snt5

Certyfikaty, świadectwa i koncesje

Firma S&T Services Polska jako pierwsza w branży informatycznej w Polsce – otrzymała w 1993 roku certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001. Na przestrzeni kolejnych lat doskonaliliśmy nasz system i pozyskaliśmy kolejne certyfikaty, umożliwiające nam realizację umów i zamówień zawierających klauzule jakościowe, a w tym:

  • objętych tzw. Odbiorem Wojskowym na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz tzw. Rządowym Zapewnieniem Jakości na rzecz Zamawiającego z państwa członkowskiego NATO;
  • związanych z obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
  • obejmujących wytwarzanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
  • związanych z dostępem i przetwarzaniem informacji niejawnych narodowych, NATO i Unii Europejskiej.

Od 2014 roku posiadamy Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ZSZJ), który został wdrożony i jest utrzymywany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 oraz wymaganiami dokumentów NATO AQAP 2110 i AQAP 2210. W tym samym roku nasza firma została również certyfikowana w obszarze WSK oraz uzyskała Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotem wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Nasz system zarządzania jest oceniany i ciągle doskonalony zgodnie z wymaganiami jednostki certyfikującej, norm i dobrych praktyk w celu zapewnienia poprawnego definiowania i spełniania wymagań i oczekiwań Klientów oraz spełniania wymagań prawnych, związanych z realizacją umów, kontraktów
i zamówień.

CERTYFIKATY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

RozwińCertyfikat ISO 9001
RozwińCertyfikat AQAP 2110
RozwińCertyfikat AQAP 2210
RozwińCertyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli

 

NATOWSKI KOD PODMIOTU GOSPODARKI

NARODOWEJ

RozwińKod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE - 3241H

 

ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

 

RozwińŚwiadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia
RozwińŚwiadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego
RozwińŚwiadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia - NATO
RozwińŚwiadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia - UE

 

KONCESJE

 

RozwińKoncesja Ministra Spraw Wewnętrznych
X

Skontaktuj się z nami!

+48 22 535 95 00

info@snt.pl