Avatar Joanna Zaborowska Consultant

Przepisów na sukces biznesu jest na rynku wiele. Nie ulega jednak wątpliwości, że jednym z kluczowych czynników są sprawne i skuteczne procesy analityczne prowadzone w czasie rzeczywistym. Firmy, które korzystają z siły danych, pięciokrotnie częściej podejmują szybsze i lepsze decyzje.

Z drugiej strony, w praktyce organizacje w żaden sposób nie przetwarzają aż dwóch trzecich danych, które pozyskują. Stale rosnąca liczba informacji oraz źródeł, z których pochodzą, sprawia, że nieodzowne staje się wdrożenie odpowiednich procesów ich zbierania i przechowywania. Hurtownia danych to przykład struktury ułatwiającej zbieranie informacji ze wszystkich obszarów biznesowych, ich przechowywanie i przygotowywanie do dalszej analizy w systemach Business Intelligence. Jak one działają i jakimi funkcjonalnościami mogą wesprzeć firmy oraz administrację?

Nie bez powodu mówi się, że dane są złotem XXI wieku. Każdy biznes ma do dyspozycji ogromne ilości bajtów pozyskiwanych z różnych kanałów. Wyzwaniem pozostają procesy ich konsolidacji, uspójniania oraz przetwarzania, które umożliwiają wyciąganie odpowiednich wniosków przekładających się na kierunek rozwoju firmy. Tymczasem to w tych danych kryją się kluczowe dla przedsiębiorstw informacje, m.in. o nawykach grupy docelowej usług, sprzedaży produktów czy efektywności procedur. Krótko mówiąc – umożliwiają one podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych i utrzymywanie konkurencyjnej pozycji na rynku.

Wdrożenie odpowiednich procesów zbierania i przechowywania informacji jest zatem konieczne, aby można było sprawnie przeprowadzać wielowariantowe analizy w czasie rzeczywistym, generować zautomatyzowane raporty i przygotowywać rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju firmy. Jednym z narzędzi, które usprawniają zarządzanie danymi i ich przetwarzanie przez systemy BI, jest hurtownia danych.

Czym jest hurtownia danych?

Hurtownia danych to relacyjna baza danych. Pierwotnie projektowano je z myślą o przechowywaniu informacji o pracownikach i kontrahentach, produktach oraz transakcjach. Starannie zorganizowane i dobrze sformatowane rekordy w bazie ułatwiały menedżerom uzyskanie wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji biznesowych. W miarę rozwoju technologii pojawiła się jednak potrzeba zbierania, przechowywania i analizowania również danych nieuporządkowanych, takich jak dokumenty, zdjęcia, e-maile, wpisy w mediach społecznościowych czy informacje z czujników.

img

Ręczne przetwarzanie takich elementów jest nie tylko czasochłonne, ale często prowadzi do powstawania silosów informacyjnych, szczególnie w sytuacji, w której ze względów technicznych uporządkowane dane są analizowane oddzielnie od danych nieustrukturyzowanych. Raporty generowane tylko na podstawie jednego typu informacji nie mogą jednak dostarczyć odpowiednio kompleksowego wglądu w stan firmy, co może przełożyć się na stawianie błędnych tez i podejmowanie niekorzystnych decyzji.

Zadaniem współczesnych hurtowni danych jest zbieranie informacji z wielu źródeł dostępnych w różnych formatach – zarówno tych ustrukturyzowanych, jak i nie – a następnie ich uspójnienie i zapisanie w jednolitym formacie. Tak przygotowane dane można wykorzystać do sprawnego generowania raportów w wygodnej i czytelnej formie oraz dalszych działań analitycznych z pomocą systemów Business Intelligence.

Dlaczego hurtownie danych są kluczowe w systemach BI?

Fundamentem efektywności narzędzi klasy Business Intelligence jest korzystanie z dobrej jakości danych, które zostały uprzednio uporządkowane i ustandaryzowane. Tymczasem w wielu przedsiębiorstwach każdy dział ma dostęp do innych narzędzi, zarówno własnych, jak i tych dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. Takich programów może być nawet kilkanaście, a w każdym z nich dane mogą być przechowywane i obrabiane w inny sposób. Uspójnienie wszystkich informacji do jednego formatu może być czasochłonne, a dodając do tego dane z tak różnorodnych źródeł jak e-maile, dokumenty czy media społecznościowe – wręcz niemożliwe.

W efekcie do usprawnienia analizy danych za pośrednictwem systemu BI niezbędna jest ich wcześniejsza obróbka. Tutaj kluczowa okazuje się rola hurtowni danych, która jest w stanie zbierać automatycznie informacje z różnych źródeł, ujednolicać je do jednego standardu i przechowywać w jednym miejscu w formie gotowej do dalszej analizy. Dzięki temu specjaliści mogą uzyskać sprawny dostęp do danych ze wszystkich obszarów biznesu, bez obawy o ich niekompletność, nieczytelność lub czasochłonność procesu, i mieć pewność, że mają kompleksowy wgląd w funkcjonowanie firmy na różnych poziomach.

Jakie są zalety hurtowni danych?

 • Konsolidacja i ujednolicanie wszystkich danych w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy informacje są uporządkowane czy nieustrukturyzowane, hurtownia danych jest w stanie zebrać dane z wielu źródeł i baz, a następnie uspójnić je w określonym przez firmę standardzie, czyszcząc je z niepotrzebnych dodatków czy ujednolicając nazewnictwo. W ten sposób do systemu BI trafiają dane dobrej jakości przechowywane w jednym, konkretnym formacie.
 • Sprawna obsługa zapytań w czasie rzeczywistym. Hurtownie danych są projektowane w taki sposób, aby szybko reagować na zapytania i usprawniać procesy analityczne. Dzięki temu nawet największe ilości danych mogą zostać przeprocesowane w krótkim czasie bez specjalistycznego wsparcia działu IT, niezależnie od tego, czy analityk chce sprawdzić historię relacji z danym klientem, sprzedaż w konkretnym okresie lub zyskowność danego produktu. To szczególnie przydatne w momentach kryzysowych, gdy konieczne jest szybkie podejmowanie świadomych decyzji, znacząco wpływających na przyszłość firmy.
 • Wgląd w historię działania biznesu. Stabilność działania hurtowni oraz brak możliwości ręcznego modyfikowania danych, które do niej trafiają, oznacza, że w każdej chwili można sprawdzić informacje związane z konkretnym obszarem biznesowym i jego działaniem w przeszłości. Dzięki przechowywaniu wielu zestawów danych z różnych okresów działania firmy, analitycy mogą sprawnie analizować trendy nawet sprzed kilku lat i wracać do konkretnego okresu czasowego lub wyzwań, z którymi się mierzono. Ułatwia to m.in. sprawdzenie, jakie rozwiązania stosowano w przeszłości i z jaką skutecznością.

Budowa hurtowni danych

Hurtownia danych zazwyczaj składa się z trzech elementów:

 • Oprogramowanie ETL (Extract, Transform, Load) – pozyskuje dane ze źródeł zewnętrznych, przekształca je w sposób ustalony przez organizację i przekazuje do centralnej bazy danych.
 • Centralna baza danych – fundament hurtowni danych, w którym przechowuje się wszystkie rekordy; współcześnie najchętniej sięga się po bazy danych typu in-memory. Baza zawiera również informacje o metadanych, które pomagają w sprecyzowaniu kontekstu każdego rekordu, zarówno pod kątem technicznym, jak i biznesowym.
 • Narzędzia interakcji z danymi – umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji zgromadzonych w hurtowni. To mogą być programy do tworzenia zapytań i raportów, aplikacji, eksploracji danych lub narzędzia OLAP.

Przykłady zastosowania hurtowni danych

Hurtownia danych przydaje się wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność sprawnej analizy wielu informacji w czasie rzeczywistym, pobieranych w różnych formatach z wielu źródeł jednocześnie, a także ich uspójniania oraz automatyzacji raportowania wyników. Zatem ta struktura sprawdzi się zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym. Poniżej można znaleźć wybrane przykłady:

 • Podczas pandemii scentralizowana Hurtownia Danych e-Zdrowia, zbudowana przez zespół specjalistów S&T, umożliwiła Ministerstwu Zdrowia m.in. gromadzenie i analizę informacji o zarażeniach, kwarantannach, izolacjach domowych, wykonanych testach czy szczepieniach. Dane pobierano m.in. z takich instytucji jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia. Zautomatyzowane raportowanie tych czynników umożliwiło nie tylko monitorowanie przebiegu pandemii i przewidywanie dalszych scenariuszy, ale również przekazywanie opinii publicznej zagregowanych danych.
 • Migracja hurtowni danych SAP BW na platformę SAP HANA oraz wdrożenie analizy obszaru akcyzy na nowej platformie w PERN S.A. (krajowy lider logistyki naftowej) umożliwiły wyposażenie klienta w wydajne i spójne środowisko raportowo-analityczne z obszaru Business Intelligence. W efekcie spółka mogła m.in. skrócić czas oczekiwań na wyniki zapytań raportowych z 30 minut do 2 sekund, automatyzację procesu dystrybucji wykonanych raportów do odpowiednich odbiorców oraz zwiększyć elastyczność w rozbudowywaniu i modyfikacji raportów bez konieczności znajomości programowania lub języka zapytań SQL.
 • Zakłady przemysłowe mogą gromadzić w hurtowni danych informacje o sprzedaży, pracownikach, kontrahentach, ale również nieustrukturyzowane dane z urządzeń podłączonych do Internetu Rzeczy, takich jak czujników czy maszyn. Dzięki temu specjaliści mogą dostrzegać trendy i korelacje, które przy ręcznej analizie byłyby trudniejsze do wykrycia, a na ich podstawie dokonywać rekomendacji, m.in. jakiego rodzaju maszyny są potrzebne do efektywnego funkcjonowania zakładu.

Źródła

Zobacz podobne

27.06.2022

Dlaczego systemy kontrolingowe są potrzebne współczesnym firmom?

Narzędzia Corporate Performance Management (CPM) pozwalają na przyśpieszenie tempa podejmowania decyzji biznesowych nawet o 90 proc. w porównaniu do firm konkurencyjnych.
10.04.2022

Workspace One – cyfrowa organizacja w jednym miejscu

W jaki sposób objąć środowisko IT w firmie pomocą techniczną oraz zapewnić komfort użytkowania i zabezpieczenia, a tym samym zoptymalizować koszty? Z pomocą przychodzi nowoczesne oprogramowanie do zarządzania cyfrową organizacją.
24.03.2022

Prawne aspekty chmury – negocjacje umowy korzystania z usług w modelu SaaS

Jak negocjować umowę dotyczącą oprogramowania dostępnego w modelu SaaS, którego architektura i dane będą zlokalizowane poza infrastrukturą IT organizacji?
A MOŻE WOLAŁBYŚ OD RAZU UZYSKAĆ SPERSONALIZOWANĄ OFERTĘ? Zostań naszym klientem już dziś

Kontakt

  Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do wysłania zapytania.

  Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.
  Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.

  Zapisz się na newsletter S&T

   Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.
   Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
   Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

   Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.