Certyfikaty S&T Services Polska

Podstawowym czynnikiem wpływającym na sukces przedsiębiorstwa jest zapewnienie oczekiwanej przez klientów jakości realizowanych wyrobów i usług.  Dlatego też S&T jako jedna z pierwszych w branży informatycznej w Polsce na początku lat 90. XX wieku podjęła strategiczną decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o wytyczne normy ISO 9001. Od 2014 roku mamy wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, który opiera się na normach i publikacjach: ISO 9001, AQAP 2210, AQAP 2110 oraz WSK. Ponadto S&T posiada koncesje MSWiA oraz świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, co dodatkowo wpływa na zwiększenie konkurencyjności na rynku firm z branży IT.

Dlaczego certyfikaty są ważne?

Podejście procesowe przyczynia się do skuteczniejszego osiągania celów
Poświadczają, że oferowane usługi spełniają wymagania prawne
Potwierdzają zdolność realizacji zamówień na potrzeby sił zbrojnych
Wspierają systematyczne doskonalenie realizowanych usług

Certyfikaty systemów zarządzania

Certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z dokumentem standaryzacyjnym AQAP 2110:2016 w zakresie: sprzedaży, dostarczania, wdrażania i serwisowania urządzeń teleinformatycznych; projektowania, wytwarzania, sprzedaży, dostarczania, wdrażania i serwisowania systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z normą ISO/IEC 27001:2017 w zakresie sprzedaży, dostarczania, wdrażania i serwisowania urządzeń teleinformatycznych oraz projektowania, wytwarzania, sprzedaży, dostarczania, wdrażania i serwisowania systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z dokumentem standaryzacyjnym AQAP 2210:2015 w zakresie: wytwarzania, powielania, dostawy i utrzymywania oprogramowania.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: sprzedaży, dostarczania, wdrażania i serwisowania urządzeń teleinformatycznych; projektowania, wytwarzania, sprzedaży, dostarczania, wdrażania i serwisowania systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania; usług szkoleniowych w zakresie eksploatacji systemów teleinformatycznych.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Certyfikat potwierdzający zgodność funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli z wymaganiami określonymi w art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami; o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa; a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych narodowych oznaczonych klauzulą do Tajne włącznie.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

W ramach posiadanego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia posiadamy zdolność do przetwarzania we własnym systemie teleinformatycznym informacji niejawnych o klauzuli do Tajne włącznie, co potwierdza Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, oznaczonych klauzulą do NATO Secret włącznie.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej, oznaczonych klauzulą do Secret UE/EU Secret włącznie.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Natowski kod podmiotu gospodarki narodowej

W dniu 22 lipca 2016 r. S&T Services Polska otrzymała Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) 3241H. Identyfikuje on S&T Services w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS (NATO Codification System) oraz w bazie NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics) i umożliwia dostarczanie rozwiązań na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wojsk państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kod NCAGE nadawany jest przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO. Przyznaje się go podmiotom gospodarki narodowej (PGN), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Koncesje

Posiadamy Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotem wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Certyfikaty S&T Poland

Firma S&T Services Polska Sp. z o.o. jako pierwsza w branży informatycznej w Polsce – otrzymała w 1993 roku certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001. Na przestrzeni kolejnych lat doskonaliliśmy nasz system zarządzania i uzyskaliśmy kolejne certyfikaty, umożliwiające nam realizację umów i zamówień zawierających klauzule jakościowe, a w tym:

Certyfikaty systemów zarządzania

Certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z dokumentem standaryzacyjnym AQAP 2110:2016 w zakresie: sprzedaży, dostarczania, wdrażania i serwisowania urządzeń teleinformatycznych; projektowania, wytwarzania, sprzedaży, dostarczania, wdrażania i serwisowania systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z normą ISO/IEC 27001:2017 w zakresie sprzedaży, dostarczania, wdrażania i serwisowania urządzeń teleinformatycznych oraz projektowania, wytwarzania, sprzedaży, dostarczania, wdrażania i serwisowania systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2210:2006 w zakresie: projektowania, rozwijania, wytwarzania i serwisowania oprogramowania.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: sprzedaży, dostarczania, wdrażania i serwisowania urządzeń teleinformatycznych; projektowania, wytwarzania, sprzedaży, dostarczania, wdrażania i serwisowania systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Certyfikat potwierdzający zgodność funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli z wymaganiami określonymi w art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych narodowych oznaczonych klauzulą do Tajne włącznie.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

W ramach posiadanego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia posiadamy zdolność do przetwarzania we własnym systemie teleinformatycznym informacji niejawnych o klauzuli do Tajne włącznie, co potwierdza Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego, wydane przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, oznaczonych klauzulą do NATO Secret włącznie.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej, oznaczonych klauzulą do Secret UE/EU Secret włącznie.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Natowski kod podmiotu gospodarki narodowej

W dniu 17 lipca 2017 r. S&T Poland Sp. z o.o. otrzymała Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) 99A9H. Identyfikuje on S&T Poland w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS (NATO Codification System) oraz w bazie NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics) i umożliwia dostarczanie rozwiązań na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wojsk państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kod NCAGE nadawany jest przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO. Przyznaje się go podmiotom gospodarki narodowej (PGN), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF

Koncesje

Posiadamy Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotem wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

pobierzPobierz certyfikat w wersji PDF
 

Zapisz się na newsletter S&T

    Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.
    Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
    Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.