snt6

Systemy informacyjne

Systemy informacyjnie w przedsiębiorstwie mają na celu gromadzenie danych niezbędnych do ich dalszego przetwarzania i analizowania. Systemy te umożliwiają swobodny dostęp do zasobów oraz ich transfer jak i ułatwienie monitorowania procesów biznesowych. Na potrzeby użytkowników  końcowych możliwe jest dokonywanie analizy danych dla ułatwienia im podejmowania decyzji biznesowych mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

open port