Epidemia koronawirusa jest trudnym testem dla społeczeństw i obywateli, gospodarek i firm oraz państw i ich struktur.

Wynikające z walki z rozprzestrzenianiem wirusa obostrzenia i ograniczenia w funkcjonowaniu dotknęły administrację publiczną, uniemożliwiając lub utrudniając wielu jej jednostkom świadczenie usług dla obywateli.
Instytucje publiczne i procesy administracyjne można uodpornić na tego typu wyzwania. Kluczem jest dalsza cyfryzacja administracji – światowy trend, w którym bierzemy udział jako S&T, wdrażając projekty cyfryzacyjne w wielu państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także i w Polsce.
Czy polskie instytucje są gotowe na funkcjonowanie w warunkach izolacji społecznej i ograniczenia mobilności ludzi? Jak przygotować je na nowe wyzwania? Jakie obszary w administracji publicznej działają już „cyfrowo”? Dlaczego cyfryzacja jest przyszłością administracji publicznej? Zapraszamy do serwisu poświęconego praktyce S&T we wdrożeniach projektów cyfryzacyjnych kategorii e-government.

Epidemia koronawirusa jest trudnym testem dla społeczeństw i obywateli, gospodarek i firm oraz państw i ich struktur.

Wynikające z walki z rozprzestrzenianiem wirusa obostrzenia i ograniczenia w funkcjonowaniu dotknęły administrację publiczną, uniemożliwiając lub utrudniając wielu jej jednostkom świadczenie usług dla obywateli.
Instytucje publiczne i procesy administracyjne można uodpornić na tego typu wyzwania. Kluczem jest dalsza cyfryzacja administracji – światowy trend, w którym bierzemy udział jako S&T, wdrażając projekty cyfryzacyjne w wielu państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także i w Polsce.
Czy polskie instytucje są gotowe na funkcjonowanie w warunkach izolacji społecznej i ograniczenia mobilności ludzi? Jak przygotować je na nowe wyzwania? Jakie obszary w administracji publicznej działają już „cyfrowo”? Dlaczego cyfryzacja jest przyszłością administracji publicznej? Zapraszamy do serwisu poświęconego praktyce S&T we wdrożeniach projektów cyfryzacyjnych kategorii e-government.

Case Studies

Wsparcie serwisowe 16 tys. urządzeń w supermarketach, marketach i expressach

Kontrakt obejmuje diagnozowanie przyczyn awarii i realizowanie napraw takich urządzeń jak: POS-y wraz z peryferiami, drukarki fiskalne, skanery, wagi elektroniczne i inne, oraz kompleksową instalację infrastruktury IT.

Migracja systemu Infor w spółce PCO S.A. należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Projekt objął przeprowadzenie wdrożenia i migracji danych z systemu Infor LN z wersji FP3 (uruchomionego w 2009 roku) do systemu Infor LN 10.5 oraz przeniesienie funkcjonalności historycznych z wersji FP3.W ramach realizacji kontraktu wdrożono także szereg optymalizacji systemu, zapewniając zgodność z najnowszymi regulacjami prawnymi.

Aktualizacja oprogramowania ERP w spółce SIPMA

Spółka SIPMA przy wsparciu S&T zaktualizowała swój system ERP do wersji Infor LN 10.7. Podniesienie to jest znaczącym projektem migracyjnym w ciągu ponad 20 lat wykorzystywania przez spółkę oprogramowania Infor (wcześniej Baan 4).

Nowe funkcjonalności systemu do monitorowania poziomu radiacji

Kontrakt objął wdrożenie oprogramowania i narzędzi do analizy i raportowania dla Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki.

System obiegu faktur zakupowych dla Sanok Rubber Company

Zespół S&T dostarczył licencje i wdrożył obieg faktur zakupowych w systemie SAP. Rozwiązanie wykorzystuje technologię OpenText i SAP Fiori.

Ogólnopolska hurtownia danych o zdarzeniach medycznych

W ramach projektu realizowanego na rzecz Centrum e-Zdrowia S&T zbudowało jedną z największych w Polsce hurtowni danych, zasilanej informacjami z wielu systemów centralnych.

Serwis urządzeń sieciowych i okablowania w placówkach handlowych

S&T od 2016 r. wspiera firmę Kaufland w zakresie obsługi serwisowej urządzeń sieciowych oraz utrzymania w sprawności sieci pasywnej.

Podniesienie wersji systemu ERP w LTG Poland

Wdrożenie systemu LN 10.7, w ramach projektu globalnej wymiany oprogramowania ERP w międzynarodowej grupie Luminator.

Wdrożenie systemu ERP w Metrze Warszawskim

Wdrożenie systemu INFOR LN wraz z implementacją środowiska współpracy cyfrowej, INFOR Operating Services (IOS).

Wdrożenie systemu ERP w Grupie Węglokoks

Projekt objął wdrożenie systemu Infor LN oraz przeniesienie danych z użytkowanego dotychczas oprogramowania klasy Enterprise. W ramach realizacji kontraktu uruchomiono także narzędzia optymalizacyjne systemu oraz zapewniono zgodność z najnowszymi regulacjami prawnymi.

Zintegrowany system zarządzania dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Umowa obejmowała zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu ZSRK na bazie SAP ERP – systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w Ministerstwie Sprawiedliwości i w ponad 300 sądach powszechnych.

Pierwsze w Polsce wdrożenie SAP S4/HANA dla instytucji publicznej

Projekt dostawy zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP zrealizowany przez S&T dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych to pierwsze wdrożenie SAP S4/HANA u klienta publicznego w Polsce.

Wsparcie techniczne i IT w przeprowadzce pracowników mBanku

Zespół serwisowy S&T przygotował i uruchomił miejsca pracy dla ponad 1 500 pracowników mBanku w ramach relokacji firmy do nowej lokalizacji w Warszawie.

Wdrożenie systemu ERP w sieci franczyzowej

Podstawowym celem wdrożenia nowego oprogramowania dla dużej sieci sklepów handlowych było usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem franczyzowym oraz przegotowanie odpowiednich narzędzi IT umożliwiających dalszy rozwój firmy.

Wdrożenie Internetowego Konta Pacjenta dla Centrum e-Zdrowia

S&T współtworzy i utrzymuje system IKP. Odpowiada za tworzenie oprogramowania, zarządzanie infrastrukturą techniczno-systemową oraz usuwanie błędów na poziomie aplikacyjnym.

System ERP dla sieci handlowej

S&T wdrożyło system ERP SAP Retail dla sieci ponad 170 supermarketów Mila (obecnie Delikatesy Centrum). Wdrożenie zostało wykonane w bardzo krótkim czasie 35 tygodni, nie wpływając na przebieg normalnej pracy supermarketów.

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania i urządzeń bezpieczeństwa sieci WAN

W ramach zrealizowanego kontraktu S&T dostarczyło, zaimplementowało i objęło wsparciem urządzenia bezpieczeństwa sieci WAN wykorzystywane w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach podległych.

Utrzymanie systemów sprzedażowych wraz z potrzebną infrastrukturą

Współpraca firmy S&T z siecią handlową Auchan obejmowała opiekę serwisową nad sklepami rozmieszczonymi w ok. 20 lokalizacjach na terenie całej Polski.

Wsparcie użytkowników końcowych w procesie przechodzenia na pracę zdalną

Pomoc techniczna w zakresie uruchomienia cyfrowych miejsc pracy dla ponad 85 proc. pracowników mBanku to przykład realizacji usług S&T w obszarze wsparcia użytkowników końcowych.

Wdrożenie trwałego nośnika danych w Banku Gospodarstwa Krajowego

S&T dostarczyło i skonfigurowało trwały nośnik danych w oparciu o system obiektowy Hitachi Content Platform (HCP) dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

Budowa architektury sieciowej pod system digitalizacji akt

Integracja w jednym środowisku informatycznym blisko 10 najbardziej niezawodnych technologii w obszarze budowy sieci i systemów bezpieczeństwa.

Dostawa urządzeń do kierowania i równoważenia ruchu sieciowego

S&T dostarczyło i skonfigurowało zestaw urządzeń kierowania i równoważenia ruchu sieciowego dla Polskiego Radia SA.

Wdrożenie systemu ERP w firmie Mega w trzy miesiące

Implementacja rozwiązania Infor LN, z wykorzystaniem komponentów klasy business social media oraz workflow w powiązaniu ze zintegrowanymi aplikacjami mobilnymi.

System zdalnego dostępu dla Centrum Informatyki Resortu Finansów

S&T zainstalowało urządzenia i wdrożyło System Zdalnego Dostępu dla 30 tys. użytkowników. Kontraktem objęta została także realizacja szkoleń i warsztatów wdrożeniowych dla pracowników resortu finansów.

Wdrożenie nowych standardów wsparcia IT w grupie Atalian

Projekt modernizacji informatycznej w polskich oddziałach holdingu Atalian realizowany przez S&T obejmował uporządkowanie przez dedykowany zespół specjalistów standardów wsparcia IT w firmie, dokonanie migracji sieci oraz wdrożenie nowych narzędzi świadczenia usług wsparcia.

Usługi wsparcia dla infrastruktury informatycznej Alstomu

W czerwcu rozpoczął się nowy projekt wsparcia IT realizowany na rzecz jednostek Alstom w Polsce, serwisujących pociągi Pendolino oraz produkujących pociągi regionalne i składy metra.

InfoKiosk – system do planowania produkcji

Zespół S&T we współpracy z działem planowania produkcji spółki Chemet S.A. zaprojektował rozwiązanie oparte na technologii Digital Signage, które zostało zintegrowane z używanym przez firmę systemem SAP oraz SQL Server.

Utrzymanie platformy e-zdrowie

Rozwój platformy e-zdrowie, wspierającej funkcjonowanie takich systemów jak: eRecepta, eSkierowanie, ePacjent, eGabinet czy eDokumentacja Medyczna, to przykład realizacji S&T w obszarze utrzymania systemów dedykowanych.

Budowa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej

W ramach projektu realizowanego dla firmy Euronet Polska S&T zbudowało infrastrukturę transmisyjną dla bankomatów opartą o bezprzewodowe sieci GSM. S&T od wielu lat odpowiada także za jej utrzymanie.

Rozbudowa macierzy dyskowych

Przedmiotem zamówienia realizowanego przez S&T na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego była dostawa sprzętu i licencji potrzebnych do stworzenia nowoczesnej infrastruktury do przechowywania danych.

Serwis sieciowy placówek handlowych

Projekt realizowany przez firmę S&T dla jednej z największych sieci handlowych obejmował opiekę serwisową nad sklepami rozmieszczonymi w ponad 200 lokalizacjach na terenie Polski oraz nad centralą i trzema centrami dystrybucyjnymi.

Automatyzacja rozmieszczenia kopii filmowych

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy Cinema City to przykład realizacji z zakresu wdrażania rozwiązań w obszarze Data Center. W ramach kontraktu zautomatyzowano proces rozmieszczania cyfrowych kopii filmowych na projektorach kinowych.

Opieka informatyczna i serwisowa sieci restauracji

W ramach projektu, realizowanego na rzecz firmy Max Premium Burgers, S&T odpowiada za implementację centralnych standardów informatycznych, a także za przygotowanie od strony technicznej wszystkich otwieranych na naszym rynku lokali gastronomicznych, a także za utrzymanie systemów IT oraz usługę serwisowej urządzeń POS.

Wsparcie i rozwój systemu ERP

Projekt realizacji usług serwisowych, aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia w zakresie wdrożonego systemu ERP świadczony był przez S&T na rzecz CBA bezpośrednio w biurze klienta.

Migracja systemu klasy ERP z wdrożeniem produktów dodatkowych

Migracja używanego do tej pory przez Klienta systemu Infor LN do najnowszej wersji, przy jednoczesnym wdrożeniu polskiej lokalizacji oprogramowania i optymalizacji obsługiwanych procesów.

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego

Projekt realizowany przez S&T na rzecz UPRP obejmuje budowę i wdrożenie Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).

E-zdrowie: ogólnopolska platforma gromadzenia i udostępniania danych medycznych

Projekt realizowany przez S&T na rzecz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia obejmował budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która umożliwia gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

Wdrożenie nowych standardów wsparcia IT w grupie Atalian

Projekt modernizacji informatycznej w polskich oddziałach holdingu Atalian realizowany przez S&T obejmował uporządkowanie przez dedykowany zespół specjalistów standardów wsparcia IT w firmie, dokonanie migracji sieci oraz wdrożenie nowych narzędzi świadczenia usług wsparcia.

Wdrożenie hurtowni danych SAP BW

Projekt realizowany przez S&T na potrzeby Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol to przykład realizacji z zakresu Business Intelligence, której celem było stworzenie środowiska raportowo-analitycznego przedsiębiorstwa.

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

W ramach projektu realizowanego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej firma S&T oddała do użytkowania System PIT – rozwiązanie, które zapewnia operatorom telekomunikacyjnym szybki dostęp do informacji w obszarze dostępności infrastruktury sieciowej na danym obszarze geograficznym.

Zaprojektowanie i wdrożenie Platformy Usług Elektronicznych

Projekt realizowany przez S&T na rzecz UKE obejmował zaprojektowanie, wykonanie, skonfigurowanie, dostarczenie, wdrożenie, rozwój i serwis „Platformy Usług Elektronicznych” (PUE).

Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie portalu internetowego e-UDT

Budowa platformy obsługującej proces pełnej inwentaryzacji maszyn i ich przeglądów oraz badań technicznych.

Wsparcie budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Firma S&T dostarczyła urządzenia oraz licencje na oprogramowanie niezbędne do budowy bezprzewodowych sieci internatowych w 20 tys. polskich szkół w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Wdrożenie dedykowanego dashboardu dla pionu IT

Celem projektu wdrożenia dashboardu dla pionu IT w PERN S.A. było stworzenie spójnego środowiska do raportowania i analiz w obszarach realizacji planu inwestycji, realizacji remontów, realizacji budżetu centrum kosztów oraz wykonania rzeczowego zadań.

Migracja SAP BW do SAP BW on HANA, wdrożenie SAP Business Objects

Realizacja projektu migracji hurtowni danych SAP BW na platformę SAP HANA oraz wdrożenie analizy obszaru akcyzy na nowej platformie w spółce PERN miało na celu wyposażenie klienta w wydajne i spójne środowisko raportowo-analityczne z obszaru Business Intelligence.

Budowa kokpitów menedżerskich dla systemu SAP

Zadaniem projektu budowy kokpitów menedżerskich dla spółki PERN było stworzenie środowiska do raportowania i analiz typu Business Intelligence dla danych pochodzących ze wskazanych obszarów oprogramowania SAP ERP oraz zewnętrznych aplikacji planistycznych.

Wdrożenie hurtowni danych SAP BW

Projekt wdrożenia hurtowni danych SAP BW w jednej z największych spółdzielni mleczarskich, to realizacja z obszaru Business Intelligence. Jej celem było stworzenie środowiska do raportowania i prowadzenia analiz w obszarze rachunkowości finansowej oraz controllingu.

Modernizacja data center GUS – rozbudowa sieci LAN

Firma S&T zrealizowała projekt wdrożenia urządzeń sieciowych na potrzeby modernizacji sieci LAN, stworzenia systemu monitorującego oraz bezprzewodowej sieci Wi-Fi w jednostkach podległych Głównemu Urzędowi Statystycznemu, na potrzeby projektu systemu informacyjnego statystyki publicznej.

Centralny system zarządzania i monitoringu sieci LAN i WAN

Projekt przeprowadzony przez S&T na rzecz Najwyższej Izby Kontroli obejmował działania z zakresu dostarczenia oprogramowania kontroli dostępu stacji roboczych do sieci (NAC). Realizacja miała na celu doprowadzenie do modernizacji sieci LAN klienta i zapewnienie jej odpowiedniego monitoringu.

Modernizacja infrastruktury IT wraz z migracją systemu ERP Infor LN

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy Grupy Kęty to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP i projektowania infrastruktury sprzętowej.

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy Rafako to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na migracji używanego do tej pory przez Klienta systemu Infor LN do najnowszej wersji, przy jednoczesnej optymalizacji obsługiwanych procesów. Zmiana była związana z rozwojem firmy i nowymi oczekiwaniami dotyczącymi oprogramowania informatycznego obsługującego spółkę.

Projekt wdrożenia systemu SAP ECC 6.0

S&T zrealizowało na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego projekt wdrożenia systemu SAP ECC 6.0., przeznaczonego dla około 400 użytkowników. Oprogramowanie wsparło także proces naliczania płac dla ponad 7000 pracowników UW. Zlecenie obejmowało również usługi utrzymania i rozwoju zaimplementowanego systemu.

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby Agencji Rozwoju Przemysłu to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na implementacji oprogramowania ERP Infor LN w celu zwiększenia konkurencyjności spółki przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Migracja systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy Dofama Thies to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na migracji używanego do tej pory przez Klienta systemu Infor LN do najnowszej wersji przy jednoczesnej optymalizacji obsługiwanych procesów.

Dostawa zapór sieciowych Cisco wraz z migracją WAN

Projekt z zakresu migracji urządzeń i technologii, jaki firma S&T zrealizowała na zlecenie Prokuratury Krajowej, polegał na wprowadzeniu rozwiązań sieciowych (urządzeń, oprogramowania oraz usług) zwiększających bezpiecznego podłączenia sieci lokalnych jednostek organizacyjnych do działającej w prokuraturze krajowej sieci WAN. Kontraktem zostało objętych 400 lokalizacji.

Dostawa macierzy dyskowej oraz rozbudowa rozwiązania Hitachi Data Systems

W 2016 r. firma S&T wyposażyła Bibliotekę Narodową w Warszawie w macierz dyskową niezbędną do realizacji zadań związanych z zarządzeniem zbiorami cyfrowymi placówki. Rok później znacząco ją rozbudowano.

Migracja systemu klasy ERP Infor LN

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy ZPU JOŃCA to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na migracji używanego do tej pory przez Klienta systemu Infor LN do najnowszej wersji, przy jednoczesnej optymalizacji obsługiwanych procesów. Zmiana była związana z rozwojem firmy i nowymi oczekiwaniami dotyczącymi oprogramowania informatycznego obsługującego spółkę.

Migracja techniczna systemu klasy ERP Infor LN oraz jego optymalizacja i utrzymanie

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy Hyva Polska to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na migracji używanego do tej pory przez Klienta systemu Infor LN do najnowszej wersji, przy jednoczesnej optymalizacji obsługiwanych procesów. Zmiana była związana z rozwojem międzynarodowego holdingu, do którego należy polska spółka.

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Projekt wykonany przez S&T na potrzeby firmy z sektora obronnego to przykład realizacji z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na implementacji oprogramowania ERP Infor LN i rozwiązań towarzyszących. Wdrożenie objęło integrację z systemami firm trzecich.

Wdrożenie systemu klasy ERP Infor LN i jego utrzymanie

Projekt realizowany przez S&T na potrzeby firmy Mesko to przykład z zakresu wdrażania systemów klasy ERP. Polegał na implementacji oprogramowania ERP Infor LN w celu zwiększenia konkurencyjności spółki przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych.

e-GOV BLOG

Eksperci

Napisali o nas

Źródło:

Rusza III edycja programu S&Taż. Dołącz do naszego Zespołu!

Jesteś na początku swojej drogi zawodowej i zastanawiasz się, jak postawić pierwsze kroki? Mamy na to rozwiązanie – S&T ruszamy z III edycją programu stażowego S&Taż w zespole ERP.

Źródło:

Audyt ponownej certyfikacji ZSZ zakończony sukcesem

Spółki S&T po raz kolejny pomyślnie przeszły audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania pod kątem zgodności z wymaganiami: ISO 9001, AQAP 2110, AQAP 2210 oraz WSK. Podczas audytu nie zidentyfikowano żadnych niezgodności ani obszarów do doskonalenia.

Źródło:

Jakie trendy zobaczymy w infrastrukturze IT w najbliższych latach?

Infrastruktura IT to jeden z obszarów specjalizacji S&T. O najważniejszych trendach w obszarze infrastruktury informatycznej i tego co czeka rynek ICT w najbliższych latach opowiada Wojciech Gliniecki, dyrektor ds. infrastruktury.

Źródło:

Telekomunikacja – kierunek cyfryzacja!

Automatyzacja procesów i sztuczna inteligencja to narzędzia niezbędne, by przedsiębiorstwa mogły poradzić sobie z ciągle rosnącą ilością danych oraz utrzymać rynkową pozycję. Z pomocą przychodzi m.in. Dell Technologies.

Źródło:

Jak często powinniśmy przeprowadzać audyt IT w firmie?

W natłoku spraw bieżących zadania związane z audytem infrastruktury mogą być odkładane na bok jako mniej priorytetowe, szczególnie jeśli firma nie doświadczyła w ostatnim czasie żadnych problemów związanych z oprogramowaniem czy architekturą komputerową. To spory błąd.

Źródło: Rzeczpospolita

Czy ustrukturyzowanie e-faktur może być korzystne?

Połączenie z Krajowym Systemem e-Faktur jest nie tylko wyzwaniem technologicznym, ale także procesowym. Ustawa wprowadza zupełnie nowe spojrzenie na definicję faktury i sposobu jej obiegu. Więcej o tym, jak przygotować się do KSeF, pisze Małgorzata Wyszyńska, Solution Architect w S&T.

Źródło: Rzeczpospolita

Digitalizacja dokumentów

Dziewięciu na dziesięciu liderów biznesowych wierzy, że transformacja biznesowa ich firmy będzie kluczowa do osiągnięcia sukcesu. Jednak, aby było to możliwe, proces musi być przemyślany od początku do końca. Od czego zacząć? Wskazówkami dla firm dzieli się Magdalena Kowalczyk, Presales Konsultant.

Źródło:

Wyniki finansowe VINCI Energies za 2022 rok

VINCI Energies jako spółka notowana na giełdzie jest zobowiązana do przestrzegania odpowiednich procedur raportowania. Dotyczy to również wyników finansowych, które co roku są podawane do wiadomości publicznej.

Źródło: Gazeta Finansowa

Transformacja cyfrowa profesjonalizuje się. Czas na zespoły ds. digitalizacji

Polskie firmy coraz częściej rozumieją wagę transformacji cyfrowej. Dostrzegając, jak bardzo jest to złożony proces, sięgają po usługi specjalistów ds. digitalizacji, którzy kompleksowo wprowadzają biznes w nową epokę procesów i narzędzi. Jak to przebiega i jaką rolę w tym procesie odgrywają systemy ECM? O tym w Gazecie Finansowej pisze Anna Horodecka, Key Account Manager w S&T.

Źródło: Gazeta Finansowa

Dlaczego nie warto odkładać przygotowań do KSeF na ostatnią chwilę?

Mimo kolejnego przesunięcia terminu wejścia w życie obowiązku przystąpienia do Krajowego Systemu e-Faktur, nie warto zwlekać z przygotowaniami. Cyfryzacja procesu fakturowania jest nieunikniona, a firmy, które wcześniej zaczną stosować KSeF, mogą liczyć na pewne korzyści. Jakie? O tym pisze Małgorzata Wyszyńska, Solution Architect, w komentarzu dla Gazety Finansowej.

Źródło:

Kolejna edycja programu S&Taż w zespole Infor trwa

W listopadzie 6 stażystów i 1 stażystka zaczęli stawiać swoje pierwsze kroki zawodowe w ramach II edycji programu S&Taż. Półroczne praktyki w zespole Infor pomogą im w poznaniu realiów pracy w branży IT.

Źródło: E-mentor

RAMI 4.0 w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa – studium przypadku

Transformacja cyfrowa w ujęciu praktycznym Przemysłu 4.0 dotyczy nie tylko instalacji pojedynczego urządzenia elektronicznego, ale wpływa na całą załogę przedsiębiorstwa – stanowi reorganizację technologii, procesów oraz modeli biznesowych. Adam Ostrowski, konsultant wdrożeniowy BI i ERP, opisał w artykule naukowym przykład wdrożenia panelu HMI z wykorzystaniem m.in. modelu referencyjnego RAMI 4.0.

Źródło:

Przemysł 4.0. Jak skutecznie przeprowadzić digitalizację zakładu przy pomocy RAMI 4.0 i HMI?

Nawet 50% firm produkcyjnych chce inwestować w technologie IT, aby wypełnić luki w cyfrowej transformacji. Dzisiaj przybliżamy transformację jednego z małych i średnich zakładów, który dzięki zmianie sposobu przekazywania informacji do systemu ERP znacząco przyśpieszył raportowanie wyników produkcji.

Źródło:

E-faktura dla wszystkich? Korzyści z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Jak wiele mówi czytelnikom skrót KSeF? Teraz na stałe wejdzie do słownika podatników, administratorów biur i księgowych. Rada Ministrów poparła zmianę w ustawie VAT i Krajowy System e-Faktur staje się faktem.

Źródło:

KSeF: jak zacząć przygotowania od 1 stycznia 2023 roku?

W dniu 1 grudnia 2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy od podatku towarów i usług, która wprowadzi duże zmiany w codzienności polskich przedsiębiorców. Jakie obowiązki czekają na firmy działające w Polsce w 2023 roku?

Źródło:

Spółki S&T w Europie ostatecznie trafiają do Grupy kapitałowej VINCI Energies

W dniu 29 grudnia dotychczasowy właściciel polskich spółek S&T – Grupa kapitałowa Kontron AG (dawniej S&T AG), sfinalizowała transakcję sprzedaży znaczącej części biznesu usług IT do VINCI Energies SA.

Źródło:

KSeF uprości procesy biznesowe

Zgodnie z aktualnymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów już w przyszłym roku Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkową rzeczywistością w Polsce. Będziemy w tym zakresie jednym z pionierów w Europie – przed nami tylko Włochy, Hiszpania i Portugalia wprowadziły podobne inicjatywy.

Źródło:

S&T najlepsze w sprzedaży rozwiązań Cisco dla administracji publicznej

Na tegorocznym spotkaniu przedświątecznym dla partnerów Cisco, S&T po raz kolejny zostało uhonorowane tytułem „Partner Roku w Sektorze Publicznym”. Nagrodę wręczyli Przemysław Kania, Managing Director i Agnieszka Jabłońska, Partner Sales Leader. W imieniu S&T statuetkę odebrał Piotr Staszczak, Prezes Zarządu.

Źródło: Gazeta Finansowa

Elektroniczne faktury upraszczają procesy biznesowe

Zgodnie z aktualnymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, już w przyszłym roku Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkową rzeczywistością w Polsce. Będziemy w tym zakresie jednym z pionierów w Europie – przed nami tylko Włochy, Hiszpania i Portugalia wprowadziły podobne inicjatywy – pisze Małgorzata Pozimska, Account Manager w S&T.

Źródło:

Pracownicy S&T po raz dziesiąty wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka

W tym roku pracownicy S&T wsparli wielodzietną rodzinę z Wielkopolski. Dzięki zaangażowaniu i mobilizacji kilkudziesięciu i otwartym sercom udało nam się nie tylko pomóc, ale także zrealizować świąteczne marzenia.

Źródło:

Serwis Cisco. Pięć najczęściej zadawanych pytań

Usługi wsparcia serwisowego dla sprzętu Cisco mogą być realizowane zarówno przez producenta (Cisco SmartNet, Cisco Solution Support oraz Success Tracks), jak i poprzez sieć autoryzowanych partnerów (Partner Support Service).

Źródło:

Nowy System Wspomagania Decyzji dla Państwowej Straży Pożarnej

Konsorcjum S&T i ABAKUS Systemy Teleinformatyczne odebrało końcowy protokół dla systemu zrealizowanego dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Źródło:

S&T dostosuje oprogramowanie Infor do aktualnych przepisów

Infor, jeden z największych dostawców systemów ERP, po raz kolejny powierzył S&T obsługę 30 swoich globalnych klientów. Kontrakt został zawarty na 12 miesięcy.

Źródło:

Jak przyśpieszająca transformacja cyfrowa zmienia rolę ECM w firmie?

Polskie firmy coraz częściej rozumieją wagę transformacji cyfrowej. Wiedząc, jak bardzo to jest złożony proces, sięgają po usługi specjalistów ds. digitalizacji, którzy kompleksowo wprowadzają biznes w nową epokę. Jednym z narzędzi kluczowych do osiągania sukcesu są systemy klasy ECM.

Źródło:

Samba S&T nadaje rytm

S&T ma ponad 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów typu ERP Infor LN w Polsce. Pod stałą opieką serwisową naszej firmy pozostaje ponad 80 polskich przedsiębiorstwach, w dużej części produkcyjnych. To właśnie dla nich organizujemy dwa razy w roku konferencję SAMBA.

Źródło:

Teczka Rewidenta. Kolejny etap transformacji cyfrowej PKP Intercity

S&T zbuduje nowoczesne rozwiązanie informatyczne dla kolejnej spółki należącej do Grupy PKP. Umowa obejmuje budowę i wdrożenie nowej aplikacji Teczka Rewidenta, jak również jej integrację z innymi systemami przewoźnika. W ramach kontraktu integrator dostarczy blisko 600 tabletów przemysłowych dla zespołów rewizji technicznych.

Źródło:

Procesy czy produkty – co częściej ulepszają polscy przedsiębiorcy?

Produkty odpowiedniej jakości to podstawa działania biznesu. A opracowywanie nowości lub aktualizowanie istniejącej oferty to skomplikowany proces – każdy przekazywany do sprzedaży produkt to efekt testów, badań i prac koncepcyjnych. W skrócie: rezultat procesów.

Źródło:

S&T wschodzącą gwiazdą według OpenTextu

„CEE Rising Star of the Year” – to tytuł, którym zostało wyróżnione S&T przez OpenText, dostawcę narzędzi do zarządzania informacją. Nagroda była efektem zaangażowania zespołu S&T w popularyzację cyfrowego obiegu dokumentów oraz rozwój sprzedaży systemów klasy ECM.

Źródło: CRN

SaaS napędza biznes chmurowy

Elastyczność chmury umożliwia dostosowanie się do dynamicznych wzrostów biznesowych, ale również ograniczenie wydatków w przypadku miesięcy, w których poziom sprzedaży jest niższy. Dzięki temu koszty modelu subskrypcyjnego są przewidywalne, a wykorzystywane zasoby można dostosowywać do bieżących potrzeb – mówi Sebastian Bryczkowski, Business Development Manager w S&T.

Źródło: CRN

Zwrot w kierunku usług ochronnych

Niedawny wybuch wojny w Ukrainie wywołał większe zainteresowanie usługami związanymi z backupem i disaster recovery. Na korzyść tych bazujących na chmurze przemawia to, że ich dostawca odpowiada za utrzymanie lokalizacji, w której przechowywane są kopie zapasowe oraz za ich bezpieczeństwo – podkreśla Paweł Wojno, DCP Team Leader w S&T.

Źródło:

Zgodnie z prognozami Gartnera, systemy ERP nie unikną migracji do chmury

Globalna digitalizacja biznesu to przede wszystkim zasługa rozwiązań opartych o chmurę. Dotyczy to również systemów ERP, które według najnowszych prognoz Gartnera już w 2024 roku mają być wykorzystywane przez ponad 60% organizacji na całym świecie w postaci ekosystemu aplikacji i technologii.

Źródło:

Czy system ECM może pomóc w ochronie własności intelektualnej?

Wiele biznesów utrzymuje swoją przewagę konkurencyjną dzięki samodzielnie wypracowanym rozwiązaniom. Zarządzanie i ochrona tych zasobów to wyzwanie, z którym pomagają systemy ECM.

Źródło:

Skuteczne zarządzanie projektami IT z S&T

Jedną z kluczowych decyzji, którą należy podjąć przed rozpoczęciem przedsięwzięcia projektowego jest wybór metodyki pracy. Wymaga to dogłębnej analizy potrzeb i specyfiki projektu oraz zapoznania się z dostępnymi rozwiązaniami.

Źródło:

Instytucje publiczne stawiają na certyfikaty takie jak ISO 27001

Państwowe systemy IT są na celowniku cyberprzestępców. W ubiegłym roku aż 80% podmiotów nadzorujących infrastrukturę krytyczną doświadczyło ataku ransomware. W efekcie rośnie znaczenie kompetencji związanych z przetwarzaniem i zabezpieczaniem informacji.

Źródło:

S&T po raz kolejny na Talent Days 2022 w Warszawie

Zespół S&T po raz kolejny zaprezentował swoje stoisko na targach pracy dla młodych talentów. We wtorek 18 października na warszawskim PGE Narodowym mieliśmy okazję rozmawiać z odwiedzającymi nasze stoisko absolwentami i studentami, opowiadając im jak wygląda praca w S&T.

Źródło:

S&T wygrało przetarg na utrzymanie i rozwój systemu Pobyt

Przez najbliższe 3 lata S&T będzie wspierało Urząd ds. Cudzoziemców w zakresie modernizacji, utrzymania i wsparcia technicznego systemu Pobyt oraz Modułu Obsługi Spraw. To kluczowe rozwiązania IT wspierające realizację założeń polskiej polityki migracyjnej.

Źródło:

Jak system ERP może pomóc zoptymalizować łańcuch dostaw w dobie rosnących cen?

Ostatnie dwa lata były trudnym okresem dla menedżerów zajmujących się utrzymaniem łańcuchów dostaw. Nie zdążyli oni jeszcze odpowiedzieć na wszystkie wyzwania stworzone przez pandemię, a już muszą radzić sobie z kolejną sytuacją kryzysową na rynku.

Źródło:

Webinar o SAP S/4HANA Cloud już za nami

We wtorek 4 października w ramach kampanii SAP S/4HANA Cloud odbyło się webinarium, którego celem było przybliżenie zalet przenoszenia procesów biznesowych do inteligentnego ERP w chmurze publicznej. Podczas spotkania Magdalena Kowalczyk, Anna Jedlińska i Maciej Jaroszyński prezentowali praktyczne zastosowania chmury od SAP.

Źródło:

Czym się kierować przy wyborze systemu klasy ECM?

Ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z dokumentacją, większe bezpieczeństwo plików, usprawnienie współpracy w zespole, poprawienie jakości obsługi klienta – to główne zalety ECM. Na co zwrócić uwagę przy wyborze tego systemu, aby skutecznie osiągać swoje cele biznesowe? Podpowiadamy!

Źródło:

Dlaczego ERP w chmurze jest kluczem do rozwoju biznesu w branży produkcyjnej?

Dane Aberdeen Strategy & Research pokazują, że w wielu najlepszych na rynku firmach kluczem do sukcesu w warunkach rynkowej niepewności była digitalizacja wspierana przez migrację do ERP w chmurze. Skąd wynika taka zależność?

Źródło:

SAP Business Intelligence (już) nie tylko dla kadry kierowniczej

Początkowo SAP Business Intelligence było przeznaczone wyłącznie dla kadry kierowniczej. Teraz jednak sytuacja się zmienia – dostęp do oprogramowania posiada coraz więcej pracowników. Jakie znaczenie ma to dla rozwijających się biznesów?

Źródło:

Rohrer: Dostawca usług przemysłowych wdrożył SAP S/4HANA Cloud

Grupa Rohrer, która zajmuje się dostarczaniem usług przemysłowych dla sektora naftowego i chemicznego, zakończyła proces migracji do SAP S/4HANA Cloud.

Źródło:

S&T podpisało nową umowę z Cargotec Corporation

Cargotec, fińska firma produkująca i dostarczająca inteligentne systemy do obsługi przeładunków, kontynuuje wieloletnią współpracę z S&T w ramach nowej umowy. Międzynarodowy projekt obejmuje migrację 11-letniego systemu Infor LN do najnowszej wersji oraz dostosowanie obszarów finansów, dystrybucji i logistyki do polskiego otoczenia prawnego i biznesowego.

Źródło:

Firmy S&T w Europie trafiają do Grupy VINCI Energies

10 sierpnia 2022 r. dotychczasowy właściciel obu naszych polskich spółek – Grupa Kontron AG (dawniej S&T AG) – poinformowała o sprzedaży znacznej części biznesu usług IT do VINCI Energies SA.

Źródło:

Program stażowy w S&T

W sierpniu 2021 roku do sześciu zespołów Infor dołączyło 9 osób, które mogły postawić swoje pierwsze kroki w branży IT i szkolić się przez 5 miesięcy pod czujnym okiem mentorów i mentorek z S&T.

Źródło:

Dlaczego warto przenieść się do SAP S/4HANA Cloud?

Pięć czynników, które świadczą o tym, że Twoja organizacja powinna przenieść się do chmury publicznej jeszcze w tym roku.

Źródło:

Infrastruktura HCI sprzyja przyspieszeniu cyfryzacji sektora ubezpieczeniowego

W 2018 roku Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce. Już z tego raportu, sporządzonego na długo przed pandemią wynikało, że polskie firmy ubezpieczeniowe postawiły na cyfryzację, choć były w tym względzie bardziej zachowawcze niż ich zagraniczny konkurenci.

Źródło:

Cyberbezpieczeństwo w sektorze zdrowotnym – cyfrowy bunkier

Michigan, kwiecień 2019. Wszystkie komputery lokalnego centrum medycznego zostały zaszyfrowane przez oprogramowanie typu ransomware – lekarze tracą dostęp zarówno do danych na temat pacjentów i terapii, jak i do wszelkich rozliczeń i całej logistyki placówki.

Źródło:

S&T wspiera transformację cyfrową najlepszej polskiej uczelni

S&T i Uniwersytet Warszawski podpisały umowę na wdrożenie elektronicznego obiegu faktur zakupowych i elektronicznych wniosków urlopowych oraz rozwój i utrzymanie platformy SAP.

Źródło:

System ECM – konieczność czy zbędny dodatek?

Firmy, w uzupełnieniu do istniejących już systemów klasy ERP lub MES, coraz częściej poszukują rozwiązań do zarządzania, archiwizacji i obiegu dokumentów. Poznaj pełne spektrum możliwości narzędzi klasy ECM.

Źródło:

42 SAMBA już za nami

21–23 czerwca 2022 r. odbyła się 42 SAMBA – Konferencja Użytkowników Infor LN/BAAN, po raz pierwszy w trybie hybrydowym (pierwsze 2 dni stacjonarnie, ostatni zdalnie). W spotkaniu wzięło udział ok. 250 osób z 58 firm.

Źródło:

S&T wśród najlepszych firm IT w Polsce

W 2021 roku polski sektor IT utrzymał tendencję wzrostową, osiągając przychody na poziomie 89 mld zł – to wzrost o 19 proc. w porównaniu z pandemicznym rokiem 2020. S&T uplasowało się w pierwszej dwudziestce najbardziej zyskownych przedsiębiorstw IT w Polsce.

Źródło:

Certyfikat ISO 27001 w branży IT

W czerwcu 2022 r. nasza firma pomyślnie przeszła audyt w nadzorze Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Centrum Certyfikacji Jakości potwierdziło zgodność naszego systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 27001.

Źródło:

Dlaczego systemy kontrolingowe są potrzebne współczesnym firmom?

Narzędzia Corporate Performance Management (CPM) pozwalają na przyśpieszenie tempa podejmowania decyzji biznesowych nawet o 90 proc. w porównaniu do firm konkurencyjnych.

Źródło:

OpenText World EMEA 2022, czyli innowacje, które pozwolą na zwiększenie przewagi informacyjnej

S&T zostało partnerem OpenText World EMEA 2022 – największej na świecie konferencji poświęconej zarządzaniu informacją. To interaktywne wydarzenie będzie gościć na żywo na Allianz Arena – siedzibie klubu FC Bayern Monachium – w dniach 21-22 czerwca.

Źródło:

Hurtownie danych – funkcje i znaczenie dla BI

Przepisów na sukces biznesu jest na rynku wiele. Nie ulega jednak wątpliwości, że jednym z kluczowych czynników są sprawne i skuteczne procesy analityczne prowadzone w czasie rzeczywistym. Firmy, które korzystają z siły danych, pięciokrotnie częściej podejmują szybsze i lepsze decyzje.

Źródło:

SAP Utilities Day 2022

Podczas tegorocznej konferencji nasi klienci z segmentu SAP oraz przedstawiciele S&T wygłosili 3 z 8 prezentacji. W Poznaniu mieliśmy okazję pokazać od praktycznej strony jak ważne są narzędzia informatyczne w transformacji firm z sektora utilities.

Źródło:

Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania zakończony sukcesem

W kwietniu zakończyliśmy z sukcesem audyt w nadzorze Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego wymagania normy ISO 9001 oraz AQAP 2110, AQAP 2210 i WSK.

Źródło: Gazeta Finansowa

Rewolucja technologiczna w księgowości. Czy przedsiębiorcy są na to przygotowani?

Polska jest czwartym krajem w Europie wprowadzającym e-faktury. O wyzwaniach, jakie stoją przed systemami ERP w 2022 r. oraz o nowych regulacjach prawnych, które zrewolucjonizują oprogramowanie finansowo-księgowe w Polsce opowiada Patryk Borzęcki – SAP Segment Director w S&T.

Źródło:

Workspace One – cyfrowa organizacja w jednym miejscu

W jaki sposób objąć środowisko IT w firmie pomocą techniczną oraz zapewnić komfort użytkowania i zabezpieczenia, a tym samym zoptymalizować koszty? Z pomocą przychodzi nowoczesne oprogramowanie do zarządzania cyfrową organizacją.

Źródło:

System SAP w oczyszczalni ścieków w Łodzi pod opieką S&T

Kolejny system SAP w branży utilities utrzymany przez zespół S&T. Nowy projekt obejmuje serwis aplikacyjny i wsparcie techniczne oprogramowania SAP NetWeaver 7.01 dla ponad 50 użytkowników.

Źródło:

Webinar „Serwisy Cisco 2022” zakończony sukcesem!

Przeprowadzony 8 marca 2022 r. webinar S&T „Serwisy Cisco 2022” był dobrą okazją do zaznajomienia Klientów S&T z aktualnym portfolio serwisowym oferowanym przez naszą firmę Klientom działającym w oparciu o infrastrukturę i usługi firmy Cisco.

Źródło:

Prawne aspekty chmury – negocjacje umowy korzystania z usług w modelu SaaS

Jak negocjować umowę dotyczącą oprogramowania dostępnego w modelu SaaS, którego architektura i dane będą zlokalizowane poza infrastrukturą IT organizacji?

Źródło:

S&T zbuduje system, który dostarczy informacji na temat używanych źródeł ciepła

Głównym zadaniem postawionym przed systemem ZONE jest zebranie w jednej bazie wszystkich informacji na temat sposobów ogrzewania budynków – co w konsekwencji pozwoli na podjęcie skuteczniejszych działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza w Polsce.

Źródło:

S&T rozwija kompetencje w obszarze zabezpieczania sieci IIoT

Przemysłowy Internet Rzeczy, podobnie jak tradycyjny, wymaga zabezpieczenia przed cyberatakami. Nowa certyfikacja Cisco IoT poszerza ofertę S&T w zakresie ochrony sieci przemysłowych.

Źródło:

Centrum e-Zdrowia przedłuża współpracę z S&T

Kontrakt na utrzymanie platformy e-zdrowie, wspierającej funkcjonowanie takich systemów jak: e-Recepta, e-Skierowanie, rejestracja Zdarzeń Medycznych, wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, gabinet.gov.pl, Internetowe Konto Pacjenta czy jego odpowiednik w wersji mobilnej aplikacja mojeIKP, będzie kontynuowany przez kolejne 4 lata przez zespół S&T.

Źródło:

S&T z najwyższym poziomem partnerstwa z firmą F5

S&T uzyskało platynowy poziom partnerstwa w ramach F5 Unity+ Partner Program. Było to możliwe dzięki bardzo dobrym wynikom sprzedażowym w 2021 roku oraz umiejętnościom technicznym zespołu bezpieczeństwa sieciowego.

Źródło: CRN

Prawie 100 mln zł w przetargu na body leasing specjalistów IT

Resort finansów chce „wypożyczyć” fachowców z blisko 50 specjalizacji IT, nawet za 99 mln zł. Postępowanie dotyczy zawarcia umowy ramowej o świadczenie usługi dotyczącej wytwarzania, wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół. Umowa ramowa zostanie zawarta na 2 lata z maksymalnie 10 podmiotami.

Źródło: ITwiz

Polski sektor produkcyjny cyfryzuje się, ale do Przemysłu 4.0 wciąż mu jeszcze daleko

Prawie 50% firm przemysłowych wykorzystuje technologię automatyzujące i robotyzujące produkcję. Gotowość do stosowania aplikacji opartych o przetwarzanie w chmurze jest często warunkiem wstępnym dla wykorzystania bardziej zaawansowanych technologii. W ślad za adopcją rozwiązań chmurowych pójdą wdrożenia zaawansowanych narzędzi, które umożliwią polskim firmom produkcyjnym zbliżenie się do modeli produkcyjnych charakterystycznych dla Przemysłu 4.0.

Źródło: Puls Biznesu

E-administracja jeszcze mało cyfrowa.

Choć internetowe narzędzia ułatwiające kontakt z urzędami stale się rozwijają, to wciąż odbiegamy od średniej unijnej. Największą popularnością spośród usług e-administracyjnych zebranych na portalu gov.pl, do których PZ jest przepustką, cieszyła się „Historia pojazdu”. W ubiegłym roku, ze względu na pandemię COVID-19, istotna też dla wielu obywateli była możliwość uzyskania przez internet certyfikatu szczepienia czy e-recepty.

Źródło:

Nagroda za szybkie i efektywne wdrożenie systemu ERP

Co roku podczas naszych Konferencji SAMBA wyróżniamy najciekawsze implementacje oprogramowania Infor LN w Polsce. Tegorocznym laureatem nagrody za szybkie i efektywne wdrożenie systemu Infor LN w warunkach pracy zdalnej została spółka Węglokoks SA.

Źródło: Computerworld

Hybrydowa chmura obliczeniowa to większe bezpieczeństwo

Elastyczność przetwarzania danych i dostępność aplikacji biznesowych stają się koniecznością w świecie pracy zdalnej. Z roku na rok rośnie znaczenie chmur obliczeniowych, które choć mają wiele zalet, wymagają nowego podejścia do bezpieczeństwa. Odpowiedzią na te potrzeby są chmury hybrydowe oparte na solidnych silnikach biznesowych.

Źródło:

Kolejny projekt zrealizowany przez S&T z tytułem Skrzydła dla Administracji

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego wśród najlepszych wdrożeń informatycznych w kategorii e-Administracja w 2021 r.

Źródło:

S&T buduje serwerownię dla Urzędu Transportu Kolejowego

Finalizujemy kolejny etap kontraktu z UTK, który koncentruje się na uruchomieniu nowoczesnej serwerowni, spełniającej wymagania polityki bezpieczeństwa PESEL-NET oraz węzła krajowego.

Źródło:

Firma S&T z nagrodą Fortinet

Zostaliśmy wyróżnieni wśród partnerów Fortinet za naszą wieloletnią współpracę i zaangażowanie w realizacji projektów dla sektora publicznego.

Źródło:

e-Rejestracja nagrodzona za Digital Customer Experience

System e-Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19, działający w ramach współtworzonej przez S&T Platformy e-Zdrowie, wyróżniony został nagrodą Digital Excellence.

Źródło:

XLI SAMBA, czyli jak zrobić karierę w dwie godziny

17–19 listopada 2021 r. kolejna SAMBA – Konferencja Użytkowników Infor LN/BAAN pod opieką S&T. W spotkaniu wzięło udział ok. 360 osób z 68 firm.

Źródło:

E-faktura dla wszystkich? Korzyści z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Jak wiele mówi czytelnikom skrót KSeF? Teraz na stałe wejdzie do słownika podatników, administratorów biur i księgowych. Rada Ministrów poparła zmianę w ustawie VAT i Krajowy System e-Faktur staje się faktem.

Źródło:

Różnice między Data Center a serwerownią

Dynamiczny rozwój technologii w ciągu ostatnich lat spowodował szereg zmian w biznesie – od wykorzystywania komputerów w codziennych czynnościach, aż po konieczność stworzenia miejsca do odpowiedniego przechowywania danych.

Źródło:

S&T najlepsze w sprzedaży rozwiązań Cisco dla administracji

Za osiągnięcie ponad 50-procentowego wzrostu sprzedaży rozwiązań Cisco w segmencie publicznym zespół S&T nagrodzony został podwójnym tytułem Partnera Roku 2021 Cisco.

Źródło:

Zaawansowanie cyfryzacji produkcji w Polsce: wyniki badań sektora

Polski sektor produkcyjny się cyfryzuje, ale do Przemysłu 4.0 wciąż mu daleko. Znakomita większość firm używa systemów informatycznych, które wspierają zarządzanie procesami produkcji i planowania.

Źródło:

E-faktury na świecie. Jak postępuje cyfryzacja fiskusa?

Światowa sieć ogólnokrajowych wdrożeń e-faktur może zaskoczyć. Prekursorem krajowych standardów e-fakturowania są kraje Ameryki Południowej, a e-faktura sprawdza się także w państwach, które dopiero wprowadziły podatek VAT! Gdzie cyfryzacja fiskusa już się dokonała, a gdzie właśnie się rozpoczyna?

Źródło: Computerworld

Spacerkiem do chmury. Cyfryzacja branży produkcyjnej w Polsce

Firma S&T, jeden z czołowych integratorów IT, przebadała polski sektor produkcyjny pod kątem stopnia adaptacji chmury i cyfryzacji. Im większe przedsiębiorstwo, tym większa otwartość na przejście do chmury i zmiany. ERP, S&OP, BI i MES znalazły się wśród najchętniej wybieranych technologii. Polskie firmy produkcyjne nie planują za to wdrażać Big Data, AI, Machine Learning oraz IoT. Zaskakuje brak zaufania do modelu SaaS.

Źródło: Puls Biznesu

Cyfryzacja działa, gdy jest powszechna

Rozmowa z Rafałem Łaba, dyrektorem sprzedaży na Europę Centralną oraz Środkową OpenText. Rząd zapowiedział wprowadzenie obowiązku wdrożenia faktur elektronicznych. Zmiany mają od 2023 r. objąć każdą firmę. Ze środowisk przedsiębiorców już płyną krytyczne głosy, bo regulacje oznaczają dla nich nowe obowiązki. Słusznie?

Źródło:

Bezpieczeństwo w każdym elemencie IT – (nie)możliwy ideał CISO?

Przyśpieszająca transformacja cyfrowa procesów w firmach stwarza nowe wyzwania dla specjalistów zarządzających bezpieczeństwem informacyjnym. Coraz częściej zwraca się uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą rozproszenie organizacji oraz urządzeń.

Źródło:

Integracja z SAP i automatyzacja fakturowania zgodnie z KSeF

Wprowadzana przez Ministerstwo Finansów cyfryzacja będzie dotyczyć wszystkich od 2023 roku, jednak przezorni już się przygotowują. Rok 2022 jest szansą na dobrowolne dołączenie do Krajowego Systemu e-Faktur. Jak włączyć rządowe rozwiązanie do administrowania obiegiem dokumentów w firmie, która już korzysta ze środowiska SAP? Potrzebny jest jeden moduł i profesjonalne wdrożenie.

Źródło: Gmina Polska

Cyfrowa przemiana samorządów

Inwestycje samorządów mogą spaść nawet o 30 proc. w związku z pandemią – oceniali niespełna rok temu włodarze miast w badaniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Sytuacja nadal jest trudna, dlatego najwyższy czas, by samorządy poszły śladem firm i przyspieszyły transformację cyfrową, jednocześnie szukając oszczędności i efektywności rozwiązań IT.

Źródło:

Chmura w przedsiębiorstwach produkcyjnych – prognozy na przyszłosć

Podejście firm produkcyjnych do wyboru modelu wdrożeń nowych narzędzi cechuje po prostu… pragmatyzm, bo zdecydowanie największa grupa respondentów warunkuje decyzję rachunkiem ekonomicznym.

Źródło:

S&T trzecią firmą IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej w Polsce

W tegorocznym raporcie ITwiz Best100 2020 S&T zajęło trzecią pozycję wśród firm o największej sprzedaży dla administracji publicznej.

Źródło:

Jak wybrać system ERP?

W dzisiejszych czasach niemal każda organizacja wykorzystuje jakiś rodzaj oprogramowania komputerowego, które w mniejszym lub większym stopniu (w zależności od posiadanych funkcji) ułatwia codzienne funkcjonowanie firmy i jej pracowników.

Źródło:

Kontynuacja współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego

Wiosną podpisaliśmy nową umowę na dalszy rozwój portalu internetowego dla klientów UDT. Kontrakt obejmuje także świadczenie opieki utrzymaniowo-serwisowej i hosting w okresie 36 miesięcy. Zespół S&T przeprowadzi również audyt bezpieczeństwa i dostępności według standardu WCAG 2.0.

Źródło:

S&T jednym z najlepszych partnerów CLICO w 2020 r.

Podczas uroczystego spotkania zespół S&T otrzymał wyróżnienie jako III najlepszy partner handlowy firmy CLICO w 2020 r.

Źródło:

S&T i OpenText zacieśniają współpracę

Do grona strategicznych partnerów S&T dołącza OpenText – światowy lider rozwiązań klasy ECM przeznaczonych do zarządzania dokumentami i treścią w ramach procesów biznesowych.

Źródło:

S&T zaangażowane w projekt zwiększający poziom bezpieczeństwa na polskiej kolei

S&T wygrało 23-milionowy przetarg dla UTK. W ramach kontraktu powstanie nowy, elektroniczny rejestr maszynistów centralnie zarządzany przez Urząd Transportu Kolejowego.

Źródło:

Dzień Windowsa

Jaki jest najpopularniejszy system operacyjny na świecie? Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, a ewentualne dyskusje na ten temat zakończy fakt, że w kalendarzu umieszczone zostało jego święto.

Źródło:

Kolejny wzrost ilości zamówień w Grupie S&T

Jeden z największych na świecie międzynarodowych holdingów technologicznych – S&T AG w drugim kwartale 2021 r. ponownie notuje wysoki wolumen zamówień, które po raz kolejny przewyższa zaplanowane na ten okres przychody.

Źródło:

Europa w chmurach: firmy produkcyjne liderami adopcji cloudu

Według danych Eurostatu ponad jedna trzecia firm z krajów Unii Europejskiej korzysta już z usług przetwarzania w chmurze, a w latach 2018–2020 jej wykorzystanie wzrosło w regionie o ponad 10 proc.

Źródło: BrandsIT.pl

Aircom wchodzi w chmurę z Infor

Aircom Automotive, dostawca z branży motoryzacyjnej, wybrał rozwiązanie Infor CloudSuite Automotive, działające w oparciu o Amazon Web Services. Wdrożenie systemu realizuje firma Merino Consulting Service BV – międzynarodowy partner implementujący rozwiązania Infor oraz wspierająca ją w Polsce firma S&T, partner Infor w Polsce.

Źródło:

S&T liderem wdrożeń SAP S/4HANA Cloud

Spółka S&T AG po raz drugi otrzymała prestiżową nagrodę Partnera Roku przyznawaną przez SAP w kategorii SAP S/4HANA Cloud, a S&T w Polsce uzyskało autoryzację RISE with S/4HANA Cloud Private Edition.

Źródło:

Dzień Informatyka 2021

Nie ma wątpliwości, że informatyka, internet oraz branża technologiczna to obecnie najprężniej rozwijający się sektor. W związku z tym nie dziwi, że w kalendarzu pojawił się specjalny Dzień Informatyka.

Źródło:

SAMBA XL zakończona sukcesem! Wzięło w niej udział 350 ekspertów z 70 firm

Kolejna edycja Konferencji Użytkowników Infor LN/Baan SAMBA zakończyła się sukcesem! Wzięło w niej udział prawie 300 ekspertów z 70 firm.

Źródło:

Certyfikacja S&T w obszarze Customer Experience rozwiązań Cisco

Znaczna część użytkowników produktów Cisco nie wykorzystuje w pełni ich całego potencjału. Powodów jest wiele – brak czasu, brak wiedzy, nieodpowiednie dobranie rozwiązania.

Źródło:

S&T Tytanowym Partnerem Dell Technologies

W 2021 r. firma S&T uzyskała tytuł Dell Titanium Solutions Provider i tym samym dołączyła do elitarnego grona firm z najwyższym poziomem partnerskim firmy Dell Technologies.

Źródło:

S&T kolejny rok złotym partnerem Cisco

Najwyższy poziom partnerstwa Cisco Gold Integrator potwierdza wysoki poziom kompetencji S&T oraz duże doświadczenie integratora we wdrażaniu rozwiązań firmy Cisco.

Źródło:

S&T dostosuje najnowsze wersje oprogramowania Infor do wymogów polskiego rynku

Trzeci największy dostawca oprogramowania biznesowego na świecie przedłużył z S&T umowę lokalizacyjną. S&T będzie odpowiadać za aktualizację polskiej lokalizacji systemów Infor LN w latach 2021–2024 r.

Źródło:

Jakie korzyści niesie ze sobą wdrożenie systemu ERP?

Pandemia pokazała bezwzględnie, że najważniejszą kompetencją, która decyduje o konkurencyjności przedsiębiorstwa jest zdolność do szybkiego odpowiadania na zmienność otoczenia.

Źródło:

Bezpieczne przechowywanie i udostępnianie danych

W dobie pracy w rozproszonym środowisku ochrona przed utratą zamówień klientów, opóźnieniami w produkcji czy przestojem pracy w firmie stają się kluczowe dla utrzymania ciągłości biznesu.

Źródło:

Światowy Dzień Backupu

Statystyki wskazują, że każdego roku około 60 tysięcy komputerów ulega awariom, których nawet najbardziej doświadczeni informatycy nie są w stanie odwrócić.

Źródło:

Polska Agencja Atomistyki modernizuje system do monitorowania poziomu radiacji

Firma S&T wygrała blisko dwumilionowy przetarg na wdrożenie oprogramowania oraz narzędzia do analizy i raportowania dla Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych.

Źródło:

S&T uruchomi oprogramowanie dla stacji pomiarowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Nowa umowa obejmie projekt, budowę, wdrożenie oraz utrzymanie i rozwój oprogramowania. To czwarty duży projekt S&T dla UKE, po systemie wspomagającym proces wydawania pozwoleń radiowych P-WID, Platformie Usług Elektronicznych i Punkcie Informacji ds. Telekomunikacji.

Źródło:

S&T wśród najlepszych partnerów Infor w regionie

Przyznany tytuł Top Performer Partner firmy Infor w Europie Wschodniej za 2020 r. potwierdza, że S&T jest ważną częścią międzynarodowej sieci partnerskiej firmy Infor.

Źródło:

System obiegu faktur zakupowych dla Sanok Rubber Company

Zespół S&T dostarczył licencje i rozpoczął wdrożenie obiegu faktur zakupowych w systemie SAP. Zaprojektowane rozwiązanie wykorzystywać będzie technologię OpenText i Fiori.

Źródło:

Zarządzany przez S&T system e-zdrowie zarejestrował już ponad 450 mln e-recept

Panująca pandemia wymaga szybkości działania i skuteczności od wszystkich – w tym od sektora publicznego. Nowa rzeczywistość pokazuje, jak istotną rolę odgrywa w tym obszarze cyfryzacja.

Źródło:

S&T firmą z największą liczbą zaawansowanych kompetencji VMware

S&T jest jedynym w Polsce integratorem, który potwierdził najwyższy poziom kompetencji w zakresie rozwiązań Data Center Virtualization, Cloud Management and Automation oraz Digital Workspace.

Źródło:

Wady i zalety systemów klasy ERP

Zintegrowane systemy klasy ERP mogą przynieść każdej organizacji zarówno wiele korzyści jak i ograniczeń, jeśli nie zostaną dobrze wdrożone.

Źródło:

Jakie korzyści niesie ze sobą wdrożenie systemu ERP?

Pandemia pokazała bezwzględnie, że najważniejszą kompetencją, która decyduje o konkurencyjności przedsiębiorstwa jest zdolność do szybkiego odpowiadania na zmienność otoczenia.

Źródło:

Procesy biznesowe w cyfrowej rzeczywistości

Konsekwencje epidemii stanowią wyzwanie dla modeli operacyjnych i biznesowych wielu firm. Pojawiają się liczne pytania – rozpoczynając od tego, w jaki sposób pracują pracownicy, a kończąc na tym, jak zmieniają się zachowania konsumentów.

Źródło:

S&T wesprze rozbudowę i modernizację Krajowego Rejestru Nowotworów

Ruszyła budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analiz danych e-KRN+. S&T zintegruje prowadzony od blisko 70 lat rejestr medyczny z największymi systemami centralnymi oraz z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne.

Źródło: IT w Administracji

Nowy patent na patenty

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wdrożył Platformę Usług Elektronicznych. To świetna informacja dla przedsiębiorców, rzeczników patentowych oraz wszystkich podmiotów korzystających z ochrony własności przemysłowej.

Źródło: CRN.pl

Przetarg na serwis w Prokuraturze Krajowej za 7 mln zł

Prokuratura zadba o właściwą ochronę. Potrzebuje wykonawcy usług serwisu swojego systemu bezpieczeństwa, opartego na rozwiązaniach Cisco.

Źródło:

S&T złotym partnerem SAP!

Zespół S&T wdraża na polskim rynku rozwiązania oparte o technologię SAP. Firma jako certyfikowany partner serwisowy realizuje także najbardziej zaawansowane projekty z zakresu wsparcia aplikacyjnego SAP.

Źródło:

S&T z tytułem Partner Roku Cisco w kategorii Data Center

Zespół S&T nagrodzony za wkład w promowanie najnowocześniejszych platform Data Center na polskim rynku.

Źródło:

S&T podpisało nową umowę ramową na rozwój systemu e-zdrowie

W ramach nowego kontraktu z Centrum e-Zdrowia S&T odpowiadać będzie za wytwarzanie oprogramowania, świadczenie usług autoryzacji oraz wsparcie serwisowe i aplikacyjne.

Źródło:

Partnerstwo z S&T pozytywnie ocenione przez Fortinet i Huawei

W listopadzie firma S&T została uhonorowana dwiema nagrodami za wyróżniającą się współpracę i wkład w rozwój sprzedaży na rynku rozwiązań IT.

Źródło:

Strategie cyberbezpieczeństwa – jakie czynniki będą miały na nie wpływ?

Przyspieszenie cyfryzacji i wzrost popularności pracy zdalnej spowodowały szereg zjawisk, które będą szczególnie ważne dla bezpieczeństwa cybernetycznego administracji publicznej.

Źródło:

S&T wdroży zaawansowany system do planowania finansowego w BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego powierzył S&T zaimplementowanie oprogramowania IBM Planning Analytics.

Źródło:

S&T już ósmy raz wsparło akcję Szlachetna Paczka

Dzięki zaangażowaniu blisko 50 pracowników naszej firmy w tym roku udało nam się uzbierać rekordową sumę, która pozwoliła nam na zakup wszystkich potrzebnych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, urządzeń do rehabilitacji, ubrań oraz środków czystości, żywności i zabawek.

Źródło:

Transformacja cyfrowa musi być przede wszystkim bezpieczna

Doświadczyliśmy niespodziewanego przyspieszenia procesu transformacji cyfrowej. Jakie standardy bezpieczeństwa powinny rządzić tym zjawiskiem?

Źródło:

Cyberbezpieczeństwo w dobie pandemii

Przyspieszona transformacja na skutek pandemii koronawirusa i związany z nią kryzys jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym.

Źródło:

Dwa projekty realizowane przez S&T na rzecz Centrum e-Zdrowia nagrodzone

Internetowe Konto Pacjenta wyróżnione tytułem „Skrzydła IT w Administracji” w kategorii „Narzędzia do komunikacji z obywatelami”. eRecepta z nagrodą specjalną Ministerstwa Cyfryzacji.

Źródło:

XXXIX SAMBA, czyli wymiana praktycznych doświadczeń i wirtualny networking

Każdy chyba menedżer zna to uczucie: „najlepiej / najszybciej / najdokładniej* zrobię to sam(a) (*niepotrzebne skreślić)”. Dlaczego więc nie zrobiliśmy w ten sposób XXXIX SAMBY?

Źródło:

Sektor publiczny potrzebuje IT w modelu usługowym

Negatywny wpływ pandemii na gospodarkę oprócz bezpośrednich skutków takich jak recesja, czy zmiany w systemach łańcuchów dostaw i produkcji nie oszczędził również sektora publicznego.

Źródło:

Zasoby IT: nie musisz inwestować, by rozwijać firmę

Kryzys COVID-19 wciąż budzi wiele obaw wśród menedżerów. Jednym z ważniejszych zadań było (i wciąż jest) – zapewnienie efektywności organizacji, które nowa rzeczywistość zmusiła do przejścia na pracę zdalną.

Źródło:

Nowa struktura JPK V7M dla systemu SAP w aplikacji S&T

Od 1 października 2020 r. wszystkich podatników VAT obowiązuje nowy Jednolity Plik Kontrolny – JPK V7. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, S&T rozbudowało swoje autorskie rozwiązanie „Kreator JPK dla SAP” o strukturę JPK V7M.

Źródło:

Zmiana modelu pracy wymaga zmiany w konsumpcji IT

Masowe i długotrwałe przejście na pracę zdalną to jedna z tych konsekwencji epidemii koronawirusa, która wywarła największe piętno na rzeczywistości biznesowej.

Źródło:

Home office, a efektywność pracy. Czy istnieją narzędzia, które pozwolą nam ją mierzyć?

Mierzenie efektywności pracy zdalnej to wyzwanie przed którym stajemy nie tylko na poziomie technologicznym, ale przede wszystkim ustawodawczym.

Źródło:

Jak zarządzać urządzeniami końcowymi w erze „zero trust security”?

Praca w rozproszonym środowisku, a także coraz częstsze przechowywanie danych poza korporacyjnymi centrami danych narażają użytkowników i organizacje na ataki cybernetyczne zarówno z zewnątrz, jaki wewnątrz sieci.

Źródło: ITwiz.pl

Blisko 90 proc. Polaków chce pozostać na home office, ale efektywność pracy w tym modelu spada

Praca zdalna może być równie wydajna, jak ta świadczona w trybie stacjonarnym. Wymaga to jednak wypracowania nowych kompetencji managerskich, odpowiedniego dostosowania procesów i wsparcia ich nowoczesnymi narzędziami IT.

Źródło:

Praca zdalna zostanie z nami na dłużej, czas na systemowe podejście do organizacji

Badanie przeprowadzone przez CIONET, Deloitte i VMware pokazało, że aż 88 proc. firm zamierza zwiększyć możliwości pracy zdalnej na stałe, nawet po zakończeniu pandemii.

Źródło:

Cyfrowe miejsce pracy – jak zbudować profesjonalny scenariusz wdrożenia?

Stworzenie cyfrowej organizacji wymaga wielopoziomowej współpracy. Pierwszym etapem jest nakreślenie dokładnego scenariusza wdrożenia.

Źródło:

Helpdesk IT w cyfrowym miejscu pracy. Dlaczego jest tak ważny?

Wydolność i sprawne działanie narzędzi informatycznych to kluczowe kwestie w funkcjonowaniu cyfrowej organizacji – odpowiednio dobrany zakres wsparcia to realne korzyści, wpływające na efektywność pracy i procesów.

Źródło:

S&T wspiera cyberbezpieczeństwo w Ministerstwie Finansów

Firma S&T zrealizuje kontrakt o wartości blisko 20 mln zł na dostawę i wdrożenie Centralnego Systemu Zarządzania i urządzeń bezpieczeństwa sieci WAN dla jednostek organizacyjnych resortu finansów.

Źródło:

Modele finansowania infrastruktury i zasobów. Praca zdalna w ujęciu kosztowym

Wybór modelu finansowania IT w przedsiębiorstwie to istotny element, który może odegrać znaczącą rolę w realizacji cyfrowej transformacji organizacji.

Źródło:

Kompetencje wdrożeniowe zespołu sieciowego docenione przez Splunk

S&T podnosi poziom w programie partnerskim firmy Splunk i uzyskuje tytuł Premier Authorized Reseller.

Źródło:

S&T poprowadzi proces digitalizacji Prokuratury Krajowej

Kolejny organ administracji publicznej zaufał S&T i powierzył jej zadanie przeprowadzenia cyfryzacji swoich procedur. Na zlecenie Prokuratury Krajowej S&T zrealizuje wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych.

Źródło: ITwiz.pl

Rozwiązania S&T sprawdziły się w czasie pandemii

W czasie pandemii szczególnie ważne jest utrzymanie ciągłości funkcjonowania organów administracji publicznej. Dzięki licznym wdrożeniom, które S&T przeprowadziło dla instytucji państwowych, mogą one sprawnie funkcjonować w nowej pandemicznej rzeczywistości.

Źródło:

E-administracja: czas na przygotowania jest teraz

Z powodu lockdownu wiele urzędów i instytucji zostało zmuszonych do zawieszenia lub znaczącego zminimalizowania swojej działalności. Jako czwarty dostawca usług IT dla administracji w Polsce wg rankingu Computerworld widzimy, że podmioty, które zdecydowały się na transformację cyfrową, zachowały ciągłość działania.

Źródło:

Nowe e-usługi w Urzędzie Patentowym

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP) zbudowana od podstaw przez zespół programistów S&T to kolejny krok w obszarze informatyzacji administracji publicznej.

Źródło:

Platforma eUDT sprawdziła się w czasie największych obostrzeń

W czasie pandemii UDT przeprowadził kilkaset tysięcy badań urządzeń technicznych. Było to możliwe m.in dzięki wdrożonej przez S&T platformie elektronicznej współpracy z klientami – eUDT, w której zarejestrowanych jest już ponad pół miliona urządzeń.

Źródło:

Tarcza antykryzysowa 4.0: najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych

W związku z wprowadzeniem w życie kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej przedsiębiorców i zamawiających czekają dalsze zmiany. Przyjrzeliśmy się najważniejszym z nich.

Źródło:

Tablety S&T dla szkół

Po przeniesieniu całej polskiej edukacji do sieci okazało się, że dostęp do odpowiednio skonfigurowanego sprzętu i oprogramowania jest zupełnie kluczowy dla płynnego procesu nauczania. I nie da się tego zrobić bez odpowiednich narzędzi informatycznych. Zobaczcie jak poradzono sobie z tym wyzwaniem w Chorwacji.

Źródło:

93 proc. ankietowanych przez nas Klientów poleciłoby usługi S&T

Jak wynika z badania satysfakcji, które zostało przeprowadzone w kwietniu br., zdecydowana większość klientów biorących udział w badaniu pozytywnie ocenia współpracę z S&T i rekomendowałaby nasze usługi innym firmom.

Źródło:

Nowe rozwiązanie SmartCheckout dla sektora retail w ofercie S&T

S&T nawiązało współpracę z firmą Xhockware w zakresie wdrażania nowych rozwiązań SmartCheckout, YouBeep i Self-Services Solution, które pomagają zapewnić bezpieczne alternatywy dla tradycyjnych zakupów.

Źródło:

Zespół S&T wspiera Ministerstwo Zdrowia

W czerwcu programiści S&T dołączyli do zespołów wspierających budowę Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, platformy do udostępniania cyfrowych zasobów rejestrów medycznych, a także systemu do obsługi działań związanych z transplantacjami.

Źródło: WNP.PL

Cyfryzacja w UP: polskie wynalazki stały się bardziej online

Blisko 3 tysiące wniosków o ochronę własności intelektualnej złożono w Urzędzie Patentowym RP drogą elektroniczną w okresie od lutego do maja. Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych w lutym br. składany jest już co trzeci wniosek.

Źródło:

Nowy globalny projekt w portfolio S&T

W czerwcu rozpoczął się nowy projekt wsparcia IT realizowany na rzecz jednostek Alstom w Polsce, serwisujących pociągi Pendolino oraz produkujących pociągi regionalne i składy metra. 

Źródło:

Wszystko o wdrożeniach S&T dla sektora publicznego w Polsce

Kluczem do postępującej modernizacji i optymalizacji działań administracji publicznej jest jej cyfryzacja. S&T uruchomiło serwis poświęcony dobrym praktykom we wdrożeniach projektów cyfryzacyjnych kategorii e-government.

Źródło:

Jak zapewnić ciągłość świadczenia usług obywatelom w warunkach społecznej izolacji?

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19, kontakt człowiek-człowiek został uznany przez WHO za podstawowy czynnik rozprzestrzeniania się patogenu.

Źródło:

Nowy Raport Grupy S&T opublikowany

Grupa S&T opublikowała coroczny raport dotyczący kondycji biznesowej spółki. Został przygotowany z myślą o podsumowaniu osiągnięć roku 2019 i zaprezentowaniu prognoz na lata nadchodzące.

Źródło:

Wyniki finansowe za 2019 rok grupy technologicznej S&T AG

Grupa S&T AG, do której należą spółki działające na polskim rynku: S&T Poland i S&T Services, w 2019 r. odnotowała 13 proc. wzrost sprzedaży do poziomu 1 122,9 mln EUR w stosunku do roku poprzedniego.

Źródło: ITwiz.pl

Epidemia pozytywnie zweryfikowała zasadność wdrożenia e-recepty

Od 8 stycznia w Rządowym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zarejestrowano już 200 milionów e-recept. Wg ekspertów epidemia COVID-19 pozytywnie zweryfikowała zasadność rozwiązania i wskazała na ważną rolę cyfryzacji w działaniu sektora publicznego.

Źródło:

Doświadczenie w cyfryzacji administracji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Zintegrowane systemy wymiany informacji, zarządzania zasobami czy rozbudowa infrastruktury IT to tylko nieliczne przykłady rozwiązań wdrażanych przez S&T. Zapraszamy do zapoznania się z przykładami realizacji Grupy S&T dla administracji centralnej.

Źródło:

Cyfryzacja odegra kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw utilities

Skala wyzwań o charakterze gospodarczym i społecznym spowodowana przez wybuch globalnej epidemii znacznie uwypukliła potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej w branży utilities.

Źródło:

Po co firmie strategia bezpieczeństwa?

Wielu przedsiębiorców zgodnie uznaje, że bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności prowadzonych przez nich firm.

Źródło:

Kolejny audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania zakończyliśmy z sukcesem

Pod koniec kwietnia w obu spółach S&T w Polsce, zostały przeprowadzone audyty ponownej certyfikacji Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ZSZ).

Źródło: Puls Biznesu

GITD podpisał umowę z budżetem 63 mln zł ośmioma spółkami

Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego z ośmioma spółkami informatycznymi podpisał umowę ramową na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.

Źródło: CRN.pl

120 mln zł na P1. Na informatyzację ochrony zdrowia pójdą nowe środki.

Dodatkowe 120 mln zł zostanie przeznaczone na Projekt P1, czyli budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Wykonawcami wybrano konsorcja spółek S&T Poland, S&T Services i EC2 (cz. 1), oraz Pentacomp i JWA

Źródło: infoWire.pl

Epidemia koronawirusa: jak najlepiej uodpornić państwo?

Obok zagrożenia biologicznego, jakie niesie COVID-19, cieniem na funkcjonowaniu społeczeństwa kładzie się długotrwała izolacja, nieunikniony kryzys ekonomiczny oraz częściowy paraliż działalności administracji publicznej.

Źródło: Portal Samorządowy

Cyfryzacja administracji publicznej. Jak wypada Polska?

Epidemia COVID-19 spowodowała znaczne ograniczenie funkcjonowania administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i samorządowej. Załatwianie wielu spraw jest obecnie przeniesione do internetu. Według ekspertów z firmy S&T…

Źródło:

Webinair: VMware w nowej odsłonie

Podczas spotkania w wersji online eksperci S&T i VMware zaprezentowali nowości jakie pojawiły się w vSphere oraz vSAN 7.0, a także VCF 4.0.

Źródło:

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na administrację publiczną w Polsce?

Zwalczenie epidemii koronawirusa wiąże się z ograniczeniami bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Jak to wpływa na tryb procedowania spraw w urzędach państwowych? Jakie skutki w tym obszarze możemy zaobserwować?

Źródło:

Zakup oprogramowania i infrastruktury IT w ramach specustawy dot. COVID-19

Epidemia koronawirusa spowodowała znaczne zmiany w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19, zwłaszcza gospodarczym, przyjęte zostały przepisy, które mają pomóc prywatnym przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym.

Źródło:

Działalność S&T w kontekście pandemii COVID-19

Jesteśmy gotowi do wypełnienia wszystkich podjętych wcześniej zobowiązań biznesowych. Ze swojej strony oferujemy także dodatkową pomoc i wsparcie w zakresie rozwiązywania pojawiających się trudności w obszarze IT.

Źródło:

Rozwiązania IT w firmach produkcyjnych – inwestycja w przyszłość

Inwestowanie w branżę produkcyjną to działanie nie tylko opłacalne, lecz także niezbędne, by móc utrzymać pozycję na rynku, a także korzystać z możliwości zapewniających bezpieczne i efektywne wykorzystanie posiadanych danych.

Źródło:

Targi Euroshop 2020 w Düsseldorfie. Cyfryzacja w branży retail

Cyfryzacja to słowo klucz, który ma otworzyć wszystkie drzwi przed branżą retail. Taki główny wniosek płynie z zakończonych 10 dni temu światowych targów handlu detalicznego EuroShop 2020.

Źródło:

S&T na VI Konferencji Zarządzania Przedsiębiorstwem WOD-KAN

S&T po raz kolejny znalazło się na liście prelegentów Konferencji Zarządzania Przedsiębiorstwem WOD-KAN w Szczyrku skierowanej do przedstawicieli branży wodno-kanalizacyjnej.

Źródło:

Obsługujemy jeden z 5 największych stadionów w Polsce!

Firma S&T zakończyła główny etap wdrożenia zintegrowanego systemu POS (Point Of Sales) na Stadionie Poznań.  W sobotę, 8 lutego odbył się pierwszy mecz, podczas którego kibice korzystający ze stadionowej strefy gastronomicznej zostali obsłużeni przy pomocy nowego rozwiązania informatycznego.

Źródło:

Sprzęt dla Centrum Informatyki Resortu Finansów dostarczony

W ramach umowy z Centrum Informatyki Ministerstwa Finansów S&T dostarczyło infrastrukturę IT za ponad 2 mln zł brutto.

Źródło:

Świąteczna pomoc i impuls do zmiany

W tym roku ponad 40 pracowników S&T zaangażowało się w akcję. Zebraliśmy 3,5 tyś zł! Za tę kwotę kupiliśmy łóżko dla trójki dzieci, chemię, produkty spożywcze, odzież w tym także buty.

Źródło:

Max Premium Burgers przy wsparciu S&T otwiera nowe lokale

W styczniu sieć restauracji Max Premium Burger przy wsparciu technicznym S&T otworzyła w Warszawie dwie nowe restauracje – w Złotych Tarasach i na terenie Centrum Handlowego Arkadia.

Źródło:

S&T zaopiekuje się serwerownią Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

S&T wygrało przetarg na administrowanie i utrzymanie serwerowni MRPiPS. Łączna wartość zamówienia wynosi 2,92 mln zł. Spółka okazała się najlepsza spośród sześciu firm technologicznych, starających się o zawarcie kontraktu.

Źródło:

11 tysięcy kilometrów w ramach akcji Rowerem do Pracy!

Pracownicy krakowskiego oddziału S&T wzięli udział w inicjatywie „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca… i tak w kółko”. Łącznie w ramach akcji udało im się przejechać na rowerach ponad 11 tys. km.

Źródło:

Jak rozsądnie inwestować w bezpieczeństwo w IT?

Z raportu „Dojrzałość technologiczna polskich firm” wynika, że na liście priorytetów inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw w latach 2020-2021 znajdują się  kwestie bezpieczeństwa oraz analityki danych.

Źródło:

Intensywny rozwój kompetencji S&T w zakresie bezpieczeństwa sieciowego

Rok 2019 upłynął w S&T pod znakiem poszerzania kompetencji technicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Firma zrealizowała kilka znaczących kontraktów w obszarze bezpieczeństwa sieciowego.

Źródło:

Inwestycje w IT – co planują polskie przedsiębiorstwa w 2020 roku?

Z raportu „Dojrzałość technologiczna polskich firm”, wydanego przez S&T, HPE i Infor wynika, że polskie przedsiębiorstwa w latach 2020-2021 będą inwestować przede wszystkim w informatyzację procesów logistycznych i obsługę realizacji sprzedaży.

Źródło:

Stadion w Poznaniu powierza instalację systemu gastronomicznego S&T

Operator Stadionu w Poznaniu spółka „Marcelin Management” Sp. z o.o. nawiązała współpracę z firmą S&T, która jako główny dystrybutor systemów Zucchetti w Polsce dostarczy sprzęt i zintegrowany system sprzedaży gastronomicznej dla obiektu.

Źródło:

Kolejna uczelnia wyższa powierza opiekę serwisową S&T

S&T i Uniwersytet Śląski podpisały umowę na dostawę wsparcia serwisowego SAP Enterprise Support. Kontrakt obejmuje okres od 01.11.2019 do 31.10.2020

Źródło:

S&T wraca do utrzymywania systemu viaTOLL

S&T i Główny Inspektorat Transportu Drogowego zawarły umowę, w ramach której S&T świadczyć będzie usługę utrzymania wybranych elementów elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL. Kontrakt podpisano na 12 miesięcy.

Źródło:

S&T wchodzi w rok 2020 z kolejnym złotym partnerstwem

S&T współpracuje z kluczowymi dostawcami technologii na rynku. W naszym zespole znaleźć można specjalistów, którzy posiadają kompetencje w bardzo różnych obszarach.

Źródło:

S&T zbadało dojrzałość technologiczną polskich firm

Raport Dojrzałość Technologiczna Polskich Firm jest próbą przyjrzenia się rodzimemu środowisku biznesowemu przez pryzmat zaawansowania digitalizacji procesów, gotowości do ich przeprowadzenia czy planów inwestycyjnych. 

Źródło:

Spotkania Techniczne z platformą Splunk Enterprise

Podczas całodniowego szkolenia nasi eksperci pokazywali skuteczne możliwości wykrywania i reagowania na ataki wewnętrzne i zewnętrzne za pomocą platformy Splunk Enterprise.

Źródło:

Skuteczne projekty w centrum zainteresowania

7-8 listopada w Warszawie odbyła się XXII Konferencja IPMA Polska, poświęcona zarządzaniu projektami i wyzwaniom, które niesie ze sobą ewolucja technologii.

Źródło:

Spotkania Techniczne w S&T

Kolejne warsztaty w ramach Spotkań Technicznych w S&T już za nami. Podczas całodniowego szkolenia nasi eksperci pokazywali skuteczne możliwości wykrywania i reagowania na ataki wewnętrzne i zewnętrzne za pomocą platformy Splunk Enterprise.

Źródło:

Wyróżnienie w kategorii zintegrowane systemy zarządzania

Przyznane wyróżnienie potwierdza dojrzałość oraz właściwe funkcjonowanie i doskonalenie naszego zintegrowanego systemu zarządzania, a także bardzo dobrą współpracę z jednostką certyfikującą.

Źródło:

XXXVII SAMBA już za nami

14-15 października w biurze S&T w Krakowie odbyła się XXXVII SAMBA – Konferencja Użytkowników Infor LN/BAAN.

Źródło:

Czy da się wdrożyć system ERP szybko i bez ryzyka?

Długoletnia, niekończąca się droga pełna przeszkód, na której każdy zakręt da się pokonać tylko przy pomocy worka pieniędzy: tak w większości przypadków kojarzy się proces wdrożenia oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

Źródło:

Spotkajmy się na SAP Utilities Day – PowerStorm 2019

S&T po raz kolejny partnerem SAP Utilities Day – PowerStorm 2019. Zapraszamy do Krakowa 22 października 2019.

Źródło:

XXXVII SAMBA: Integrujmy się z naszymi Klientami!

14-15 października odbędzie się XXXVII SAMBA – Konferencja Użytkowników Infor LN/BAAN.

Źródło:

GUS WYBRAŁ S&T

S&T po raz kolejny udowodniło, że jest wiodącym dostawcą usług IT dla sektora publicznego w Polsce.

Źródło:

Umowa na wsparcie SAP z PKP Cargo

Spółki PKP Cargo i S&T zawarły umowę w zakresie świadczenia usług SAP Enterprise Support dla modułów SAP ERP na okres 12 miesięcy.

Źródło:

S&T jeszcze silniejsze w consultingu IT

S&T na drugim miejscu wśród największych firm informatycznych świadczących usługi doradcze w Polsce.

Źródło:

Wakacyjny konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Znamy już zwycięzcę wakacyjnego konkursu fotograficznego zorganizowanego przez S&T.

Źródło:

S&T po raz kolejny na konferencji SAP NOW

Eksperci S&T reprezntowali naszą firmę na konferencji SAP NOW „Becoming an Intelligent Enterprise”, odbywającej się między 11 a 12 września w Sopocie.

Źródło:

S&T w Polsce 4. firmą o największej sprzedaży do sektora transportu

Spółka S&T w Polsce zajęła czwarte miejsce w kategorii sprzedaży do sektora transportu, logistyki i spedycji. Największy wzrost w stosunku do roku poprzedniego firma zanotowała w zysku brutto (73 proc.) i sprzedaży oprogramowania (37 proc.).

Źródło:

Pierwsze kursy kodowania dla dzieci pracowników S&T

Z sukcesem udało się nam zakończyć pierwszą zorganizowaną przez S&T Akademię Programowania dla dzieci!

Źródło:

Umowa serwisowa z CBA przedłużona o kolejne 3 lata!

S&T podpisało umowę na usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie konsultantów w zakresie wdrożonego w CBA systemu ERP. Kontrakt obejmuje także dostawę licencji systemu SAP.

Źródło:

Kolejne 3 lata S&T będzie świadczyć usługę serwisową SAP w CBA!

S&T podpisało umowę na usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie […]

Źródło:

Kolejny projekt w obszarze BI zrealizowany przez zespół S&T

Zakończyła się właśnie (trwająca 20 tygodni) budowa kokpitów menedżerskich dla spółki PERN, zrealizowanej w ramach umowy ramowej na rozwój i utrzymanie systemu SAP.

Źródło:

S&T potwierdza swoje kompetencje w obszarze rozwiązań Hitachi Vantara

S&T po raz trzeci została uhonorowana tytułem najlepszej w Polsce firmy serwisowej Hitachi Vantara.

Źródło:

XXXVI SAMBA: Między Ziemią a Chmurą z S&T

12-13 czerwca 2019 r. na Zamku w Baranowie Sandomierskim i […]

Źródło:

Nowe standardy wsparcia IT w grupie ATALIAN wdrożone

S&T z sukcesem zakończyło projekt modernizacji informatycznej w polskich oddziałach holdingu ATALIAN. W ramach podpisanego wiosną kontraktu serwisanci S&T objęli swoją opieką ponad 400 lokalnych pracowników koncernu.

Źródło:

Czym się kierować przy wyborze systemu BI?

Systemy Business Intelligence (BI) są istotnym wsparciem w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki nim, możliwa jest integracja danych z różnych systemów informatycznych i zachowanie kontroli nad procesami zachodzącymi w obrębie firmy.

Źródło:

Między Ziemią a Chmurą z S&T

XXXVI SAMBA – Konferencja Użytkowników Infor LN/BAAN, czyli największe wydarzenie polskiej społeczności Klientów S&T i Infor.

Źródło:

XXXVI SAMBA – Konferencja dla użytkowników Infor LN/BAAN

Program konferencji obejmuje warsztaty, wykłady, panele dyskusyjne, indywidualne konsultacje, a także wizytę studyjną u jednego z naszych Klientów.

Źródło:

ZUS powierza obsługę serwisową systemu klasy ERP firmie S&T

S&T i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały kontrakt, w ramach którego integrator będzie świadczyć usługi opieki serwisowej na oprogramowanie SAP ERP wspierające funkcjonowanie Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu.

Źródło:

Jakie parametry oferty dostawcy usług serwisowych są najbardziej istotne?

Decydując się na outsourcing procesów IT w firmie, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, które pozwolą nam na rzetelną ocenę dostawcy usług serwisowych. Kluczowe jest odpowiednie przeanalizowanie naszych potrzeb i dobranie optymalnego dla nas modelu współpracy z zewnętrznym podmiotem.

Źródło:

S&T Platynowym partnerem firmy Dell EMC

S&T podnosi status partnerski w programie Dell EMC i uzyskuje tytuł Platynowego Partnera.

Źródło:

S&T wzmacnia swoją pozycję na polskim rynku usług IT

Segment „IT services”, w którym konsolidowane są wyniki spółek S&T w Polsce, wzrósł o 16 proc. i był jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w ramach całego międzynarodowego holdingu.

Źródło:

Innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania majątkiem technicznym

Prezentacja S&T, podczas tegorocznego turne SAP Intelligent Enterprise Truck w Katowicach. Wszystkich przedstawicieli przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych zapraszamy 10 kwietnia o godz. 9.00.

Źródło:

Nagroda za największy wzrost sprzedaży licencji systemów klasy ERP

S&T uhonorowana została nagrodą za największy wzrost sprzedaży licencji SAP na terytorium General Business w 2018 r. Osiągnęliśmy też pod względem wartości sprzedanych licencji jeden z najlepszych wyników na polskim rynku.

Źródło:

Czym jest system CRM?

Aby firma mogła odnosić sukcesy w obszarze sprzedaży, musi posiadać odpowiednie narzędzia. Jednym z nich jest CRM – Customer Relationship Managment, pozwalający na efektywne zarządzanie relacjami z klientami i dostosowywanie działań w taki sposób, aby zapewniać im jak największą satysfakcję ze współpracy z firmą.

Źródło:

S&T partnerem konferencji Cloud Security Summit

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób można uprościć i zabezpieczyć cyfrową transformację firmy związaną z wdrażaniem nowych technologii i migracją do chmury. Zarejestruj się na konferencję już dziś.

Źródło:

S&T nawiązuje nowe partnerstwo technologiczne

Do grona partnerów S&T dołącza firma Ciena, lider dostawców urządzeń sieciowych do transmisji optycznej, ogłosiły nawiązanie współpracy.

Źródło:

Jak skrócić czas tworzenia kopii zapasowej systemu z 75 do 8 godzin?

S&T dysponuje wieloma narzędziami wspierającymi tworzenie profesjonalnych backupów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak skrócić czas tworzenia kopii zapasowej z 75 do 8 godzin? Przeczytaj

Źródło:

S&T Partnerem Konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN

W dniach 20-22 lutego 2019 r., na V Konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN, przedstawiciele S&T opowiedzą o nowych wyzwaniach dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

Źródło:

Czy systemy księgowe są gotowe na E-sprawozdania i JPK-VDEK?

2019 to kolejny rok, w którym czekają nas zmiany prawne związane z informatyzacją rozliczeń finansowych. Wiele z nich będzie wiązało się z modyfikacją procesów w systemach księgowych – są to m.in. e-sprawozdania JPK_VDEK.

Źródło:

Kompetencje wdrożeniowe w obszarze wirtualizacji Data Center potwierdzone!

Osiągnięcie statusu VMware Master Services, potwierdza, że S&T posiada najbardziej doświadczony zespół wdrożeniowy w Polsce, w obszarze projektowania i implementacji technologii VMware oraz produktów uzupełniających.

Źródło:

S&T wspiera technologicznie otwarcie nowej sieci restauracji

S&T zapewni opiekę informatyczną i serwisową nowej restauracji Max Premium Burgers w warszawskim Wilanowie.  To czwarta w tym roku lokalizacja, wchodzącej na polski rynek skandynawskiej sieci szybkiej obsługi.

Źródło:

E-skierowanie – kolejny krok w informatyzacji polskiej ochrony zdrowia

S&T zakończyło kolejny etap prac związanych z budową ogólnopolskiej platformy gromadzenia i udostępniania danych medycznych.

Źródło:

Nieodkryty potencjał w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej

S&T zaprasza na konferencję dla branży Utilities- PowerStorm 2018, którą współorganizujemy z firmą SAP.  Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy wystąpienie „Cyfryzacja jest już i otacza nas.”

Źródło:

S&T jedną z 3 najlepszych firm w obszarze consultingu IT w Polsce

W najnowszym rankingu „Book of Lists 2018/2019”, firma S&T znalazła się wśród trzech największych w Polsce firm informatycznych świadczących usługi doradcze.

Źródło:

GreenFit – adaptacyjna ścieżka wdrożenia systemu klasy ERP

Metodyka GreenFit stworzona przez firmę S&T, dla dużych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają przed nowym systemem wysokie wymagania.

Źródło:

S&T wspiera AWECO Polska Appliance w aktualizacji oprogramowania Infor LN

AWECO Polska Appliance zaktualizowało oprogramowanie Infor LN do najnowszej przy wsparciu S&T.

Źródło:

Master Services Competency Data Center Virtualization dla S&T

S&T Poland jako pierwsza spółka w Polsce uzyskała kompetencję Master Services Competency Data Center Virtualization.

Źródło:

S&T Poland Gold Partner of the 2017

Hitachi Vantara uhonorowało S&T Poland tytułem – Gold Partner of the 2017

Źródło:

Polish Business Extensions dla Infor LN

W produktowym portfolio Inforu pojawiła się nowa pozycja: Polish Business Extensions dla Infor LN. Jest to produkt Inforu, zaprojektowany i zaprogramowany przez S&T w standardach kodowania Infor.

Źródło:

Eksperci S&T zakwalifikowani do programu Cisco Champions

Cisco Champions – to uzupełniający program przeznaczony dla najbardziej utalentowanej kadry zarządzającej oraz menedżerów sprzedaży firm partnerskich.

Źródło:

Przewozy Regionalne wdrożą nowoczesny system ERP

Spółka Przewozy Regionalne podpisała umowę z S&T Services Polska sp. z o.o. na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego ERP „INFOR LN”, przeznaczonego do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.

Źródło:

S&T wśród nagrodzonych DELL EMC Partner Awards 2018!

Podczas dorocznej gali, która  odbyła się 15 marca, producent nagrodził zwycięzców Dell EMC Partner Awards 2018. Nagrodę w imieniu całego zespołu S&T odebrał Tomasz Kaczorowski.

Źródło:

S&T wyróżnione tytułem „Best Partner of The Year”

S&T wyróżnione tytułem „Best Partner of The Year” podczas drugiej edycji ABC Data Technology Trends 2018, unikatowego wydarzenia technologicznego na mapie Polski.

Źródło:

System wspomagania decyzji dla Komendy Głównej PSP

S&T i ABAKUS podpisały z Komendą Główną PSP umowę na budowę Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

Źródło:

Infor przedłużył z S&T umowę lokalizacyjną

Trzeci największy dostawca oprogramowania biznesowego na świecie – przedłużył z S&T umowę lokalizacyjną. Nasza firma będzie odpowiadać za aktualizację Polskiej Lokalizacji systemów Infor LN/BAAN do lutego 2021 r.

Źródło:

Podsumowanie z konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN

Dziękujemy wszystkim za udział w Konferencji Naukowo-Technicznej Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN, która odbyła się w dniach 22-23 lutego 2018 r. w Ustroniu.

Źródło:

PERSPEKTYWY ERP 2018

PERSPEKTYWY ERP 2018 – O tym, co łowca androidów ma wspólnego ze zmianami na rynku systemów ERP opowiada Przemysław Domański, S&T.

Źródło:

S&T zaprasza na IV Konferencję Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN

S&T i SAP zapraszają na IV Konferencję Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN, który odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2018 r. w Ustroniu.

Źródło:

S&T będzie wspierać firmę Sivantos w obszarze finansów/raportowania Infor LN

Sivantos Group nowym użytkownikiem Infor LN/BAAN, wspierany przez S&T w obszarze finansów/raportowania Infor LN.

Źródło:

Urządzenia mobilne dla spółki Przewozy Regionalne

Konsorcjum S&T i TK Telekom dostarczy urządzenia mobilne dla spółki Przewozy Regionalne

Źródło:

Wesołych świąt życzy S&T.

Wesołych świąt życzy S&T.

Źródło:

Zespół S&T po raz kolejny wspiera akcję Szlachetna Paczka

Wspólnie możemy zdziałać wiele dobrego!

Źródło:

II edycja seminarium GIS

S&T zaprasza na seminarium „GIS – Środowisko pracy w nowoczesnym urzędzie”, 5 grudnia 2017 r. Katowice.

Źródło:

System Informacji Przestrzennej dla gmin z województwa dolnośląskiego

Konsorcjum firm S&T i GIAP Sp. z o.o. zwyciężyło w postępowaniu na „Budowę Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”.

Źródło:

S&T zaprasza na XX Konferencję IPMA Polska

S&T zaprasza w dniach 16-17 listopada 2017 r. do Warszawy na XX edycję Konferencji IPMA (International Project Management Association).

Źródło:

S&T na Targach Pracy w Krakowie

S&T na Targach Pracy w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, które odbędą się w dniu 8 listopada 2017 r.

Źródło:

S&T zaprasza na XX Kongres WOD-KAN-EKO w Kielcach

S&T zaprasza jubileuszowy, XX Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO odbędzie się 7-8 listopada 2017 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach.

Źródło:

S&T na konferencji SAP UTILITIES POWERSTORM

Nasi eksperci zapraszają na bezpośrednie spotaknia podczas konferencji SAP UTILITIES POWERSTORM w hotelu Sound Garden w Warszawie.

Źródło:

S&T zaprasza na konferencję Infor Next Polska 2017 w Warszawie

Program spotkania obejmuje kluczowe zagadnienia związane z cyfrową transformacją przemysłu, sztuczną inteligencją oraz innymi przełomowymi technologiami, zmieniającymi środowisko pracy.

Źródło:

TK Telekom i S&T na Targach TRAKO 2017

Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2017 to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce spotkanie branży transportu szynowego i drugie co do wielkości oraz znaczenia targi kolejowe w Europie.

Źródło:

Naszych ekspertów będzie można spotkać podczas IV Europejskiego Kongresu Lean Manufacturing

S&T sponsorem IV Europejskiego Kongresu Lean Manufacturing, który odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 r. w Katowicach.

Źródło:

S&T zaprasza na konferencję SAP UTILITIES POWERSTORM

S&T zaprasza na konferencję SAP UTILITIES POWERSTORM w dniach 25–26 października 2017 r.

Źródło:

Nowa umowa z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi

W dniu 12 września 2017 r. konsorcjum firm S&T Services […]

Źródło:

Zapraszamy na S&T Data Center Day 2017

Zapraszamy na S&T Data Center Day14-15/09/2017 Białobrzegi nad Zalewem Zegrzyńskim. ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Źródło:

S&T brązowym partnerem SAP Technology Forum 2017

S&T brązowym partnerem SAP Technology Forum 2017, które odbędzie się w dniach 12-13 września w Gdyni

Źródło:

Nowa specjalizacja dla S&T Poland

Nowa specjalizacja dla S&T Poland – Clustered Data ONTAP

Źródło:

Poziom informatyzacji oraz potrzeb firm w obszarze zarządzania produkcją

We współpracy z serwisem Decyzje-IT, S&T przeprowadziło badanie poziomu informatyzacji oraz potrzeb przedsiębiorstw w obszarze zarządzania produkcją.

Źródło:

Zapraszamy na S&T Security Day 2017

Zapraszamy na S&T Security Day – 5 października 2017 r., Sobienie Królewskie

Źródło:

Współpraca partnerska S&T i Veeam

S&T Services Polska jest partnerem firmy Veeam na poziomie Silver

Źródło:

Konferencja SAMBA 2017, Międzyzdroje oraz Stargard

W dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Międzyzdrojach i Stargardzie odbyła się XXXII edycja konferencji SAMBA.

Źródło:

System e-usług dla radomskiego Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Radomiu podpisał umowę na wdrożenie usługi wirtualnej administracji z konsorcjum firm Sputnik Software oraz S&T Services Polska.

Źródło:

S&T Partnerem wydarzenia WIL X, czyli X Warsztatów Informatyków Lubuskich.

Konferencja WIL X, czyli X Warsztaty Informatyków Lubuskich, to wydarzenie skierowane przede wszystkim do pracowników administracji publicznej.

Źródło:

SAP Executive Forum 2017

S&T zaprasza na SAP Executive Forum 2017

Źródło:

Konferencja „Nowoczesna firma wodno-kanalizacyjna”

S&T zaprasza na konferencję „Nowoczesna firma wodno-kanalizacyjna”

Źródło:

S&T AG: bardzo udany koniec 2016 r. – w 2018 r. sprzedaż powinna przekroczyć próg miliarda euro

S&T AG: bardzo udany koniec 2016 r. – w 2018 r. sprzedaż powinna przekroczyć próg miliarda euro.

Źródło:

S&T Poland partnerem Platinum w programie Dell EMC Partner Program

S&T Poland partnerem Platinum w programie Dell EMC Partner Program.

Źródło:

S&T wyróżnione tytułem Gazele Biznesu 2017

Nagroda przyznawana jest najszybciej rozwijającym się firmom w Polsce.

Źródło:

BRW i S&T na Targach MEBLE POLSKA 2017

BRW i S&T na Targach MEBLE POLSKA 2017. Zapraszamy na stoisko BRW do zapoznania się z ofertą nowoczesnych systemów multimedialnych dedykowanych dla przedsiębiorstw z branży meblarskiej.

Źródło:

S&T na III Konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN

W dniu 9 lutego 2017 r. w Ustroniu odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN.

Źródło:

RCZSiUT przyjęło ofertę złożoną przez konsorcjum firm z S&T w składzie.

RCZSiUT przyjęło ofertę złożoną przez konsorcjum firm z S&T w składzie.

Źródło:

Publikacja ekspercka S&T – „ERP/PLM IT Systems for the defense industry”

Publikacja ekspercka S&T Services Polska – “ERP/PLM IT Systems for the defense industry” w ósmej edycji rocznika „Investing in Poland”.

Źródło:

S&T na konferencji „Investing in Poland”

S&T na konferencji „Investing in Poland” w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z okazji publikacji ósmej edycji rocznika o tym samym tytule.

Źródło:

S&T nowym właścicielem Kapsch Sp. z o.o.

S&T nowym właścicielem Kapsch Sp. z o.o. W dniu 25 listopada 2016 r. została podpisana umowa o zmianie właściciela polskiej spółki Kapsch Sp. z o.o.

Źródło:

S&T nagrodzona tytułem Cisco “Enterprise Partner of the Year 2016”

Wyróżnienie to zostało przyznane w ramach regionu EMEAR (Europe, Middle East, Africa and Russia) za stosowanie najlepszych praktyk biznesowych we wskazanej kategorii.

Źródło:

S&T na Targach Pracy w Krakowie

S&T zaprasza na Targi Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które odbędą się 9 listopada 2016 r. w Gmachu Głównym Uczelni przy Al. Mickiewicza 30.

Źródło:

S&T zaprasza na XIX Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO 2016

S&T zaprasza na XIX Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO 2016, który odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2016 r. w Gdańsku.

Źródło:

S&T na XIII Międzynarodowym Kongresie Naukowym w Kościelisku

S&T na XIII Międzynarodowym Kongresie Naukowym odbywającym się w dniach 24-27 października 2016 r. w Zakopanem – Kościelisku.

Źródło:

S&T dostarczy sprzęt sieciowy dla UKE

S&T Services Polska wygrała przetarg na dostawę sprzętu sieciowego na potrzeby budowy Portalu Usług Elektronicznych (PUE) dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Źródło:

S&T na Hitachi Information Forum 2016

S&T na Hitachi Information Forum 2016, które odbyło się w klimatycznym budynku warszawskiego Fortu Legionów.

Źródło:

S&T zaprasza na Hitachi Information Forum 2016

S&T zaprasza na Hitachi Information Forum 2016, które odbędzie się w dniu 12 października 2016 r. w Warszawie.

Źródło:

S&T na konferencji Infor Next Polska 2016

W dniu 4 października 2016 r. w warszawskim Hotelu InterContinental odbyła się konferencja Infor Next Polska.

Źródło:

S&T zaprasza na konferencję Infor Next Polska 2016

S&T zaprasza na konferencję Infor Next Polska 2016 która odbędzie się w dniu 4 października bieżącego roku.

Źródło:

Rozpoczynamy współpracę z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A.

S&T Services Polska Sp. z o.o. prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie wdrożenia systemu zarządzania cyklem życia produktu Siemens Teamcenter w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce.

Źródło:

Wyróżnienie „Innovative Project” dla S&T

Wyróżnienie „Innovative Project” dla S&T Services Polska podczas uroczystej gali z okazji inauguracji 21. wydania rocznika „Book of Lists 2016/2017”.

Źródło:

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE 3241H dla S&T

Certyfikat identyfikuje S&T w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS (NATO Codification System) oraz w bazie NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics) i umożliwia dostarczanie rozwiązań na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wojsk państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Źródło:

Platforma Usług Elektronicznych dla UKE

Analiza modułu zarządzania PUE już gotowa. Obecnie prowadzimy prace implementacyjne.

Źródło:

Już dziś przygotuj swój system SAP do e-kontroli podatkowej z S&T!

W dniu 1 lipca 2016 r. weszły w życie regulacje prawne wprowadzające obowiązek przekazywania danych na żądanie organu podatkowego w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Źródło:

S&T przygotuje Platformę Usług Elektronicznych dla UKE

S&T Services Polska przygotuje „Platformę Usług Elektronicznych” dla UKE.

Źródło:

Konferencja SAMBA 2016

Konferencja SAMBA 2016 – Kielce oraz Skarżysko Kamienna

Źródło:

S&T wspiera studio sportowe Telewizji Polsat na Euro 2016

S&T dostarczyła i zainstalowała ścianę wizyjną na potrzeby studia sportowego Telewizji Polsat, przygotowanego na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016.

Źródło:

S&T ponownie Złotym Partnerem Cisco w Polsce

S&T Services Polska ponownie Złotym Partnerem Cisco w Polsce

Źródło:

XXIV Międzynarodowe Targi WOD-KAN 2016

W dniach 10-12 maja 2016 r. w Bydgoszczy odbędą się XXIV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2016.

Źródło:

S&T na SAP Retail Day

S&T Services Polska na SAP Retail Day. W dniu 12 maja 2016 r. w warszawskim hotelu Sheraton odbędzie się konferencja SAP Retail Day – Nowy dom dla Twojego Retaila.

Źródło:

S&T Srebrnym Partnerem SAP Forum 2016

S&T Services Polska Srebrnym Partnerem SAP Forum 2016

Źródło:

S&T partnerem konferencji Cisco Forum 2016

S&T Services Polska kolejny rok z rzędu jest partnerem konferencji Cisco Forum 2016 w Zakopanem

Źródło:

S&T zrealizuje zamówienie utrzymania działania bazy danych HERMES dla UOKiK

S&T Services Polska zrealizuje zamówienie utrzymania działania bazy danych HERMES dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Źródło:

S&T z nową umową na utrzymanie infrastruktury techniczno-systemowej

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Spółkę jako podwykonawca usługi utrzymania infrastruktury techniczno–systemowej wraz z instalacją i konfiguracją systemów informatycznych.

Źródło:

S&T zajmie się rozbudową systemu zarządzania wydajnością sieci i usług

RCZSiUT udzieliło zamówienia firmom S&T Services Polska i Passus oraz spółce Matic na rozbudowę systemu zarządzania platformą teleinformatyczną.

Źródło:

S&T dostarczy macierze dyskowe do MS

S&T Services Polska i Megatel zajmą się dwoma częściami zamówienia Ministerstwa Sprawiedliwości na dostawę z instalacją i konfiguracją sprzętu serwerowego, w tym czterech macierzy dyskowych.

Źródło:

Inspektorat Uzbrojenia modernizuje sieci za prawie 130 mln zł

Inspektorat Uzbrojenia modernizuje sieci za prawie 130 mln zł. Część zamówienia dotyczącą dostawy sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej RON wraz z migracją sieci MIL-WAN do jednolitej sieci podkładowej IR.

Źródło:

Inwestycje w IT są wskaźnikiem rozwoju danej branży

Inwestycje w systemy informatyczne są niezwykle mocno skorelowane z bieżącą sytuacją gospodarczą.

Źródło:

Instytut Łączności bada komunikację elektroniczną

Spółka S&T Services Polska przygotuje platformę informatyczną systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej dla Instytutu Łączności (IŁ) – Państwowego Instytutu Badawczego.

Źródło:

Konsorcjum S&T, Atende i Comp podpisało umowę z MON za 115,4 mln zł

Konsorcjum S&T Services Polska jako liderem, Atende oraz Comp zrealizuje umowę na dostawę sprzętu sieciowego wraz z usługami do Resortu Obrony Narodowej.

Źródło:

Wdrożenie platformy e-Commerce w ZA Puławy wyróżnione

Wdrożenie Platformy e-Commerce, które zostało zrealizowane we współpracy z S&T Services Polska Sp. z o.o. w Zakładach Azotowych Puławy otrzymało tytuł „Najciekawsze z najlepszych”.

Masz pytania?
Umów się na spotkanie.
+48 887 672 020

  Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do wysłania zapytania.

  Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy Kontron AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.
  Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy Kontron AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.

  masz pytania?
  umów się na spotkanie:
  +48 22 535 95 00

   Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do wysłania zapytania.

   Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy Kontron AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.
   Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

   Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

   Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy Kontron AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.

   Zapisz się na newsletter S&T

    Dane są podawane dobrowolnie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.
    Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
    Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.