snt1

Instytuty naukowo-badawcze

Unikalne kompetencje S&T pozwalają na realizowanie projektów obejmujących środowisko wspierające użytkowników w podstawowej działalności instytutów naukowo – badawczych w zróżnicowanym otoczeniu dziedzinowym. Rozwiązania S&T pozwalają na efektywne wykorzystanie zasobów i potencjału badawczego przy realizacji wieloośrodkowych i interdyscyplinarnych projektów.

 

Rozwiązania biznesowe


Rozwiązania infrastrukturalne


Usługi serwisowe