Ogłoszenie o podziale Spółki

Zarząd Spółki S&T Services Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 29743, działając na podstawie art. 535 par. 3 k.s.h udostępnia Plan Podziału spółki S&T Services Polska sp. z o.o., uzgodniony przez Spółkę S&T Services Polska sp. z o.o. ( spółka dzielona)  oraz S&T Poland ( spółka przejmująca).

X

Skontaktuj się z nami!

+48 22 535 95 00

info@snt.pl