champions

Cisco Champions – to uzupełniający program przeznaczony dla najbardziej utalentowanej kadry zarządzającej oraz menedżerów sprzedaży firm partnerskich.

Źródło:

Przewozy Regionalne wdrożą nowoczesny system ERP

Spółka Przewozy Regionalne podpisała umowę z S&T Services Polska sp. z o.o. na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego ERP „INFOR LN”, przeznaczonego do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.

Źródło:

S&T wśród nagrodzonych DELL EMC Partner Awards 2018!

Podczas dorocznej gali, która  odbyła się 15 marca, producent nagrodził zwycięzców Dell EMC Partner Awards 2018. Nagrodę w imieniu całego zespołu S&T odebrał Tomasz Kaczorowski.

Źródło:

S&T wyróżnione tytułem „Best Partner of The Year”

S&T wyróżnione tytułem „Best Partner of The Year” podczas drugiej edycji ABC Data Technology Trends 2018, unikatowego wydarzenia technologicznego na mapie Polski.

Źródło:

Radosnych Świąt wielkanocnych życzą pracownicy S&T.

Radosnych Świąt wielkanocnych życzą pracownicy S&T.

Źródło:

System wspomagania decyzji dla Komendy Głównej PSP

S&T i ABAKUS podpisały z Komendą Główną PSP umowę na budowę Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

Źródło:

Infor przedłużył z S&T umowę lokalizacyjną

Trzeci największy dostawca oprogramowania biznesowego na świecie – przedłużył z S&T umowę lokalizacyjną. Nasza firma będzie odpowiadać za aktualizację Polskiej Lokalizacji systemów Infor LN/BAAN do lutego 2021 r.

Źródło:

Podsumowanie z konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN

Dziękujemy wszystkim za udział w Konferencji Naukowo-Technicznej Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN, która odbyła się w dniach 22-23 lutego 2018 r. w Ustroniu.

Źródło:

PERSPEKTYWY ERP 2018

PERSPEKTYWY ERP 2018 – O tym, co łowca androidów ma wspólnego ze zmianami na rynku systemów ERP opowiada Przemysław Domański, S&T.

Źródło:

S&T zaprasza na IV Konferencję Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN

S&T i SAP zapraszają na IV Konferencję Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN, który odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2018 r. w Ustroniu.

Źródło:

S&T będzie wspierać firmę Sivantos w obszarze finansów/raportowania Infor LN

Sivantos Group nowym użytkownikiem Infor LN/BAAN, wspierany przez S&T w obszarze finansów/raportowania Infor LN.

Źródło:

Urządzenia mobilne dla spółki Przewozy Regionalne

Konsorcjum S&T i TK Telekom dostarczy urządzenia mobilne dla spółki Przewozy Regionalne

Źródło:

Wesołych świąt życzy S&T.

Wesołych świąt życzy S&T.

Źródło:

Zespół S&T po raz kolejny wspiera „Szlachetną Paczkę”.

Wspólnie możemy zrobieć wiele dobrego 🙂

Źródło:

II edycja seminarium GIS

S&T zaprasza na seminarium „GIS – Środowisko pracy w nowoczesnym urzędzie”, 5 grudnia 2017 r. Katowice.

Źródło:

System Informacji Przestrzennej dla gmin z województwa dolnośląskiego

Konsorcjum firm S&T i GIAP Sp. z o.o. zwyciężyło w postępowaniu na „Budowę Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”.

Źródło:

S&T zaprasza na XX Konferencję IPMA Polska

S&T zaprasza w dniach 16-17 listopada 2017 r. do Warszawy na XX edycję Konferencji IPMA (International Project Management Association).

Źródło:

S&T na Targach Pracy w Krakowie

S&T na Targach Pracy w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, które odbędą się w dniu 8 listopada 2017 r.

Źródło:

S&T zaprasza na XX Kongres WOD-KAN-EKO w Kielcach

S&T zaprasza jubileuszowy, XX Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO odbędzie się 7-8 listopada 2017 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach.

Źródło:

S&T na konferencji SAP UTILITIES POWERSTORM

Nasi eksperci zapraszają na bezpośrednie spotaknia podczas konferencji SAP UTILITIES POWERSTORM w hotelu Sound Garden w Warszawie.

Źródło:

S&T zaprasza na konferencję Infor Next Polska 2017 w Warszawie

Program spotkania obejmuje kluczowe zagadnienia związane z cyfrową transformacją przemysłu, sztuczną inteligencją oraz innymi przełomowymi technologiami, zmieniającymi środowisko pracy.

Źródło:

TK Telekom i S&T na Targach TRAKO 2017

Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2017 to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce spotkanie branży transportu szynowego i drugie co do wielkości oraz znaczenia targi kolejowe w Europie.

Źródło:

Naszych ekspertów będzie można spotkać podczas IV Europejskiego Kongresu Lean Manufacturing

S&T sponsorem IV Europejskiego Kongresu Lean Manufacturing, który odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 r. w Katowicach.

Źródło:

S&T zaprasza na konferencję SAP UTILITIES POWERSTORM

S&T zaprasza na konferencję SAP UTILITIES POWERSTORM w dniach 25–26 października 2017 r.

Źródło:

Nowa umowa z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi

W dniu 12 września 2017 r. konsorcjum firm S&T Services […]

Źródło:

Zapraszamy na S&T Data Center Day 2017

Zapraszamy na S&T Data Center Day14-15/09/2017 Białobrzegi nad Zalewem Zegrzyńskim. ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Źródło:

S&T brązowym partnerem SAP Technology Forum 2017

S&T brązowym partnerem SAP Technology Forum 2017, które odbędzie się w dniach 12-13 września w Gdyni

Źródło:

Nowa specjalizacja dla S&T Poland

Nowa specjalizacja dla S&T Poland – Clustered Data ONTAP

Źródło:

Poziom informatyzacji oraz potrzeb firm w obszarze zarządzania produkcją

We współpracy z serwisem Decyzje-IT, S&T przeprowadziło badanie poziomu informatyzacji oraz potrzeb przedsiębiorstw w obszarze zarządzania produkcją.

Źródło:

Zapraszamy na S&T Security Day 2017

Zapraszamy na S&T Security Day – 5 października 2017 r., Sobienie Królewskie

Źródło:

Współpraca partnerska S&T i Veeam

S&T Services Polska jest partnerem firmy Veeam na poziomie Silver

Źródło:

Konferencja SAMBA 2017, Międzyzdroje oraz Stargard

W dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Międzyzdrojach i Stargardzie odbyła się XXXII edycja konferencji SAMBA.

Źródło:

System e-usług dla radomskiego Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Radomiu podpisał umowę na wdrożenie usługi wirtualnej administracji z konsorcjum firm Sputnik Software oraz S&T Services Polska.

Źródło:

S&T Partnerem wydarzenia WIL X, czyli X Warsztatów Informatyków Lubuskich.

Konferencja WIL X, czyli X Warsztaty Informatyków Lubuskich, to wydarzenie skierowane przede wszystkim do pracowników administracji publicznej.

Źródło:

SAP Executive Forum 2017

S&T zaprasza na SAP Executive Forum 2017

Źródło:

Konferencja „Nowoczesna firma wodno-kanalizacyjna”

S&T zaprasza na konferencję „Nowoczesna firma wodno-kanalizacyjna”

Źródło:

S&T AG: bardzo udany koniec 2016 r. – w 2018 r. sprzedaż powinna przekroczyć próg miliarda euro

S&T AG: bardzo udany koniec 2016 r. – w 2018 r. sprzedaż powinna przekroczyć próg miliarda euro.

Źródło:

S&T Poland partnerem Platinum w programie Dell EMC Partner Program

S&T Poland partnerem Platinum w programie Dell EMC Partner Program.

Źródło:

S&T wyróżnione tytułem Gazele Biznesu 2017

Nagroda przyznawana jest najszybciej rozwijającym się firmom w Polsce.

Źródło:

BRW i S&T na Targach MEBLE POLSKA 2017

BRW i S&T na Targach MEBLE POLSKA 2017. Zapraszamy na stoisko BRW do zapoznania się z ofertą nowoczesnych systemów multimedialnych dedykowanych dla przedsiębiorstw z branży meblarskiej.

Źródło:

S&T na III Konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN

W dniu 9 lutego 2017 r. w Ustroniu odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN.

Źródło:

RCZSiUT przyjęło ofertę złożoną przez konsorcjum firm z S&T w składzie.

RCZSiUT przyjęło ofertę złożoną przez konsorcjum firm z S&T w składzie.

Źródło:

Publikacja ekspercka S&T Services Polska – “ERP/PLM IT Systems for the defense industry”

Publikacja ekspercka S&T Services Polska – “ERP/PLM IT Systems for the defense industry” w ósmej edycji rocznika „Investing in Poland”

Źródło:

S&T na konferencji „Investing in Poland”

S&T na konferencji „Investing in Poland” w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z okazji publikacji ósmej edycji rocznika o tym samym tytule.

Źródło:

S&T nowym właścicielem Kapsch Sp. z o.o.

S&T nowym właścicielem Kapsch Sp. z o.o. W dniu 25 listopada 2016 r. została podpisana umowa o zmianie właściciela polskiej spółki Kapsch Sp. z o.o.

Źródło:

S&T nagrodzona tytułem Cisco “Enterprise Partner of the Year 2016”

Wyróżnienie to zostało przyznane w ramach regionu EMEAR (Europe, Middle East, Africa and Russia) za stosowanie najlepszych praktyk biznesowych we wskazanej kategorii.

Źródło:

S&T na Targach Pracy w Krakowie

S&T zaprasza na Targi Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które odbędą się 9 listopada 2016 r. w Gmachu Głównym Uczelni przy Al. Mickiewicza 30.

Źródło:

S&T zaprasza na XIX Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO 2016

S&T zaprasza na XIX Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO 2016, który odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2016 r. w Gdańsku.

Źródło:

S&T na XIII Międzynarodowym Kongresie Naukowym w Kościelisku

S&T na XIII Międzynarodowym Kongresie Naukowym odbywającym się w dniach 24-27 października 2016 r. w Zakopanem – Kościelisku

Źródło:

S&T Services Polska dostarczy sprzęt sieciowy dla UKE

S&T Services Polska wygrała przetarg na dostawę sprzętu sieciowego na potrzeby budowy Portalu Usług Elektronicznych (PUE) dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Źródło:

S&T na Hitachi Information Forum 2016

S&T na Hitachi Information Forum 2016, które odbyło się w klimatycznym budynku warszawskiego Fortu Legionów.

Źródło:

S&T zaprasza na Hitachi Information Forum 2016

S&T zaprasza na Hitachi Information Forum 2016, które odbędzie się w dniu 12 października 2016 r. w Warszawie.

Źródło:

S&T na konferencji Infor Next Polska 2016

W dniu 4 października 2016 r. w warszawskim Hotelu InterContinental odbyła się konferencja Infor Next Polska.

Źródło:

S&T zaprasza na konferencję Infor Next Polska 2016

S&T zaprasza na konferencję Infor Next Polska 2016 która odbędzie się w dniu 4 października bieżącego roku.

Źródło:

Rozpoczynamy współpracę z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A.

S&T Services Polska Sp. z o.o. prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie wdrożenia systemu zarządzania cyklem życia produktu Siemens Teamcenter w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce.

Źródło:

Wyróżnienie „Innovative Project” dla S&T Services Polska

Wyróżnienie „Innovative Project” dla S&T Services Polska podczas uroczystej gali z okazji inauguracji 21. wydania rocznika „Book of Lists 2016/2017”.

Źródło:

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE 3241H dla S&T

Certyfikat identyfikuje S&T w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS (NATO Codification System) oraz w bazie NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics) i umożliwia dostarczanie rozwiązań na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wojsk państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Źródło:

Platforma Usług Elektronicznych dla UKE

Analiza modułu zarządzania PUE już gotowa. Obecnie prowadzimy prace implementacyjne.

Źródło:

Nowa publikacja ekspercka S&T Services Polska – “ERP/PLM systems for defense industry – the key challenges”

Nowa publikacja ekspercka S&T Services Polska – “ERP/PLM systems for defense industry – the key challenges”

Źródło:

Już dziś przygotuj swój system SAP do e-kontroli podatkowej z S&T Services Polska!

W dniu 1 lipca 2016 r. weszły w życie regulacje prawne wprowadzające obowiązek przekazywania danych na żądanie organu podatkowego w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Źródło:

S&T Services Polska przygotuje „Platformę Usług Elektronicznych” dla UKE

S&T Services Polska przygotuje „Platformę Usług Elektronicznych” dla UKE

Źródło:

Konferencja SAMBA 2016

Konferencja SAMBA 2016 – Kielce oraz Skarżysko Kamienna

Źródło:

S&T wspiera studio sportowe Telewizji Polsat na Euro 2016

S&T dostarczyła i zainstalowała ścianę wizyjną na potrzeby studia sportowego Telewizji Polsat, przygotowanego na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016.

Źródło:

S&T Services Polska ponownie Złotym Partnerem Cisco w Polsce

S&T Services Polska ponownie Złotym Partnerem Cisco w Polsce

Źródło:

XXIV Międzynarodowe Targi WOD-KAN 2016

W dniach 10-12 maja 2016 r. w Bydgoszczy odbędą się XXIV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2016.

Źródło:

S&T Services Polska na SAP Retail Day

S&T Services Polska na SAP Retail Day. W dniu 12 maja 2016 r. w warszawskim hotelu Sheraton odbędzie się konferencja SAP Retail Day – Nowy dom dla Twojego Retaila.

Źródło:

S&T Services Polska Srebrnym Partnerem SAP Forum 2016

S&T Services Polska Srebrnym Partnerem SAP Forum 2016

Źródło:

S&T Services Polska partnerem konferencji Cisco Forum 2016

S&T Services Polska kolejny rok z rzędu jest partnerem konferencji Cisco Forum 2016 w Zakopanem

Źródło:

S&TS&T zrealizuje zamówienie utrzymania działania bazy danych HERMES dla UOKiK

S&T Services Polska zrealizuje zamówienie utrzymania działania bazy danych HERMES dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Źródło:

S&T z nową umową na utrzymanie infrastruktury techniczno-systemowej

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Spółkę jako podwykonawca usługi utrzymania infrastruktury techniczno–systemowej wraz z instalacją i konfiguracją systemów informatycznych.

Źródło:

S&T zajmie się rozbudową systemu zarządzania wydajnością sieci i usług

RCZSiUT udzieliło zamówienia firmom S&T Services Polska i Passus oraz spółce Matic na rozbudowę systemu zarządzania platformą teleinformatyczną.

Źródło:

S&T dostarczy macierze dyskowe do MS

S&T Services Polska i Megatel zajmą się dwoma częściami zamówienia Ministerstwa Sprawiedliwości na dostawę z instalacją i konfiguracją sprzętu serwerowego, w tym czterech macierzy dyskowych.

Źródło:

Inspektorat Uzbrojenia modernizuje sieci za prawie 130 mln zł

Inspektorat Uzbrojenia modernizuje sieci za prawie 130 mln zł. Część zamówienia dotyczącą dostawy sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej RON wraz z migracją sieci MIL-WAN do jednolitej sieci podkładowej IR

Źródło:

Inwestycje w IT są wskaźnikiem rozwoju danej branży

Inwestycje w systemy informatyczne są niezwykle mocno skorelowane z bieżącą sytuacją gospodarczą.

Źródło:

Instytut Łączności bada komunikację elektroniczną

Spółka S&T Services Polska przygotuje platformę informatyczną systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej dla Instytutu Łączności (IŁ) – Państwowego Instytutu Badawczego.

Źródło:

Konsorcjum S&T, Atende i Comp podpisało umowę z MON za 115,4 mln zł

Konsorcjum S&T Services Polska jako liderem, Atende oraz Comp zrealizuje […]

Źródło:

Wdrożenie platformy e-Commerce w ZA Puławy wyróżnione

Wdrożenie Platformy e-Commerce, które zostało zrealizowane we współpracy z S&T Services Polska Sp. z o.o. w Zakładach Azotowych Puławy otrzymało tytuł „Najciekawsze z najlepszych”.

masz pytania?
umów się na spotkanie:
+48 22 535 95 00

Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do wysłania zapytania.

Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.

masz pytania?
umów się na spotkanie:
+48 22 535 95 00

Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do wysłania zapytania.

Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter S&T

Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.
Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.