S&T AG: bardzo udany koniec 2016 r. – w 2018 r. sprzedaż powinna przekroczyć próg miliarda euro

S&T AG odnotowuje bardzo udany koniec 2016 r.:

  • Przychody ze sprzedaży wzrosły do 503,7 mln euro (w 2015: 468,2 mln euro)
  • EBITDA osiągnęła 34,4 mln euro (w 2015: 28,4 mln euro)
  • Przepływy środków z działalności operacyjnej wyniosły 61,4 mln euro (w 2015: 26,7 mln euro)
  • Dywidenda na poziomie 10 centów (w 2015: 8 centów)

Linz, 06.04.2016. W 2016 r. S&T AG (www.snt.at) wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły 503,7 mln euro, co oznacza 8-procentowy wzrost w stosunku do kwoty z 2015 roku. Co ważne, po raz pierwszy w swojej historii S&T przekroczyła próg pół miliarda euro w sprzedaży. Wyniki zanotowane w dochodach okazały się jeszcze wyższe. Wskaźnik EBITDA wzrósł bowiem o 21%, z poziomu 28,4 mln euro w 2015 do 34,4 mln euro w 2016, a łączny dochód wyniósł 20,4 mln euro (w 2015 r. było to 17,6 mln euro).

Podobnie jak w latach ubiegłych, głównymi czynnikami stymulującymi wzrost przychodów były segmenty “Appliances Security” i “Appliances Smart Energy”. Sprzedaż w tych obszarach zwiększyła się o 37%, do 183,0 mln euro, a wskaźnik EBITDA urósł aż o 51%, do 23,7 mln euro (w stosunku do 15,6 mln euro w roku poprzednim). Towarzyszył temu umiarkowany, 4-procentowy wzrost kosztów, które z poziomu 139,5 mln euro w 2015 r. zwiększyły się do 143,5 mln euro w 2016.

W 2016 r. kontynuowana była strategia rozwoju technologii Internetu Rzeczy (Internet of Things), uzupełniana kolejnymi transakcjami sprzedaży udziałów S&T: w NES Corporation, USA (luty 2016 r.) i marginalnej działalności produktowej MAXDATA (wrzesień 2016 r.). Wspomniane transakcje wymagały poniesienia jednorazowych kosztów w wysokości 2,6 mln euro. Z kolei 1 grudnia 2016 r. doszło do konsolidacji grupy Kontron.

Przepływ środków pieniężnych S&T jest bardzo silny i stanowi podstawę finansowania dalszego wzrostu firmy. W 2015 r. przepływy środków z działalności operacyjnej kształtowały się na poziomie 26,7 mln euro, a w 2016 r. zanotowano ich znaczący wzrost, do 61,4 mln euro. Kwota środków płynnych wynosiła 125,6 mln euro (60,3 mln euro w 2015 r.), przy czym środki pieniężne netto stanowiły 32,0 mln euro (9,4 mln euro w 2015 r.). Wartość majątku netto zwiększyła się o osiągnięte dochody oraz o 10-procentowe podwyższenie kapitału własnego, przeprowadzone w celu sfinansowania transakcji przejęcia firmy Kontron. W arkuszu bilansowym z dnia 31 grudnia 2016 r. wartość majątku netto S&T wyniosła 241,1 mln euro (102,2 mln euro w roku poprzednim), co przekłada się na wskaźnik wartości równy 36% (w 2015 r. – 32%).

Poziom przychodów i płynność finansowa S&T przekonały Zarząd i Radę Nadzorczą do przedstawienia propozycji zwiększenia dywidendy do 10 centów (z poziomu 8 centów w 2015 r.). Do celów podatkowych, zgodnie z Art. 4, par. 12 austriackiej Ustawy o podatku dochodowym (EStG), wypłata ta stanowi zwrot wartości majątku netto.

Przewiduje się, iż w 2017 r. przychody S&T AG ze sprzedaży będą kształtować się na poziomie 860 – 890 mln euro, na co będzie miało wpływ przejęcie firmy Kontron AG. Koszty i odpisy aktualizacyjne, wynikające z restrukturyzacji przejętego biznesu, zostały już rozliczone w 2016 r., więc na kolejny rok nie są przewidywane dalsze tego rodzaju wydatki. Wynik EBITDA w 2017 r. powinien wzrosnąć znacznie powyżej 50 mln euro. A w 2018 r. S&T ma w planach przekroczenie poziomu miliarda euro ze sprzedaży!

O S&T AG:

Grupa S&T AG jest notowana na giełdzie we Frankfurcie (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) i wchodzi w skład indeksu TecDAX, obejmującego największe spółki z sektora technologicznego. Firma zatrudnia około 3700 pracowników w ponad 25 krajach i jest jednym z czołowych dostawców systemów, usług oraz rozwiązań IT w Europie Centralnej i Wschodniej.

W 2016 r. S&T przejęła udziały firmy Kontron AG, jednego z liderów na światowym rynku komputerów wbudowanych. Transakcja ta pozwoliła na rozszerzenie portfolio własnych technologii, które są wykorzystywane w obszarach urządzeń IT, bezpieczeństwa pracy w chmurze, inteligentnej energii, Przemysłu 4.0 oraz Internetu Rzeczy – sektora, w którym S&T jest wiodącym graczem w zakresie innowacji.Zobacz wszystkie aktualności
X

Skontaktuj się z nami!

+48 22 535 95 00

info@snt.pl