snt6

Zarządzanie projektami

S&T realizuje projekty w oparciu o metodykę Prince2 opierającą się na procesowym i produktowym podejściu do prowadzenia projektów. Metoda ta pozwala łatwo dostosowywać się do konkretnych warunków i skali przedsięwzięcia. W trakcie prowadzenia projektów S&T wykorzystuje zarówno narzędzia wspierające zarządzanie projektami jak i doświadczenia wyniesione z wcześniej prowadzonych projektów.

W podejściu S&T, Kierownik Projektu należy do zespołu handlowego pracującego z Klientem już w trakcie wstępnej analizy jego potrzeb. Na tym etapie rolą Kierownika jest aktywne wsparcie w zakresie doboru optymalnego podejścia do prowadzenia projektu, dostosowania narzędzi i procedur do skali i stopnia skomplikowania projektu.

Od fazy realizacji Kierownik Projektu jest personalnie odpowiedzialny za rezultat projektu. Wraz z Klientem i zespołem wdrożeniowym, przygotowuje Plan Realizacji Projektu w którym zawiera się całokształt informacji związanych z celem oraz sposobem realizacji projektu. Może nim być dostawa sprzętu, oprogramowania, realizacja usług wdrożeniowych, integracja systemów lub usługi konsultingowe. W opracowaniu każdego planu realizacyjnego uwzględniany jest potencjał 13 biur regionalnych S&T, w których do wykorzystania są wiedza i umiejętności ponad 70 wyspecjalizowanych inżynierów i ponad 40 konsultantów.

Na każdym etapie członkowie zespołu projektowego mogą liczyć na Biuro Projektów działające w strukturach S&T. Jego celem jest wsparcie wszystkich procesów w ramach realizacji projektów. W Biurze Projektów S&T znajdziemy Kierowników Projektów oraz ich zespoły posiadające specjalistyczne certyfikaty potwierdzające ich przygotowanie do pełnienia funkcji zarządczych w projekcie wydane przez APM GroupTM (m.in. Prince 2 Practitioner, MSP, M_o_R) oraz PMI®. Kierownicy Projektów posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu największymi projektami informatycznymi realizowanymi na terenie całej Europy.

Word Cloud Project Management
X

Skontaktuj się z nami!

+48 22 535 95 00

info@snt.pl