US_3

Managed Print Services

Usługa Managed Print Services (MPS) optymalizuje procesy Klienta w zakresie zarządzania systemem wydruków. Dzięki przekazaniu tego procesu S&T, Klient zyskuje:

  • Pełną kontrolę nad ilością wydruków oraz ponoszonych z tego tytułu kosztów
  • Możliwość ich rozliczania i analizowania z dokładnością do konkretnego urządzenia i miejsca
  • Możliwość przygotowania przez S&T faktur zarówno dla całej organizacji, jak i konkretnej jednostki terenowej, a nawet na pojedyncze urządzenie dzięki obsłudze logistycznej oraz odpowiednio przygotowanym raportom
  • Przyspieszenie i uproszczenie ulegają̨ procedury realizowania wydruków
  • Zabezpieczenie wydruków pod kątem ich dostępności i obiegu w firmie
  • Możliwość stałego monitoringu stanu urządzeń drukujących i zużycia materiałów eksploatacyjnych
  • Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń i procedur wydruków
  • W przypadku wystąpienia problemu technicznego, dostarczone zostają narzędzia pozwalające na naprawę awarii lub ułatwienie procesu diagnostyki, co znacząco przyspiesza usunięcie problemu
RozwińCzytaj więcej o Managed Print Services
Printer ready for photocopy at office
X

Skontaktuj się z nami!

+48 22 535 95 00

info@snt.pl