Najwyższej jakości technologia

Transformuj biznes metodyką GreenFit i technologią ERP Infor LN

Bezpłatna faza przygotowawcza

Mapowanie wymagań i dopasowanie systemu z mapą prac i ścieżkami rezultatów

Szybki start produkcyjny

Akceleracja wdrożenia z wykorzystaniem Infor Dynamic Enterprise Modeler (DEM)

Gotowe elastyczne szablony

Otwartość na cyfryzację i standardy rynkowe branżowych wdrożeń w technologii Infor

Przeglądarkowy ERP

Wejdź w interakcję z pięknym nowym interfejsem użytkownika ERP Infor LN

Kalkulator ERP – dla dużych przedsiębiorstw

 • Informacje podstawowe
 • Skala działania
 • Szczegóły
 • Dane kontaktowe

Na podstawie danych wejściowych metodycznie opracujemy szacunkową kalkulację projektu.

Gospodarka magazynowa
Zaopatrzenie
Sprzedaż
CRM
Przygotowanie produkcji
Planowanie
Produkcja
Zarządzanie projektami
Kontrakty
Kontrola jakości
Narzędzia - produkcja, zarządzanie
Utrzymanie ruchu
Serwis i remonty
Serwis w terenie
Księgowość i finanse
Kontroling
Rachuba płac
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Workflow
Modeler procesów
Integracja z e-Commerce
Integracja z MES
Integracja z SCADA
Integracja z PDM
* - pola obowiązkowe. Dane są podawane dobrowolnie. więcejza pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. zwiń więcejkonieczności przestrzegania przez Spółkę tajemnicy przedsiębiorstwa z koniecznością zachowania zasad uczciwej konkurencji. Usługa szacowania nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacją handlową. S&T zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi. Rozumiem, że usługa jest skierowana do przedsiębiorstw i wszystkich podmiotów niebędących konsumentami. Potwierdzam, że spełniam powyższe wymagania.

Studentów i osoby prowadzące prace naukowo-badawcze oraz osoby zainteresowane inną współpracą prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego
zwiń
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. więcejWycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji handlowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od grupy S&T w Polsce na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. zwiń

Dziękujemy za wypełnienie kalkulatora!

Branża:
Sektor:
Liczba spółek:
Liczba pracowników:
Liczba użytkowników:
Liczba odbiorców:
Liczba dostawców:
Faktury zakupu:
Faktury sprzedaży:
Wydania magazynowe:
Szczegóły:
Dane kontaktowe:
Jeśli dane będą niepełne, fikcyjne lub nie spełnią innych warunków, S&T zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Metodyka i opis ścieżki wdrożenia

Metodyka wdrożeniowa
GreenFit to gwarancja skuteczności wdrożeń
na wyciągnięcie ręki.

GreenFit – metodyka adaptacyjnej realizacji przedsięwzięć technologicznych związanych z ideą transformacji cyfrowej.

GreenFit do wdrożenia systemu klasy ERP wnosi wartości dodane:

 • szybciej start produkcyjny,
 • elastyczniej dopasowane rozwiązanie,
 • bezpieczniej z zachowaniem standardów.

Prace związane z realizacją wdrożenia i wykorzystaniem oprogramowania w codziennej praktyce biznesowej podzielone są na zadania przedstawione poniżej. Proces wdrożenia oprogramowania Infor realizowany jest ścieżką Fast lub ścieżką Standard.

Fazy projektu

Ścieżka fast

Ścieżka Standard

1Faza Przygotowawcza

Bezpłatna

Bezpłatna

Faza Przygotowawcza

Ścieżka Fast

Bezpłatna

Mapa prac:

 • • Wybór procesów
 • • Odpowiedzialność za procesy
 • • Kolejność prac

Ścieżki rezultatów:

 • • Funkcje w procesach
 • • Kolejność uruchamiania funkcji

Ścieżka Standard

Bezpłatna

Mapa prac:

 • • Wybór procesów
 • • Odpowiedzialność za procesy
 • • Kolejność prac

Ścieżki rezultatów:

 • • Funkcje w procesach
 • • Kolejność uruchamiania funkcji

2Faza Analityczna

Płatna

Płatna

Faza Analityczna

Ścieżka Fast

Płatna

Analiza GAP

Wyniki analizy w podziale na: standard implementacji, rozszerzenia rekomendowane do implementacji, nierekomendowane do podstawowej implementacji, życzenia użytkowników.


Decyzja o przejściu do Fazy Wdrożeniowej, lub decyzja o kontynuacji Fazy Analitycznej według Ścieżki Standard

W fazie Analitycznej nie jest przeprowadzana Analiza modelująca. Analiza modelująca odbywa się w Fazie Wdrożeniowej od razu bezpośrednio w systemie z jednoczesnym Modelowaniem procesów.

Ścieżka Standard

Płatna

Analiza GAP

Wyniki analizy w podziale na: standard implementacji, rozszerzenia rekomendowane do implementacji, nierekomendowane do podstawowej implementacji, życzenia użytkowników.


Analiza modelująca

Analiza modelująca z rezultatem prac w dokumencie Analizy modelującej. Wyniki zawierają docelowe diagramy i przebiegi procesów, obejmują czynności i role zmapowane do struktury przedsiębiorstwa.

Różnice Fast i Standard

Analiza Fast

Analiza Standard

Różnice Fast i Standard

Ścieżka Fast

Analiza Fast

W Fazie Analitycznej:

Po ukończeniu Analizy GAP w wyniku decyzji następuje przejście do Fazy Wdrożeniowej, lub decyzja o kontynuacji Fazy Analitycznej według Ścieżki Standard.


W Fazie Wdrożeniowej:

Następuje dostawa systemu.
Po dostawie systemu prowadzona jest Analiza modelująca wraz z Modelowaniem procesów od razu bezpośrednio w systemie, wspólnie przez Konsultantów i Użytkowników Kluczowych.

Rezultatem są zarówno zamodelowane procesy i dokumentacja jak również praktyczna wiedza zdobyta przez Użytkowników Kluczowych.

Ścieżka Standard

Analiza Standard

W Fazie Analitycznej:

Po ukończeniu Analizy GAP następuje potwierdzenie i od razu odbywa się Analiza modelująca z rezultatem prac zapisanych w dokumencie. Dokument Analizy Modelującej przedstawia docelowe diagramy procesów wraz z docelowym przebiegiem procesów, obejmującym czynności i role zmapowane do struktury przedsiębiorstwa. W wyniku decyzji następuje przejście do Fazy wdrożeniowej.


W Fazie Wdrożeniowej:

Następuje dostawa systemu.
Po dostawie systemu odbywa się Modelowanie procesów na podstawie dokumentu Analizy Modelującej ukończonej w Fazie Analitycznej.

3Faza Wdrożeniowa

Płatna

Płatna

Faza Wdrożeniowa

Ścieżka Fast

Płatna

Dostawa systemu

Rozpoczyna się Analiza modelująca i modelowanie.


Analiza modelująca i modelowanie procesów

Modelowanie prowadzone jest bezpośrednio w systemie ERP w ramach Analizy modelującej realizowanej w ramach wdrożenia.


Przygotowanie:

 • • Przekazanie wiedzy
 • • Przygotowanie danych
 • • Symulacja działania
 • • Materiały instruktażowe
 • • Odbiory prac

Uruchomienie

 • • Asysta
 • • Zakończenie

Ścieżka Standard

Płatna

Dostawa systemu

Rozpoczyna się modelowanie procesów.


Modelowanie procesów

Modelowanie na podstawie dokumentu analizy prowadzone jest bezpośrednio w systemie ERP w ramach wdrożenia.


Przygotowanie:

 • • Przekazanie wiedzy
 • • Przygotowanie danych
 • • Symulacja działania
 • • Materiały instruktażowe
 • • Odbiory prac

Uruchomienie

 • • Asysta
 • • Zakończenie

4Faza Gwarancyjna

Bezpłatna

Bezpłatna

Faza Gwarancyjna

Ścieżka Fast

Bezpłatna

Eksploatacja

 • • Optymalizacja funkcji
 • • Plan wzrostu

Ścieżka Standard

Bezpłatna

Eksploatacja

 • • Optymalizacja funkcji
 • • Plan wzrostu

Faza Przygotowawcza - bezpłatna

Wspólnie redukujemy ryzyko niedopasowania systemu do potrzeb. Określamy kluczowe obszary i mierzalne cele wdrożenia z harmonogramem ich osiągnięcia.

Kluczem do sukcesu wdrożenia jest partnerska współpraca, zrozumienie potrzeb przedsiębiorstwa, określenie priorytetowych działań i następnie konsekwentna realizacja.


S&T jest firmą odpowiedzialną, działającą etycznie i dochowującą podjętych zobowiązań. Z tego powodu kluczowe jest dla nas poznanie i zrozumienie wymagań biznesowych. Nasz Zespół od kilkudziesięciu lat prowadzi projekty wdrożeniowe w całej Europie. Jesteśmy praktykami w optymalizacji procesów biznesowych, rozumiemy konieczność ciągłych udoskonaleń biznesu i poprawy efektywności działań naszych Klientów. Wdrażając oprogramowanie klasy ERP zawsze odnosimy nasze działania do praktyki biznesowej, dbając o efektywność procesów i ergonomię pracy, uszczuplając procesy zgodnie z zasadami Lean i ideą Kaizen.

Oprogramowanie Infor zapewnia realizację branżowych standardów i wspiera przedsiębiorstwa w spełnianiu wymagań funkcjonujących w branży norm i przepisów. W trakcie fazy przygotowawczej architekt sytemu we współpracy z Użytkownikami Kluczowymi określają kluczowe obszary wdrożenia, kolejność działań w poszczególnych obszarach oraz mierzalne cele wdrożenia i harmonogram ich osiągnięcia.

Wspólnie redukujemy w ten sposób ryzyko niedopasowania systemu do potrzeb przedsiębiorstwa. Niedopasowanie rozwiązania do potrzeb przedsiębiorstwa powoduje konieczność modyfikacji oprogramowania, co wydłuża czas implementacji i powoduje frustrację użytkowników.

Wynikiem tych prac jest mapa prac wraz ze ścieżkami rezultatów, które stanowią plan projektu. Uważamy to za niezbędne działania dla zapewnienia możliwości realizacji wdrożenia z sukcesem. Branżowi eksperci również zwracają na ten aspekt uwagę.

Na podstawie mapy prac i ścieżek rezultatów Zarządy naszych firm mogą wspólnie podjąć wiarygodną decyzję o realizacji projektu, zdecydować o konieczności zmiany planu lub zakresu bądź zaniechać dalszych działań w tym kierunku.

Mapa prac

To przedstawiony graficznie i tabelarycznie plan projektu, uwzględniający w czasie zasoby i niezbędne działania. Mapa prac określa zakres wdrożenia i stanowi podstawowy harmonogram działań projektowych.

Ścieżki rezultatów

Przedstawione graficznie i tabelarycznie mierzalne cele wdrożenia oraz kamienie milowe rozmieszczone w czasie obrazują efekty wdrożenia. Zespół wdrożeniowy lepiej angażuje się w pracę jeśli cele i rezultaty są jednoznacznie zdefiniowane, a graficzne narzędzia bardzo w tym pomagają.

Faza Analityczna – płatna

Zmapowane wymagania z potwierdzonym dopasowaniem (ang. product fit analysis) zmniejszają całkowity koszt wdrożenia systemu ERP. Dobrze dopasowany system podnosi wartość dodaną opartą na technologii, a w cyklu życia produktu pomaga uzyskać optymalnie niskie koszty posiadania.

Analiza GAP

Analiza wymagań biznesowych obejmująca mapowanie funkcji i procesów. Architekt rozwiązania wraz z Użytkownikami Kluczowymi dokonują mapowania funkcji i wymagań biznesowych. Rezultatem jest dokument Analizy GAP określający docelową strukturę procesów z uwzględnieniem standardu implementacji, rekomendowanych rozszerzeń implementacji, dodatkowych oczekiwań użytkowników. Użytkownicy Kluczowi zapoznawani są z rezultatami Analizy GAP: Architekt przedstawia zakres wdrożenia dla poszczególnych procesów oraz sposób obsługi zmapowanych funkcji i procesów w systemie.

Analiza
GAP

Standard implementacji
Rozszerzenia rekomendowane do implementacji
Nierekomendowane do podstawowej implementacji, życzenia użytkowników

Wyniki analizy przedstawione są w podziale na zadania wdrożeniowe i rekomendacje zastosowania ze względu na efektywność kosztową.

Analiza modelująca

Konsultanci pracując z Użytkownikami Kluczowymi przygotowują ścieżki obsługi dla poszczególnych funkcjonalności systemu zgodnie z wymaganiami użytkowników dotyczącymi poszczególnych procesów. W ścieżce Standard rezultatem prac jest dokument Analizy Modelującej przedstawiający docelowe diagramy procesów wraz z docelowym przebiegiem procesów, obejmującym czynności i role zmapowane do struktury przedsiębiorstwa. W ścieżce Fast modelowanie prowadzone jest od razu bezpośrednio w systemie, wspólnie przez Konsultantów i Użytkowników Kluczowych, rezultatem są zarówno zamodelowane procesy i dokumentacja jak również praktyczna wiedza zdobyta przez Użytkowników Kluczowych. Konsultant przedstawia diagramy procesów zamodelowanych z Użytkownikami Kluczowymi. Użytkownicy Kluczowi dokonują akceptacji procesów zgłaszając ewentualne uzupełnienia i uwagi do poszczególnych procesów.

Ścieżka FAST

Udostępnienie oprogramowania Użytkownikom Kluczowym następuje po fazie Analizy GAP i dalsze zadania związane z modelowaniem procesów w systemie przeprowadzane są wspólnie przez Konsultantów i Zespół Wdrożeniowy. Użytkownicy Kluczowi pracują bezpośrednio w systemie informatycznym. Szybciej uzyskują praktyczną wiedzę na temat oprogramowania i obsługi procesów. Wspólne projektowanie i doskonalenie procesów realizowane jest z użyciem Dynamicznego Modelowania Przedsiębiorstwa.

Ścieżka STANDARD

Przed udostępnieniem oprogramowania przeprowadzana jest Analiza GAP i Analiza Modelująca. Rezultatem jest dokument Analizy Modelującej przedstawiający docelowe przebiegi procesów, obejmujące czynności i role zmapowane do struktury przedsiębiorstwa. Dostarczenie oprogramowania realizowane jest po zaakceptowaniu wyników Analizy Modelującej przez Zespół Wdrożeniowy.

Dynamiczne Modelowanie Przedsiębiorstwa (DEM)

Unikalnym akceleratorem wdrożenia jest wykorzystanie technologii Infor Dynamicznego Modelowania Przedsiębiorstwa (ang. Dynamic Enterprise Modeler). System ERP wielofirmowy i międzynarodowy.

W zmieniającym się otoczeniu i dynamicznie budowanych wymaganiach przedsiębiorstw narzędzia DEM (ang. Dynamic Enterprise Modeler) zapewniają natychmiastowe dopasowanie systemu do realnych potrzeb.


Dynamiczne modelowanie przedsiębiorstwa Infor LN ułatwia modelowanie organizacji wielofirmowych i zależności operacyjno-finansowych pomiędzy jednostkami/spółkami w ramach organizacji.


Wielofirmowość systemu uwzględnia realizację lokalnych wymagań poszczególnych krajów oraz wymagań grupy kapitałowej na każdym poziomie: rejestracji i obsługi operacji, sprawozdawczości lokalnej, sprawozdawczości na potrzeby grupy. Wielofirmowość systemu uwzględnia także wielopoziomowe struktury organizacji grup kapitałowych. Mechanizmy zarządzania danymi wspólnymi obejmują możliwość współdzielenia danych transakcyjnych, słownikowych, definicyjnych, parametrycznych.

Metodyczne czynniki sukcesu

Kontrola
postępów

Stała kontrola postępów prac, dzięki efektywnej wymianie informacji w trakcie wdrożenia zapewnia sprawność wdrożenia przy jednoczesnej minimalizacji nakładu pracy.

Metodyka
Adaptacyjna

Możliwość prowadzenia przygotowania systemu i jego uruchamiania przy zastosowaniu metodyki ograniczającej pracochłonność.

Ścieżki
rezultatów

Podmiotowe ujęcie kluczowych dla firmy procesów w mapie prac wdrożeniowych umożliwia zaangażowanie Zarządu i Zespołu w prace wdrożeniowe i tworzenie ścieżek rezultatów.

Udostępnianie
funkcjonalności

Łatwe przekazywanie wiedzy użytkownikom końcowym poprzez dostarczenie im zrozumiałych i łatwych w przyswojeniu materiałów instruktażowych.

Monitorowanie
bezpieczeństwa i ryzyka

Jednoznacznie określona odpowiedzialność za dane, dokumenty, procesy, funkcje i zadania. Obiektywne i systematyczne monitorowanie realizacji prac wspólnie z użytkownikami kluczowymi.

Baza
wiedzy

Stosowanie bazy wiedzy, zapewnienie narzędzi do wsparcia wymiany informacji i zarządzanie procesem przekazywania wiedzy zarówno w trakcie wdrożenia jaki i w trakcie eksploatacji systemu.

Koncepcja Extensibility oraz case study

Za kilka lat następna migracja? Już NIE!

Aktualizacja techniczna zamiast ingerencji w funkcje systemowe niedopasowanego oprogramowania.

Realizacja koncepcji Extensibility pozwala rozszerzać funkcjonalność oprogramowania, zapewniając najlepsze dopasowanie do potrzeb użytkownika bez ingerencji w funkcje systemowe.


Rozszerzanie funkcjonalności oprogramowania obejmuje zarówno dodawanie nowych funkcji, jak również modyfikowanie działania istniejących funkcji.

Platforma oprogramowania Infor dostarcza efektywne i ergonomiczne środowisko rozwojowe, pozwalające rozwijać własne funkcje w czasie pracy użytkowników, zachowując spójność danych i nie dopuszczając do utraty danych. Rozszerzone funkcje można udostępniać użytkownikom lub wyłączać ich stosowanie w trakcie pracy systemu. Pozwala to doskonale zarządzać testowaniem i znacznie skrócić czas dopasowania oraz zaangażowania użytkowników biznesowych.

Case Study SANHUA AWECO przykładem zastosowania Koncepcji Extensibility:

Sanhua
Aweco

Appliance Systems

Infor LN 10.5 w AWECO:

Jak uzyskać ponad 90% redukcji kastomizacji w ERP?

Projekty w liczbach:

Czas trwania: 9 miesięcy

Zakres migracji: 6 krajów

(Polska, Niemcy, Austria, Hiszpania, Turcja, Chiny)

Zmigrowane firmy Infor LN: 22

Kastomizacje finansowe przed migracją: 214

Kastomizacje finansowe po migracji: 19

Okna serwisowe przy finalnej migracji: 2 dni

Opis producenta Infor

jest wiodącym światowym producentem oprogramowania biznesowego.

Zapewnia wsparcie 90.000 klientów w 170 krajach, usprawniając procesy biznesowe i przyśpieszając wzrost firm.

Technologia Infor wykorzystuje HTML5 po to, aby użytkownicy mogli bezpiecznie pobierać informacje pochodzące z różnych źródeł na różnych urządzeniach. Dzięki elastycznym możliwościom rozwiązania Infor zapewniają prowadzenie biznesu w chmurze, on-premise i modelu hybrydowym.


Oprogramowanie klasy ERP - Infor LN (dawniej Baan) w standardzie zapewnia narzędzia Workflow, Dynamiczne Modelowanie Przedsiębiorstwa, pozwalające na tworzenie i dostosowywanie obiegów informacyjnych oraz udostępnianie użytkownikom funkcjonalności systemu.

ERP Infor LN produkt uniwersalny

Światowej klasy oprogramowanie, wykorzystujące ponad 30-letnie doświadczenia we wspieraniu przedsiębiorstw we wszystkich aspektach ich działalności.

Łączy zaawansowaną logikę biznesową z uważnością i skupieniem na współpracy pomiędzy ludźmi. Technologia Infor zapewnia elastyczne i ergonomiczne środowisko pracy, zorientowane na wygodę i poprawę efektywności pracy użytkowników. Oprogramowanie zapewnia wsparcie dla różnych platform systemowych i bazodanowych. Użytkownikowi systemu do pracy wystarcza przeglądarka internetowa. Redukuje to zaangażowanie zasobów IT i pozwala na samodzielną pracę użytkowników od pierwszego kontaktu z systemem.

Infor LN zapewnia bieżący obraz całego przedsiębiorstwa pozwalający w każdym momencie określać wyniki finansowe. Skraca proces zamykania okresu, dzięki zapewnieniu dokładnych i spójnych danych. Infor LN pracuje w 25 językach, spełnia wymagania prawne 49 krajów i zapewnia zgodność ze zmieniającymi się międzynarodowymi standardami rachunkowości, takimi jak US GAAP, IFRS/MSSF, IAS/MSR. Raporty finansowe przestrzegające standardów XBRL pozwalają efektywniej zarządzać przedsiębiorstwem.

Polska wersja językowa i realizacja polskich wymagań prawnych obejmuje także funkcjonalność kadr, rachuby płac i zarządzania personelem. System zapewnia wsparcie podejmowania decyzji i oceny efektywności działań dla kadry zarządzającej poprzez branżowe wskaźniki oceny, specjalizowane dla poszczególnych obszarów działalności. Aktualizacje oprogramowania i dostosowanie do zmieniający się przepisów prace, dostarczane są przez producenta z wyprzedzeniem wraz z dokumentacją i wsparciem.

Unikalną wartość dla użytkowników stanowią również narzędzia Dynamicznego Modelowania Przedsiębiorstwa oraz przekazywane wraz z oprogramowaniem otwarte materiały instruktażowe w wersji edytowalnej, pozwalającej na ich dopasowanie do zmieniających się wymagań przedsiębiorstwa.


Architektura systemu ERP Infor LN jest trójwarstwowa, obejmuje warstwę bazodanową, warstwę aplikacyjną, warstwę prezentacji danych. Użytkownicy do pracy z systemem wykorzystują przeglądarkę internetową.

System ERP Infor LN jest dystrybuowany w wersji zlokalizowanej obejmującej przykładowe funkcjonalności:

Dane wspólne

 • Zarządzanie zasobami / przydziały
 • Godziny i wydatki
 • Zarządzanie cenami / rabatami, wycena materiału
 • Kontrola uprawnień
 • Fakturowanie wewnętrzne
 • Zarządzanie dokumentami
 • EDI

CRM

 • Zarządzanie klientami
 • Czynności
 • Kontrakty
 • Szanse
 • Prognoza sprzedaży
 • Integracja z MS Outlook

Sprzedaż

 • Katalog produktów
 • Oferty sprzedaży
 • Kontrakty sprzedaży
 • Zlecenia sprzedaży
 • Harmonogramy sprzedaży / zwolnienia
 • Fakturowanie wsteczne (Retro)
 • Prowizje i rabaty
 • Propozycje zleceń
 • Powiązania zleceń
 • Konfiguracja produktów

Zakupy

 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie materiałami
 • Wnioski
 • Oferty
 • Kontrakty zakupów
 • Zlecenia zakupu
 • Harmonogramy zakupów
 • Ocena sprzedawców
 • Koszty z wyładunkiem

Planowanie

 • Scenariusze
 • Plan główny pozycji
 • Wielooddziałowość i wielofirmowość
 • Plan główny kanałów
 • Planowanie główne / Planowanie
 • zleceń
 • Planowanie zasobów
 • ATP / CTP
 • VMI / SMI
 • Relacje powiązań
 • CTO/ATO/MTO/Powtarzalna

Produkcja

 • Pozycje konstrukcyjne i zestawienia materiałowe
 • Trasy
 • Zlecenia zmiany konstrukcji
 • Planowanie i śledzenie narzędzi
 • Zlecenia produkcji gniazdkowej
 • Podwykonawstwo
 • Produkcja powtarzalna
 • Montaż
 • Konfiguracja produktów
 • Produkcja projektu

Magazynowanie

 • Magazyny / lokalizacje
 • Śledzenie partii Lot i serii
 • Planowanie zapasów
 • Właściciel zapasów
 • Przeładunek komplementacyjny
 • Bezpośrednia dostawa materiału
 • Jednostki ładunkowe
 • Przyjęcia / odłożenia
 • Wydania / wysyłki
 • Inwentaryzacja cykliczna / korekty
 • Wycena zapasu
 • Zarządzanie przewozem

Jakość

 • Zlecenia kontroli
 • Próbkowanie / AQL
 • Pominięcia - partia (Skip-lot)
 • Dokumentacja zgodności
 • Raporty o niezgodności
 • Plany korekt / zadania
 • Analiza przyczyn i skutków wad (AMEA)
 • Statystyki

Serwis i remonty

 • Zarządzanie konfiguracjami
 • Zarządzanie kontraktami
 • Gwarancje
 • Planowanie zasobów
 • Oferta serwisowa
 • Zarządzanie zgłoszeniami
 • Kontrole, konserwacja predyktywna i prewencyjna
 • Serwis w terenie
 • Naprawa warsztatowa
 • Zarządzanie podwykonawstwem
 • Reklamacja klienta / dostawcy

Projekt

 • WBS
 • Kontrakty
 • Kosztorysy i oferty
 • Budżety
 • Planowanie
 • Kontrola postępu
 • Monitorowanie
 • Fakturowanie
 • Księgowość
 • EVM
 • Integracja z MS Project

Finanse

 • Wielowalutowość i wielofirmowość / operacje międzynarodowe
 • Księga główna/ wiele analityk / wielowymiarowość
 • Środki trwałe
 • Zobowiązania
 • Należności
 • Zarządzanie budżetem
 • Rachunek kosztów
 • Fakturowanie
 • Podatki
 • Wszystkie struktury JPK

Technologia

 • Niezależność od platformy
 • Przetwarzanie dużych ilości (High Volume Processing)
 • Wysoce rozszerzalny bez zmian w rdzennej logice
 • Alerty i Workflow
 • Synchroniczna komunikacja przez usługi sieciowe
 • Zarządzanie dokumentami
 • Zarządzanie wydrukiem dokumentów
 • Architektura trójwarstwowa
 • Interfejs przeglądarkowy

Ponadto system Infor LN dystrybuowany jest z funkcjonalnościami:

 • HR – Kadry i Płace
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Kontrakty
 • Przewóz (przewóz frachtowy)
 • Workflow
 • Modeler procesów (DEM)
 • Business Intelligence
 • Szyna danych
 • Integracja z MES
 • Integracja z SCADA
 • Integracja z PDM
 • Integracja z e-Commerce

Dostępne są również dziedzinowe i branżowe pakiety uzupełniające oraz branżowe akceleratory wdrożenia.
Więcej o branżowych akceleratorach Infor tutaj.

ERP Infor LN rozwiązanie dla przemysłu

Oprogramowanie ERP Infor LN jest wiodącym na świecie rozwiązaniem dla produkcji przemysłowej.

Uwzględnia specyfikę produkcji o charakterze:

 • projektowym
 • powtarzalnym
 • jednostkowej
 • małoseryjnej
 • średnioseryjnej i wielkoseryjnej
 • montażu
 • produkcji i konfiguracji wyrobów
 • projektowania wyrobów i produkcji na zamówienie
 • usług przemysłowych

Zaawansowane funkcje biznesowe Infor LN

wspierają procesy wytwórcze, transportowe i usługowe, uwzględniając specyfikę zarówno zadań powtarzalnych jak i jednorazowych. Bardzo silną stroną oprogramowania Infor LN są doskonałe narzędzia planistyczne w tym narzędzia do zarządzania projektami, badania efektywności projektu i rozliczania prac projektowych.

Architektura systemu

zapewnia pełne wsparcie dla międzynarodowych i lokalnych przemysłowych grup kapitałowych oraz struktur wielofirmowych o dowolnych wielopoziomowych modelach organizacyjnych. Dzięki ujęciu wszystkich procesów oraz powiązań procesów wytwórczych i logistycznych Infor LN zapewnia bieżący obraz całego przedsiębiorstwa pozwalający w każdym momencie określać wyniki finansowe na poziomie poszczególnych projektów, poszczególnych zakładów i spółek jak również na poziomie całej grupy.

Branżowe wskaźniki

zaimplementowane w oprogramowaniu usprawniają zarządzanie procesami i pozwalają łatwo identyfikować obszary dla doskonalenia wydajności oraz poprawy efektywności kosztowej.


ERP Infor LN jest szczególnie doceniane w przemyśle przez przedsiębiorstwa działające w branżach:

 • obronnej
 • lotniczej
 • motoryzacyjnej
 • elektrotechnicznej
 • elektronicznej
 • maszynowej
 • metalowej

Istotne obszary funkcjonalne, wspierane przez Infor LN i zapewniające firmom przewagę konkurencyjną:

Przemysł maszynowy

 • Montaż/serwis
 • Kontrakty gwarancyjne
 • Konserwacja wg reguł
 • Zarządzanie roszczeniami
 • Fakturowanie ratalne
 • Mobilny serwis w terenie
 • Konfiguracja produktów
 • Zarządzanie zasobami

Przemysł lotniczy,
kosmonautyczny i obronny

 • Postanowienie wprowadzające obowiązek przestrzegania warunków zawartych w umowie głównej
 • Kompensacja/łączenie zobowiązań
 • Pożyczki i zwroty
 • Kontrola pierwszego artykułu
 • DD250/SF1034/SF1443
 • Wsparcie rządowych audytów
 • Właściwości rządowe
 • Płatności częściowe dostawcy
 • Wartość uzyskana
 • Kontrola eksportu

Przemysł motoryzacyjny

 • Komunikacja UN/EDIFACT
 • Jednostki ładunkowe
 • Kanban/kody kreskowe/etykiety
 • Zarządzanie liniami montażowymi
 • Produkcja powtarzalna
 • Harmonogram sprzedaży
 • Harmonogram zakupów
 • Fakturowanie wsteczne
 • Arkusze pobrań
 • Certyfikacja Honda

Przemysł wysokich
technologii i elektroniki

 • Zarządzanie zapasami przez dostawcę
 • Korporacyjne kontrakty zakupu
 • Numery części produkcyjnych
 • Zatwierdzona lista sprzedawców
 • Znaczniki odniesienia
 • Materiał dostarczony przez klienta
 • Trójstronne rozliczenie samofakturowania
 • Reguły bezpieczeństwa dla Magazynowania
 • ROHS/WEEE

Opis integratora S&T

S&T Services Polska to ponad 20 lat doświadczenia we wdrażaniu systemu klasy ERP Infor LN/BAAN i opieka nad 100 polskimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi. S&T odpowiada za zaprojektowanie i utrzymywanie polskiej lokalizacji tych systemów oraz ich rozszerzeń funkcjonalnych (Polish Business Extensions), a także za tłumaczenie interfejsu użytkownika dla kolejnych wydań Infor LN. S&T ma za sobą długą historię udanych wdrożeń systemów ERP i produktów towarzyszących, w tym Infor ION, Ming.le, BI, OS (Xi) i Factory Track, ponieważ czerpie z wiedzy i doświadczenia z setek projektów zrealizowanych w Europie i na całym świecie.

Dedykowana rozwiązaniom biznesowym

Adaptacyjna metodyka GreenFit kompleksowo systematyzuje i usprawnia proces dostawy systemu klasy ERP, począwszy od fazy przygotowawczej, przez fazę analityczną, wdrożeniową i fazę gwarancyjną. W procesie dopasowania systemu i dostawy stosowane są narzędzia usprawniające wdrożenie, które obejmują diagramy dynamicznego modelowania procesów, przypisywania odpowiedzialności za zadania i dane w systemie oraz materiały instruktażowe dla użytkowników systemu.

S&T Services Polska

Jest polskim oddziałem Grupy S&T z centralą w Linz. Firma oferuje usługi konsultingowe, outsourcing, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych oraz wsparcie w trybie 24/7, dostosowane do wymagań klientów z sektorów: bankowości, administracji publicznej, handlu detalicznego, energetyki i przemysłu.

Biura spółki znajdują się̨ w 13 miastach Polski, a sieć serwisowa i sprzedażowa obejmuje cały kraj. S&T jest jedną z najdłużej działających w Polsce międzynarodowych firm informatycznych, której tradycje sięgają 1963 r., ICL i Fujitsu Services. Jako pierwsza firma w Polsce otrzymała certyfikat ISO 9001 już w 1993 r.

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego GreenFit dla Infor LN systemu klasy ERP?

Metodyka GreenFit już na etapie bezpłatnej fazy przygotowawczej zapewnia wartość dodaną przez dopasowanie systemu Infor LN z mapą prac i ścieżkami rezultatów. Bezkosztowo dla klienta i bezpiecznie z zachowaniem standardów weryfikuje dopasowanie i budżet zanim klient podejmie decyzję o realizacji inwestycji w nowy system.


Faza analityczna umożliwia badanie różnic i uzyskanie wyników (Analiza GAP) w niskich kosztach spotykanych dotychczas tylko w mniejszych projektach i mniejszych systemach. Zważywszy, że mówimy o rozwiązaniu dla dużych przedsiębiorstw i średnich o dużych wymaganiach, GreenFit wnosi nową jakość i komfort w fazie zakupu dużego systemu.


GreenFit dla rozwiązań klasy ERP dopełnia dopasowanie systemu nowej generacji ERP Infor LN, akceleruje proces przygotowania projektu i wdrożenia. Ponadto metoda przewiduje modelowanie procesów z wykorzystaniem macierzystego w Infor LN Dynamicznego Modelowania Przedsiębiorstwa (DEM). Komplementarne metodyczne podejście połączone z najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi gwarantuje najlepsze dopasowanie systemu.

Czy otrzymam materiały instruktażowe i materiały przedstawiające metodykę pracy?

Materiały instruktażowe są dostarczane przez S&T wraz z rozwiązaniem w postaci edytowalnych dokumentów służących do bezpośredniego wykorzystywania przez użytkowników systemu, a także służących do generowania filmów instruktażowych przez użytkowników.


Materiały instruktażowe są podstawowym składnikiem bazy wiedzy i stanowią istotną wartość dla organizacji. Zapewniają możliwość sprawnego i efektywnego samodzielnego szkolenia użytkowników z zakresu obsługi poszczególnych funkcji i procesów. Zespół S&T poleca aktualizować te materiały w trakcie użytkowania systemu i rozwoju organizacji..

W jaki sposób odbywa się dokumentacja pracy?

Przygotowanie i realizacja prac wdrożeniowych wymagają dokumentowania ustaleń i przekazywania wiedzy. Stosowanie poniższych dokumentów jest obowiązkowe podczas realizacji wdrożenia. Ich stosowanie jest też rekomendowane po uruchomieniu eksploatacji systemu w trakcie doskonalenia procesów i wprowadzenia zmian wynikających z rozwoju organizacji oraz zakresu eksploatacji systemu:


 • Karta projektu
 • Mapa prac i ścieżki rezultatów
 • Opis procesu
 • Materiały instruktażowe
 • Lista zagadnień
 • Notatka / raport
 • Karta zmiany
 • Plan ryzyk

Wszystkie dokumenty projektu dostępne są dla wszystkich osób uczestniczących w pracach i publikowane są na portalu projektu, stanowiącym repozytorium projektu.

Czy otrzymam narzędzia wspierające wdrożenie metodyki GreenFit?

Metodyka GreenFit dostarcza zestaw narzędzi usprawniających proces wdrażania kluczowych procesów gospodarczych w przedsiębiorstwach. Narzędzia te obejmują diagramy dynamicznego modelowania procesów, przypisywanie odpowiedzialności za zadania i dane w systemie oraz materiały instruktażowe dla użytkowników systemu. Są to:


 • Gospodarka magazynowa
 • Zaopatrzenie
 • Sprzedaż
 • Przygotowanie produkcji, technologia i konstrukcja
 • Planowanie
 • Produkcja
 • Zarządzanie projektami
 • Kontrakty
 • Kontrola jakości
 • Produkcja narzędzi i oprzyrządowania, gospodarka narzędziowa
 • Utrzymanie ruchu
 • Serwis i naprawy warsztatowe
 • Serwis w terenie
 • Księgowość i finanse
 • Kontroling

Czy otrzymam wsparcie online?

Uczestnicy wdrożenia otrzymują dostęp do portalu projektu, na którym przechowywane są wszystkie informacje na temat projektu, tworzona dokumentacja, przygotowywane dane i materiały instruktażowe. Dokumenty gromadzone na portalu projektu przechowywane są łącznie z historią zmian wersji tych dokumentów i ich wcześniejszymi wersjami. Pozwala to zarówno na sprawne dopasowanie tych dokumentów do bieżących potrzeb oraz na monitorowanie postępów prac i przygotowanie systemu do uruchomienia.

Czy system jest zintegrowany z innymi rozwiązaniami informatycznymi?

Oprogramowanie Infor zapewnia obsługę wszystkich procesów i funkcji przedsiębiorstwa. Infor jako wiodący na rynku producent oprogramowania rozumie również, iż przedsiębiorstwa mogą stosować w codziennej pracy dziedzinowe rozwiązania informatyczne pochodzące od różnych producentów. Z tego powodu oprogramowanie Infor zapewnia możliwość zastosowania zewnętrznych rozwiązań i integracji z takimi rozwiązaniami, zamiast stosowania własnej funkcjonalności Infor. Jest to szczególnie istotne w okresie uruchamiania nowych rozwiązań, dla skupienia się na kluczowych zagadnieniach wdrożeniowych. Integrację z rozwiązaniami firm trzecich zapewnia światowej klasy platforma integracyjna Infor ION.


Platforma Infor ION realizuje wszystkie współcześnie stosowane koncepcje wymiany danych i integracji międzysystemowej, dostarczając również środowisko monitorowania wymiany informacji.


Wśród rozwiązań dziedzinowych, które są w początkowym okresie użytkowania technologii Infor integrowane w przedsiębiorstwach z oprogramowaniem Infor, a następnie stopniowo zastępowane przez technologię dostarczaną przez Infor znajdują się zwykle rozwiązania klasy:


 • Zarządzanie cyklem życia produktów (PDM / PLM)
 • Zarządzanie relacjami z Klientem (CRM)
 • Sklep internetowy (B2C)
 • E-commerce (platforma B2B)
 • Workflow i zarządzanie obiegami informacyjnymi
 • MES (Manufacturing Execution System)
 • SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
 • APS (Advanced Planning System)
 • CMS (Content Management System)

Jakie są zasady kodowania danych?

Pakiet GreenFit dla ERP Infor LN zawiera zestaw danych podstawowych wraz z zasadami kodowania uwzględniającymi:


 • rozwój i rozbudowę przedsiębiorstwa jako organizacji,
 • rozwój przedsiębiorstwa jako składnika grupy kapitałowej,
 • rozwój grupy kapitałowej do której należy przedsiębiorstwo.

To unikalna cecha dostarczanego przez nas rozwiązania, pozwalająca na sprawną zmianę lub przebudowę struktury grupy kapitałowej.


Zastosowanie ustandaryzowanej parametryzacji i wzorców procesów przygotowanych do uruchomienia podnosi wartość dodaną opartą na technologii, ogranicza zbędne i kosztowne modyfikacje, skraca czas dopasowania. W ten sposób zwiększa się uzasadnienie ekonomiczne wdrożenia i utrzymania nowego systemu, ułatwia się realizację wymagań biznesowych, które są sprawniej odwzorowane na systemie, a aplikacja jest optymalnie zaprojektowana.

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie przez formularz kontaktowy lub wyślij do nas maila:

Napisz do nas e-mail

Formularz kontaktowy

* - pola obowiązkowe. Dane są podawane dobrowolnie. więcejza pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. zwiń Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. więcejWycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji handlowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od grupy S&T w Polsce na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. zwiń
Dziękujemy za przesłanie formularza.

Copyright © 2018 S&T Services Polska | Nota prawna | Polityka prywatności