snt6

Enterprise Asset Management

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management – EAM) odnosi się do całego okresu życia fizycznych zasobów. Wszystkie działania w zakresie EAM prowadzą do maksymalizacji wykorzystania zasobów i wydłużenia okresu ich użyteczności. Poprzez cykl życia obiektu, którym zarządza się w ramach EAM, rozumie się zazwyczaj: projektowanie, budowę, rozruch, eksploatację oraz likwidację.

W sektorach silnie opartych na majątku trwałym i własnej infrastrukturze, głównym wyzwaniem dotychczas była konieczność zrównoważenia kosztu cyklu życia zakładui całkowita produktywności zakładu.

W branży dystrybutorów energii do kluczowych wyzwań dodać dzisiaj należy potrzebę stosowania zaawansowanych metodologii utrzymania środków technicznych, nową kategorię partnerów biznesowych (prosumenci), liczniki i sieci inteligentne, coraz wyższe wymagania środowiskowe i normy bezpieczeństwa oraz rosnące oczekiwania odbiorców.

Znalezienie idealnej równowagi między wymienionymi wartościami oraz potrzebami to właśnie istota skutecznego zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa.
Jednolitym rozwiązaniem, które pozwala sprostać wyzwaniom w zakresie zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstw jest SAP Enterprise Asset Management (SAP EAM).

eam_prawa
X

Skontaktuj się z nami!

+48 22 535 95 00

info@snt.pl