US_3

Monitoring infrastruktury

S&T posiada narzędzia umożliwiające przeprowadzenie analizy infrastruktury IT Klienta. W efekcie powstaje mapa jej elementów i ich konfiguracji. Na podstawie zgromadzonych informacji budowana jest baza CMDB (Configuration Management Data Base). Każdy nowy element infrastruktury IT zostaje automatycznie poddany monitoringowi.

  • Baza CMDB stanowi podstawowe repozytorium danych o infrastrukturze i na jej podstawie oferowany jest monitoring urządzeń
  • Usługa gwarantuje wysoką dostępność zasobów znajdujących się pod jego kontrolą
  • W przypadku awarii pozwala na szybkie dostarczenie informacji o zdarzeniu
  • Do minimum skraca czas reakcji na powstały problem
  • Monitoring infrastruktury zapewnia także znaczące podniesienie jakości usług poprzez wykrywanie awarii jeszcze zanim ta zostanie zauważona przez użytkownika i wpłynie na jego pracę
RozwińCzytaj więcej o Monitoringu infrastruktury
SNT WSPARCIE SERWISOWE
shot of network cables and servers in a technology data center
X

Skontaktuj się z nami!

+48 22 535 95 00

info@snt.pl