Konferencja SAMBA XXXII 2017

Szanowni Państwo,

bardzo nam miło poinformować Państwa, że XXXII SAMBA – Konferencja Użytkow­ników Infor ERP LN i BAAN – odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Międzyzdrojach (hotelu Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje) i Stargardzie.

Niezależnie od oficjalnego programu SAMBA jest znakomitą okazją do nawiązania kontaktów z innymi użytkownikami systemów BAAN/ERP LN i wymiany doświadczeń. Oferuje możliwość spotkania użytkowników systemu w obszarach finansów, logistyki i kontrolingu, jak również dla mene­dżerów na najwyższym szczeblu.

Udział w konferencji jest bezpłatny i uczestnicy ponoszą tylko koszty dojazdu i noclegu/parkingu.

Dzień 1.

Główna część konferencji obejmować będzie pokazy i prezentacje związane z syste­mami Infor BAAN, Infor ERP LN oraz roz­wią­za­niami uzupełniającymi (m.in. Infor CRM, Infor Xi, Business Intelligence). Prowadzić je będą specjaliści S&T, Infor i naszych partnerów.

Przed oficjalnym otwarciem konferencji, do południa, przewidziane są warsztaty Infor ERP LN/BAAN i spotkania z konsultantami dla uczestników, którzy wcześnie dotrą na miejsce konferencji.

Przewidziany jest też oczywiście program wieczorny.

Dzień 2.

Drugiego dnia, po porannych war­szta­tach i spot­kaniach z konsultantami S&T, firma Cargotec Poland Sp. z o.o. (www.cargotec.com), użytkownik systemu Infor ERP LN i Infor ION, zaprasza Państwa do zwiedzania swoich zakładów w Stargardzie oraz do zapoznania się z wdro­żeniem systemu Infor ERP LN i wykorzys­taniem Infor ION.

Więcej informacji o firmie CARGOTEC znajdziecie Państwo tutaj lub w zakładce po lewej stronie.

Serdecznie zapraszamy do rezer­wacji czasu oraz uczestnictwa (w jak naj­szerszym składzie) w XXXII Sambie. Załączamy krótki opis i his­torię Samby. W najbliższym czasie prześlemy kolejne informacje i adres strony rejestracyjnej.

a

a

a

Mapa_SAMBA_32

Gospodarz konferencji

Cargotec_logo

Partner strategiczny konferencji

infor-logo

Partnerzy konferencji