Z raportu „Dojrzałość technologiczna polskich firm” wynika, że na liście priorytetów inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw w latach 2020-2021 znajdują się  kwestie bezpieczeństwa oraz analityki danych.

Świadomość przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa sieci firmowej

Korzystanie z odpowiednich strategii bezpieczeństwa pozwala ochronić firmę przed cyberatakami oraz zabezpieczyć ciągłość działania biznesu. Chociaż większość przedsiębiorców jest tego świadoma, nie zawsze ma to odzwierciedlenie w praktyce. Dbanie o bezpieczeństwo opiera się na ciągłych działaniach i jednorazowe wdrożenie strategii zabezpieczającej przed cyberatakami nie rozwiązuje problemu na stałe. Niestety nie wszystkie firmy są skłonne przeznaczać odpowiednie środki na kwestie bezpieczeństwa. raportu „Dojrzałość technologiczna polskich przedsiębiorstw” wynika, że ponad połowa polskich firm  że nie ma wystarczającego budżetu na najpotrzebniejsze inwestycje w technologie.

Mamy do czynienia zatem z wysoką świadomością, która nie zawsze łączy się z gotowością do inwestowania w odpowiednie rozwiązania. Wszystko dlatego, że dbanie o bezpieczeństwo sieci nadal często jest traktowane jedynie w charakterze wydatku. Mało który przedsiębiorca bierze pod uwagę straty, jakie może ponieść, w przypadku, gdy poufne dane firmy zostaną przechwycone lub kiedy  ktoś niepowołany zyska do nich dostęp.

Zabezpieczanie sieci firmowych

W skład koniecznych do wykonania czynności wchodzi np. kontrola dostępu do stacji roboczych, migracja urządzeń i technologii, budowa sieci oraz ochrona aplikacji webowych. Niezwykle istotne jest też ciągłe analizowanie i optymalizowanie polityk bezpieczeństwa, systematyczne modernizowanie sprzętu oraz jego odpowiednia integracja z istniejącą infrastrukturą. Najlepsze systemy bezpieczeństwa monitorują nie tylko sieć, ale także kontrolują aktywność użytkownika oraz aplikacji i w razie potrzeby zapewniają możliwość odcięcia go od zasobów informatycznych przedsiębiorstwa.

W celu określenia niezbędnych, minimalnych wymaganych systemów bezpieczeństwa IT należy wykonać analizę ryzyka, które obejmie realizowane przez firmę procesy i wykorzystywane zasoby. Należy się skupić na elementach krytycznych i niezbędnych w kontekście prowadzonej działalności. Obszary newralgiczne powinny zostać objęte szczegółowym monitoringiem i im warto zapewnić najwyższy poziom ochrony i najnowocześniejsze dostępne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.

Zobacz podobne

18.05.2020

Cyfryzacja odegra kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw utilities

Skala wyzwań o charakterze gospodarczym i społecznym spowodowana przez wybuch globalnej epidemii znacznie uwypukliła potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej w branży utilities.
13.05.2020

Po co firmie strategia bezpieczeństwa?

Wielu przedsiębiorców zgodnie uznaje, że bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności prowadzonych przez nich firm.
05.05.2020

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na administrację publiczną w Polsce?

Zwalczenie epidemii koronawirusa wiąże się z ograniczeniami bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Jak to wpływa na tryb procedowania spraw w urzędach państwowych? Jakie skutki w tym obszarze możemy zaobserwować?

Zapisz się na newsletter S&T

Dane są podawane dobrowolnie.
Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.


Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.