DC_3

Sieci Mobilne

Usługa Sieci Mobilnych realizowana przez S&T zakłada uruchomienie zapasowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Zapewnia ona bezpieczną, bezprzewodową komunikację.

Usługa Sieci Mobilnych S&T zawiera:

  • Dostarczenie routerów DIGI do transmisji danych w sieci GSM
  • Budowę dwóch centrów telekomunikacyjnych – głównego i zapasowego
  • Zastosowanie w urządzeniach zaawansowanych mechanizmów śledzenia
  • Główne centrum telekomunikacyjne o całkowicie redundantnej konstrukcji
  • Zapewnienie bezpieczeństwa połączeń poprzez zastosowanie na obu łączach podłączonych do sieci GSM prywatnego APN, zwiększonego poprzez wsparcie dla funkcji Firewall i IPsec
  • Błyskawiczne tworzenie łączy do nowych lokalizacji bankomatów
  • Uruchomienie i prowadzenie monitoringu wszystkich elementów sieci oraz stworzenie działu HelpDesk
  • Tworzenie okresowych raportów dotyczących dostępności świadczonych usług na podstawie danych z systemu monitorującego

 

Social media icons. Vector set
X

Skontaktuj się z nami!

+48 22 535 95 00

info@snt.pl