S&T AG: bardzo udany koniec 2016 r. – w 2018 r. sprzedaż powinna przekroczyć próg miliarda euro

S&T AG odnotowuje bardzo udany koniec 2016 r.

  • Przychody ze sprzedaży dochodzą do 503,7 mln euro (poprzedni rok: 468,2 mln euro)

  • EBITDA osiąga 34,4 mln euro (p.r.: 28,4 mln euro)

  • Operacyjny przepływ środków pieniężnych rośnie do 61,4 mln euro (p.r.: 26,7 mln euro)

  • Dywidenda zwiększa się do 10 centów (p.r.: 8 centów)

Linz, 06.04.2016. S&T AG (www.snt.at) potrafiła w 2016 r. osiągnąć nowe wyżyny w sprzedaży i dochodach. Przy wzroście o 8% sprzedaż dochodzi do 503,7 mln euro (w stosunku do 468,2 mln euro w roku poprzednim). Po raz pierwszy w historii S&T przekroczyła próg pół miliarda euro. Wzrost zanotowany w dochodach znacznie wyprzedził ten w sprzedaży. Zysk EBITDA S&T w 2016 r. zwiększył się o 21%, z poziomu 28,4 mln euro (2015) do 34,4 mln euro (2016). Łączny dochód osiągnął kwotę 20,4 mln euro (w stosunku do 17,6 mln euro w roku poprzednim).

Podobnie jak w ubiegłych latach, głównymi czynnikami napędzającymi ten wzrost były segmenty bezpieczeństwa urządzeń i inteligentnej energii urządzeń, których sprzedaż podskoczyła o 37%, do poziomu 183,0 mln euro (w stosunku do 133,4 mln euro w roku poprzednim) i których zysk EBITDA zwiększył się o aż 51% do poziomu 23,7 mln euro (w stosunku do 15,6 mln euro w roku poprzednim). Towarzyszył temu umiarkowany, 4-procentowy wzrost w kosztach, które z poziomu 139,5 mln euro (2015) doszły do 143,5 mln euro (2016). W 2016 r. kontynuowano strategię nakierowania działalności na takie obszary technologiczne rynku, jak Internet rzeczy (Internet of Things). Towarzyszyła temu sprzedaż udziałów S&T w NES Corporation, USA (luty 2016) oraz sprzedaż marginalnej działalności produktowej MAXDATA (wrzesień 2016). W wyniku wspomnianej sprzedaży udziałów przedsiębiorstwa poniesiono jednorazowe koszty w wysokości 2,6 mln euro. Z kolei pierwszego grudnia 2016 r. skonsolidowano grupę Kontron.

Przepływ środków pieniężnych S&T jest bardzo silny i stanowi podstawę finansowania dalszego wzrostu grupy. W 2015 r. operacyjny przepływ środków pieniężnych kształtował się na poziomie 26,7 mln euro. W 2016 r. odnotowano jego znaczny wzrost – do aż 61,4 mln euro. W 2016 r. kwota środków płynnych wynosiła 125,6 mln euro (w stosunku do 60,3 mln euro w roku poprzednim), przy czym środki pieniężne netto stanowiły 32,0 mln euro (w stosunku do 9,4 mln euro w roku poprzednim). Wartość majątku netto wzrosła o osiągnięte dochody oraz o dziesięcioprocentowy wzrost w kapitale, który był konieczny do przejęcia firmy Kontron. W arkuszu bilansowym z dnia 31 grudnia 2016 r. wartość majątku netto doszła do 241,1 mln euro (w stosunku do 102,2 mln euro w roku poprzednim). Przekłada się to na wskaźnik tej wartości równy 36% (w stosunku do 32% w roku poprzednim).

Przychody i płynność S&T przekonały Radę Zarządu i Radę Nadzorczą firmy do przedstawienia na dorocznym zebraniu ogólnym propozycji zwiększenia dywidendy do 10 centów (w stosunku do 8 centów w roku poprzednim). Do celów podatku dochodowego ta wypłata stanowi zwrot wartości majątku netto, zgodnie z Art. 4, par. 12 austriackiej Ustawy o podatku dochodowym (EStG).

Również dzięki przejęciu firmy Kontron AG, w 2017 r. przychody S&T AG ze sprzedaży mają osiągnąć poziom między 860 a 890 mln euro. Koszty i odpisy aktualizacyjne wynikające z restrukturyzacji firmy Kontron zostały już rozliczone w 2016 r. W 2017 r. nie są przewidywane żadne dalsze koszty restrukturyzacji, natomiast działalność przejętej firmy dołoży się do przychodów całej grupy. Zysk EBITDA S&T w 2017 r. ma osiągnąć poziom znacznie powyżej 50 mln euro. S&T stawia sobie za cel przekroczenie poziomu miliarda euro ze sprzedaży w 2018 r.!

O S&T AG:

Grupa S&T AG jest notowana na giełdzie we Frankfurcie (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) i wchodzi w skład indeksu TecDAX Giełdy, który obejmuje wiodące firmy w sektorze wysokich technologii. Firma zatrudnia około 3700 pracowników w ponad 25 krajach, którzy prowadzą działalność grupy i jej spółek. S&T jest jednym z czołowych dostawców systemów, usług i rozwiązań IT w Europie Centralnej i Wschodniej. W 2016 r. S&T przejęło udziały Kontron AG, jednego z liderów na światowym rynku komputerów wbudowanych. Ta transakcja rozszerzyła już wcześniej bogate portfolio S&T w zakresie własnych technologii, które są wykorzystywane w obszarach urządzeń IT, bezpieczeństwa pracy w chmurze, inteligentnej energii, przemysłu 4.0 oraz Internetu rzeczy – sektora, w którym Grupa S&T jest wiodącym graczem w zakresie innowacji.Zobacz pozostałe aktualności